Skip to main content

Αρχείο

Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός: Το ’21 και οι Συντελεστές του

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός

Το ’21 και οι Συντελεστές του

Ένα από τα φοβερότερα ανοσιουργήματα στο χώρο της Ιστορίας -αυτόχρημα αναιρετικό της ιστορικής επιστήμης- είναι η ιδεολογική ερμηνεία και χρήση των ιστορικών δεδομένων. Τότε ο Ιστορικός δεν κάνει επιστήμη (απροκατάληπτη δηλαδή και ελεύθερη έρευνα), αλλά πολιτική. Ένα δε από τα ιστορικά γεγονότα, πρωταρχικής για τον Ελληνισμό σημασίας, που δεινοπαθεί ιδιαίτερα από την ιδεολογικοποιημένη ιστορία, είναι το 1821, η Μεγάλη Επανάσταση του Ελληνικού Γένους/Έθνους και ο αληθινός χαρακτήρας της. Το ’21 σηματοδοτεί την αρχή του Ελληνικού Κράτους και γι’ αυτό όλες oι ιδεολογίες ζητούν να το παρουσιάσουν ως δικό τους, να σφετερισθούν τη δόξα του.

Μία ομάδα ερευνητών προσεγγίζουν το ’21 με ένα πνεύμα αμφισβητήσεως και διάθεση απορριπτική για κοινωνικές ομάδες, που καταλέγονται στους συντελεστές του. Γι’ αυτούς το ’21 είναι «σημείον αντιλεγόμενον (Λουκ. 2,34) και ζητούν την απομύθευσή του, στα πλαίσια του γνωστού αιτήματος «να ξαναγραφεί η ιστορία». Διατυπώθηκαν μάλιστα θέσεις, που επαναλαμβάνονται αυτούσιες από τους συνεχιστές τους, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας και της ανεύθυνης (υπάρχει και τέτοια) δημοσιογραφίας.

Κυρίως πολεμείται η θέση του «ανωτέρου» (λεγομένου) Κλήρου(1) στον Αγώνα και αμφισβητείται γενικότερα ο ρόλος του Ράσου σ’ αυτόν. Επισημαίνονται προδοσίες, χαρακτηρίζονται… προδότες, ελέγχονται συμπεριφορές, αμφισβητείται η προσφορά.

Τα «επιχειρήματα» όμως περιορίζονται συνήθως σε ωραιολογίες και ανέρειστες γενικεύσεις η γλωσσικά πυροτεχνήματα χωρίς τεκμηρίωση. Η ιδεολογικοποιημένη αυτή «ιστορική ερμηνεία» αναπαράγεται, συνεχώς, και παρασύρει τους αδύνατους και ανίκανους να επιχειρήσουν αυτοδιαπιστώσεις. Ιδιαίτερα δε στο χώρο της παιδείας το θύμα παρόμοιων ιδεολογημάτων είναι η Νεολαία, που οδηγείται στην αμφισβήτηση και την άρνηση, πριν ακόμη γνωρίσει την ιστορική αλήθεια.

Ανταποκρινόμενος στην παράκληση των οργανωτών αυτής της πανηγυρικής συνάξεως, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα:

Ποια η συμβολή του Κλήρου στον Αγώνα;

Ωφέλησε η έβλαψε το Γένος;

Ποια η συμμετοχή του γενικότερα στην ανάσταση του Γένους;

Στάθηκε στο πλευρό του η αδιαφόρησε;

Μπορούμε να μιλούμε για αντίδραση η αδιαφορία;

Θα προσεγγίσουμε τα ερωτήματα αυτά μέσα από τις ιστορικές μαρτυρίες, ελέγχοντας τη στάση του Κλήρου κατά την πορεία προς τον Αγώνα και κατά τη διεξαγωγή του. Σκοπός μας δεν είναι μία (ανώφελη και προκλητική) απολογητική υπέρ του Κλήρου -τότε θα ίσχυε το αρχαίο: «το τας ιδίας ευεργεσίας υπομιμνήσκειν τινί ίδιον τω υβρίζειν»- αλλά η αντικειμενική, κατά το δυνατόν, ερμηνεία.

  1. Το δiλημμα «συνύπαρξη η αντίσταση» και η δυναμική του (2).

Μετά την άλωση (1453) το Γένος ολόκληρο διχάσθηκε στη στάση του απέναντι στον κατακτητή. Δύο τάσεις διαμορφώθηκαν: ο συμβιβασμός με τη νέα κατάσταση, κινούμενος ανάμεσα στη μοιρολατρία και την ελπίδα αποκαταστάσεως, η η δυναμική αντίσταση με κάθε δυνατό μέσο. Την πρώτη τάση εκπροσωπούσαν oι αντιδυτικοί η ανθενωτικοί, ενώ τη δεύτερη oι ενωτικοί και φιλοδυτικοί. H διάσταση ενωτικών – ανθενωτικών προϋπήρχε φυσικά της αλώσεως, διότι oι δύο παρατάξεις διαμορφώθηκαν αμέσως μετά το τελικό σχίσμα Ανατολής – Δύσεως (1054). ‘Η αντιλατινική – αντιφραγκική πλευρά ήταν η πολυπληθέστερη και ισχυρότερη, διότι την συντηρούσε η μόνιμη – απόδειξη το 1204 – φραγκική επιβουλή απέναντι στην Ορθόδοξη – Ρωμαίικη Ανατολή. Στους φιλοδυτικούς καταλέγονταν κυρίως διανοούμενοι και πολιτικοί. Οi πρώτοι, διότι ταυτίζονταν στις θεωρητικές αναζητήσεις τους με τους δυτικούς διανοουμένους (ενδοκοσμική εσχατολογία), ενώ οι δεύτεροι και διά λόγους σκοπιμότητας (προσδοκία βοήθειας). Με την αλληλοπεριχώρηση θεολογίας και πολιτικής, βασικό γνώρισμα της Ρωμανίας («Βυζαντίου»), η σύγκρουση των δύο παρατάξεων δεν έμεινε στο θεωρητικό επίπεδο, αλλ’ επηρέασε όλο το φάσμα της ζωής.

Συνείδηση των ανθενωτικών ήταν, ότι την Ορθόδοξη – Ρωμαίικη ταυτότητα (που για το Γένος ήταν και εθνική) δεν την απειλούσαν τόσο oι Οθωμανοί, όσο oι Φράγκοι. Η πίστη, όχι ως θρησκευτική ιδεολογία, αλλ’ ως θεραπευτική της υπάρξεως και μέθοδος θεώσεως – σωτηρίας, θα έχει πάντοτε στην ησυχαστική παράδοση και τα επηρεαζόμενα απ’ αυτήν πλατειά λαικά στρώματα πρωταρχική σημασία.

Αυτή τη συνείδηση κωδικοποιεί και επαναδιατυπώνει τον 18ο αιώνα ο μεγάλος απόστολος του δούλου Γένους, ο άγιος Κοσμάς Αιτωλός: «Και διατί δεν ήφερεν ο Θεός άλλον βασιλέα, που ήταν τόσα ρηγάτα εδώ κοντά να τους το δώση, μόνον ήφερε τον Τούρκον, μέσαθεν από την Κόκκινην Μηλιάν και του το εχάρισε; Ηξερεν ο Θεός, πως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν εις την πίστιν, και (=ενώ) ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Άσπρα (=χρήματα) δωσ’ του και καβαλλίκευσέ τον από το κεφάλι. Και διά να μη κολασθούμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει o Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάη…»(3).

Ο άγιος Κοσμάς έδινε, έτσι, απάντηση στους δυτικόφρονες – ενωτικούς, χωρίς μάλιστα να μπορεί να κατηγορηθεί ως εχθρός του Λαού η σκοταδιστής. Μόνο όσοι έχουν εμπειρία της ησυχαστικής παραδόσεως, που διασώζεται στις λαικές πρακτικές, μπορούν να κατανοήσουν τη δυναμική της πίστεως μέχρι τον 19ο αιώνα(4). Αντίθετα οι φιλενωτικοί ήσαν πάντα πρόθυμοι να μειοδοτήσουν στο θέμα της πίστεως (δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που προσχώρησαν στον παπισμό), διότι τα κριτήριά τους ήταν προπάντων ενδοκοσμικά και καιρικά. Οι δεύτεροι έριχναν το βάρος στην εξωτερική ελευθερία. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να λεχθεί, ότι μολονότι η πρώτη τάση διέσωσε την ταυτότητα του Γένους, η δεύτερη το κράτησε σε μόνιμο επαναστατικό βρασμό. Η αντίθεσή τους, χωρίς να γίνεται από τότε αισθητό, λειτούργησε ως σύνθεση. Βέβαια, κατά τον γνωστό ιστορικό Στήβεν Ράνσιμαν, οι ανθενωτικοί δικαιώθηκαν, διότι μ’ αυτούς «διατηρήθηκε η ακεραιότητα της Εκκλησίας και με αυτήν και η ακεραιότητα του Ελληνικού λαού»(5).

Η πολιτική της συνυπάρξεως εκφραζόταν ως πολιτική κατευνασμού του κατακτητή και περιορισμένης συνεργασίας και την εγκαινίασε, κατ’ ανάγκην, ο πρώτος Γενάρχης, οικουμενικός Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος (1454). Η στάση αυτή στόχευε στην περίσωση των δυνάμεων, που είχαν μείνει στο Γένος. Βέβαια, από το φρόνημα των προσώπων εξηρτάτο η φύση και η έκταση που θα έπαιρνε αυτή η «συνεργασία». Η στάση αυτή όμως δικαιωνόταν ιστορικά, διότι είχε εφαρμοσθεί ήδη από την αραβοκρατία (7ος αι.), άρα υπήρχε μακρά πείρα, και θεμελιωνόταν θεολογικά στο γνωστό παύλειο χωρίο της Προς Ρωμαίους (13,1: «Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. Ου γαρ εστι εξουσία, ειμή από Θεού…»), σε συνδυασμό βέβαια με το επίσης αποστολικό: «πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον η ανθρώποις» (Πραξ. 5, 29). Η υπακοή στα τυραννικά καθεστώτα, όχι στους τυράννους, έχει όρια («εν οις εντολή του Θεού μη εμποδίζηται», κατά τον Μ. Βασίλειο, P.G. 31, 860) και δεν νοείται ορθόδοξα ως «ταύτιση», αλλά ως μέτρο καιρικό, όταν δεν υπάρχει άλλη (χριστιανικά δικαιωμένη) επιλογή.

Βέβαια, στο σημείo αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ο λόγος εδώ αφορά στο Ράσο στο σύνολό του και όχι σε κάποια προσωπική επιλογή. Η Εκκλησία, σε κάθε εποχή, έχει την αποστολή της Μάνας. Να προφυλάσσει και να σώζει το ποίμνιό της. Κάθε δυναμική στάση, που θα οδηγούσε σε αποτυχία και καταστροφή, θα καταλογιζόταν πάντα εναντίον της,(6). Η ανοχή και διαλλακτικότητα του Κλήρου δεν μπορεί να ερμηνεύεται συλλογικά ως ένοχος συμβιβασμός και εθελοδουλία, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες διακριβώνεται εσωτερική ταύτιση με τον κατακτητή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις ελεγχόμενης διαγωγής Κληρικών, υπήρξαν σπανιότατες. Τα εκκλησιαστικά κείμενα, ιδιαίτερα δε τα Πατριαρχικά, έχουν πάντα ανάγκη αποκρυπτογραφήσεως. Διότι σκοπός τους ήταν να παραπλανήσουν την Πύλη. Το Πατριαρχείο ως Εθναρχία, έπρεπε να φαίνεται πάντα άψογο απέναντι στην Πύλη, ανεξάρτητα από τις πραγματικές του διαθέσεις. Οι συχνές θανατικές εκτελέσεις Πατριαρχών και Μητροπολιτών αποδεικνύουν, πόσο μικρή ήταν η εμπιστοσύνη της Πύλης απέναντί τους και, συνεπώς, την ορθότητα της θέσεως αυτής.

Η πολιτική όμως της συνυπάρξεως είχε και μία δυναμική διάσταση. Την πίστη στη δυνατότητα βαθμιαίας υποκαταστάσεως των Οθωμανών στη διακυβέρνηση του Κράτους και τη δημιουργία ενός «Οθωμανικού Κράτους του Ελληνικού Έθνους». Κατά την άποψη αυτή η ανάσταση του Ρωμαίικου (της Ρωμανίας / «Βυζαντίου») θα ερχόταν χωρίς επανάσταση, αλλά με τη βαθμιαία διάβρωση του κράτους και την αθόρυβη μεταλλαγή του. Η επανάσταση των Νεοτούρκων (1908) και η επικράτηση του εθνικιστικού φανατισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αποσκοπούσε ακριβώς στην επίσχεση των Ρωμηών (και των Αρμενίων) στη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή τους στον κρατικό μηχανισμό. Και αυτό δικαιώνει τη φαναριώτικη πολιτική. Η πολιτική αυτή της πρόσκαιρης «συνεργασίας» μπόρεσε να βελτιώσει τη θέση του υπόδουλου Γένους, με την ανάπτυξη της αυτοδιοικήσεως στις κοινότητες και την ανάδειξη στελεχών μίας ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.

Πρόσφατα διατυπώθηκε η άποψη, ότι «η Εκκλησία εδραίωσε όλη της την επιρροή, ώστε να αποθαρρύνει τις εξεγέρσεις των Ορθοδόξων κατά της κυβέρνησης του Σουλτάνου»(6α). Μολονότι η διάθεση του συγγραφέα είναι θετική απέναντι στην Ορθόδοξη Εθναρχία, η τοποθέτηση αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. Ο εκκλησιαστικός χώρος, σε όλο του το φάσμα, δεν έχει να δείξει μόνο εκπροσώπους της πολιτικής της περιορισμένης συνεργασίας, αλλά και στην πλευρά της δυναμικής αντιστάσεως. Αυτό είναι ενδεικτικό της ελευθερίας στο σώμα της Εκκλησίας, σε θέματα επιλογών τακτικής. Τον 16ο και 17ο αιώνα Πατριάρχες και Μητροπολίτες έλαβαν απροκάλυπτα μέρος σε εξεγέρσεις. Και δεν επρόκειτο μόνο για φιλοδυτικούς, παρασυρόμενους από τη δυτική προπαγάνδα, αφού και ένας ησυχαστής αγιορείτης, ο άγιος Μάξιμος ο «Γραικός» (16ος αι.), επιδίωξε να υποκινήσει τους Ρώσους εναντίον των Τούρκων.

Διαπίστωση αδιάψευστη της έρευνας είναι, ότι δεν υπάρχει εξέγερση του υποδούλου Γένους, στην οποία δεν έπαιξαν ενεργό ρόλο Κληρικοί και Μοναχοί. Μία περιδιάβαση στην πολύτομη (και πολύτιμη) «Ιστορία του Νέου ‘Ελληνισμού» του καθηγητού Αποστ. Βακαλόπουλου επιβεβαιώνει τη θέση αυτή. Και δεν ήσαν λίγα τα επαναστατικά κινήματα του δούλου Γένους(7). Περισσότερες από 70 είναι, κατά τον υπολογισμό μας, oι εξεγέρσεις και τα επαναστατικά κινήματα σ’ όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ανάλογες κινήσεις σε βενετοκρατούμενες περιοχές. Και σ’ όλα πρωτοστατούν Κληρικοί κάθε βαθμού και Μοναχοί. Το Ράσο γίνεται ένα είδος επαναστατικού λαβάρου και σημαίας.

Βέβαια, τα αποτυχημένα αυτά επαναστατικά κινήματα επιτρέπουν και κάποιες άλλες σημαντικές διαπιστώσεις:

α) Το Γένος δεν συμβιβάσθηκε ποτέ με την κατάσταση της δουλείας και δεν έπαυσε να πιστεύει στη δυνατότητα αποκαταστάσεώς του.

β) Οι επανειλημμένες αποτυχίες των επαναστατικών αυτών κινημάτων δικαιολογούν, αλλά και ερμηνεύουν συνάμα, τους δισταγμούς των Ηγετών του Γένους το 1821, όταν μάλιστα το φόβο της νέας τραγικής αποτυχίας τον ενίσχυε η καταθλιπτική παρουσία της «‘Ιεράς Συμμαχίας» (από το 1815).

γ) Αποδεικνύεται τελείως αβάσιμο το επιχείρημα, ότι ο Διαφωτισμός και ιδίως η Γαλλική Επανάσταση (1789) γέννησαν το ’21(8), όταν το Γένος δεν παύει στιγμή να βρίσκεται σε επαναστατικό βρασμό. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν φυσικό να επιταχύνει τους ρυθμούς και να ενθαρρύνει την αστική τάξη, όχι όμως και να προκαλέσει τον Αγώνα του ’21, ο οποίος δεν είναι παρά ένας σταθμός στη μακραίωνη φιλελεύθερη πορεία του  Γένους μας.

Η μεγάλη ανθενωτική – ησυχαστική παράταξη, στην οποία ανήκαν κατά κανόνα και oι Πατριάρχες και Μητροπολίτες, το εθναρχικό δηλαδή σώμα, έχει να επιδείξει και μία σημαντικότερη ακόμη αντίσταση, ανταποκρινόμενη μάλιστα απόλυτα στο πνεύμα της ορθοδόξου παραδόσεως. Είναι οι Νεομάρτυρες. Αυτοί προέβαλαν τη συνεπέστερη για την Ορθοδοξία και αποτελεσματικότερη για το Γένος αντίσταση, χωρίς μάλιστα Θυσίες άλλων, παρά μόνο του εαυτού τους(9). Διότι, μη ξεχνάμε, το πρόβλημα της εκχύσεως του αίματος των άλλων, ακόμη και σε περίπτωση «νόμιμης» άμυνας η απελευθερωτικής εξεγέρσεως, στην ησυχαστική (αυθεντική δηλαδή) ορθόδοξη συνείδηση δεν βρίσκει εύκολα λύση.

Οι Νεομάρτυρες ξαναζωντάνεψαν την αρχαία χριστιανική παράδοση του μαρτυρίου. Η ομολογία τους αποσκοπούσε στην έμπρακτη απόρριψη του κατακτητή και την άμεση επιβεβαίωση της υπεροχής της δικής τους πίστεως, που περιέκλειε συνάμα και τον εθνισμό τους. Σ’ όλη τη μακρά δουλεία, απέναντι στους εξωμότες (εξισλαμισθέντες) η και τους κρυπτοχριστιανούς, που αληθινά η όχι κατέφασκαν την ιδεολογία του κατακτητή, στέκονταν oι δημόσιοι καταφρονητές της, οι Νεομάρτυρες, μόνιμη παρηγορία και στήριγμα της συνειδήσεως των υποδούλων αδελφών τους. Οι Νεομάρτυρες ενσαρκώνουν μάλιστα πληρέστερα από τους Εθνομάρτυρες την ελληνορθόδοξη παράδοση, διότι διακρίνονται όχι μόνο για ηρωισμό, αλλά για την αγιότητα – πνευματικότητα, που αποδεικνυόταν με τα θαύματα, που συνόδευαν το μαρτύριό τους. Κίνητρό τους δεν ήταν το μίσος, εναντίον των κατακτητών, αλλά η αγάπη για τον Χριστό και τους ανθρώπους, ακόμη και τους διώκτες τους.

Σε τελευταία όμως ανάλυση οι στρατιές των Νεομαρτύρων αποδεικνύουν τη συμμετοχή και του Ράσου στην αντίστασή τους, όπως και την ενότητα του Γένους εναντίον του Τυράννου. Οι Νεομάρτυρες προετοιμάζονταν για την ομολογία τους από τους Πνευματικούς – Γέροντες (ανάμεσά τους και Επίσκοποι). Οι βίοι και τα μαρτύρια των Νεομαρτύρων κυκλοφορούνταν και διαβάζονταν, είτε μεμονωμένα από τους πιστούς, είτε στις μνήμες τους ως συναξάρια. Και μόνο η καθιέρωση της τιμής της μνήμης των Νεομαρτύρων, αμέσως μετά τη θυσία τους, βεβαιώνει τη, σιωπηρή έστω (για ευνόητους λόγους), κατάφαση από μέρους του Εθναρχικού Κέντρου (του Οικουμενικού Πατριαρχείου) της θυσίας τους και αναγνώριση της σημασίας της για τη συνέχεια του Γένους.

Σ’ αυτήν όμως τη συνάφεια θα ήθελα να δηλώσω, ότι ακλόνητη πεποίθησή μου, θεμελιουμένη στη μελέτη τόσο της τάσεως για περιορισμένη συνεργασία με τον κατακτητή, όσο και εκείνης για αντίσταση, είναι η σύγκλιση τελικά, και των δύο προς ένα κοινό στόχο: την αποκατάσταση του Γένους. Η διαφορά εντοπιζόταν στον τρόπο θεωρήσεως του αιτήματος και στα χρησιμοποιούμενα μέσα, όχι όμως στη στοχοθεσία. Δεν είναι η μόνη περίπτωση παρόμοιων «διχασμών» του Γένους.

Η περίπτωση των Νεομαρτύρων όμως δείχνει πέρα από τα παραπάνω και τη σημασία των Μοναστηριών στους αγώνες για την ανάσταση του Γένους. Ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, ονομάζει αδίστακτα τα Μοναστήρια «προμαχώνες μπροστά στα κύματα του Μουσουλμανισμού»(10). Δεν ήσαν, πράγματι, μόνο κέντρα παιδείας («κρυφά» σχολεία), καταφυγής και προστασίας των Ραγιάδων. Δεν ήσαν μόνο πνευματικές κολυμβήθρες για τον συνεχή αναβαπτισμό του Γένους στην παράδοσή του»(11). Ήσαν και αντιστασιακά – επαναστατικά κέντρα σε σημείο, που να μην υπάρχει εξέγερση ως το ’21, στην οποία δεν πρωτοστατούν κάποιο η κάποια Μοναστήρια, ως επίκεντρα της επαναστατικής δραστηριότητας, αλλά και χώροι, από τους οποίους ξεπηδούσαν επαναστάτες – πολεμιστές. Οι Μοναχοί μας, ποτέ δεν θεώρησαν αντίθετο προς τον πνευματικό τους αγώνα, τον αγώνα για την εθνική ελευθερία και τη θυσία τους γι’ αυτήν.

Αυτή τη στάση των Μοναστηριών στον Αγώνα ομολογεί και προσδιορίζει με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Τ’ άγια τα μοναστήρια, οπού ‘τρώγαν ψωμί oι δυστυχισμένοι […] από τους κόπους των Πατέρων, των Καλογήρων. Δεν ήταν καπιτσίνοι δυτικοί, ήταν υπηρέτες των Μοναστηριών της Ορθοδοξίας. Δεν ήταν τεμπέληδες· δούλευαν και προσκυνούσαν (=λάτρευαν). Και εις τον αγώνα της πατρίδος σ’ αυτά τα μοναστήρια γινόταν τα μυστικοσυμβούλια, συναζόταν τα ολίγα αναγκαία του πολέμου, και εις τον πόλεμον θυσίαζαν και σκοτωνόταν αυτείνοι, οι ‘περέτες των μοναστηριών και των εκκλησιών. Τριάντα είναι μόνον με μένα σκοτωμένοι έξω εις τους πολέμους και εις το Κάστρο, το Νιόκαστρο και εις την Αθήνα»(12).

Ο Μακρυγιάννης επικαλείται την προσωπική του εμπειρία, για να κατοχυρώσει τη συμμετοχή των Μοναστηριών στο μακρό αγώνα της ανεξαρτησίας. Με αφετηρία την καθαρά ορθόδοξη – ρωμαίικη συνείδησή του, νομίζω, ότι δεν τον παρερμηνεύουμε, αν την αναφορά του στο δυτικό μοναχισμό την ερμηνεύσουμε με βάση την εθνική προσφορά των Μοναχών μας. Η φράση «δεν ήταν καπιτσίνοι δυτικοί» για μας σημαίνει: δεν είχαν καμιά σχέση με τα δυτικά – μοναχικά τάγματα, που βρίσκονταν στην εξουσία του «τυράννου» (Πάπα η Φράγκου Αυτοκράτορα). Ήταν στην υπηρεσία – διακονία του Γένους, στο οποίο και ανήκαν. Πόσοι όμως παρόντες σ’ αυτόν εδώ το χώρο δεν έχετε τις προσωπικές σας εμπειρίες για τον εθνικό ρόλο των Μοναστηριών και των Μοναχών μας -ακόμη και των Μοναζουσών- στους νεώτερους αγώνες του Έθνους, όπως η αντίσταση 1941-44; Είναι μία προσφορά αδιάκοπη, ταπεινή και αθόρυβη, αληθινά μαρτυρική. Προσφορά πάνω απ’ όλα αφατρίαστη και ακομμάτιστη, αληθινά εθνική. Τα Ελληνικά Μοναστήρια δεν συνδέθηκαν μόνο με τις εξεγέρσεις των χρόνων της δουλείας, αλλά από αυτά ξεπήδησαν και μεγάλες μορφές του ’21(13), φωτεινοί Ηγέτες  χρόνων τῆς δουλείας, ἀλλά ἀπό αὐτά ξεπήδησαν κα μεγάλες μορφές τοῦ ’21(13), φωτεινοί Ἡγέτες και φλογεροί Επαναστάτες.

  1. Το Ράσο στην Επανάσταση του ’21

Η συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και γενικά όλου του Ράσου στον πανεθνικό Αγώνα του ’21 ήταν αδύνατη χωρίς μία πολύ δύσκολη αυθυπέρβαση. Και η αυθυπέρβαση αυτή δεν έχει σχέση, όπως θα δεχόταν η αντικληρική προπαγάνδα, με κάποια εθελοδουλία η αδιαφορία για το Γένος. Αντίθετα, σχετιζόταν άμεσα με την γνήσια και αυθεντική αποκατάστασή του. Ας θυμηθούμε εδώ το βαθύτερο στόχο της Εθναρχίας και του Κλήρου μέσω της «περιορισμένης συνεργασίας» με τον κατακτητή. Ήταν η ανάσταση όλου του Ρωμαίικου, δηλαδή της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, με την παλαιά έκταση και εύκλειά της. Αυτό εννοούσε ο Πατροκοσμάς λέγοντας συχνά: «αυτό μία μέρα θα γίνει ρωμαίικο». Αυτό εννοούσε και ο Ρήγας Βελεστινλής, έστω και σε ένα άλλο ιδεολογικό πλαίσιο, όταν έλεγε στο «Θούριό» του: «Βούλγαροι κι Αρβανίτες και Σέρβοι και Ρωμηοί, αράπηδες και άσπροι, με μία κοινή ορμή, για την ελευθερίαν να ζώσωμεν σπαθί».

Μετά το κίνημα του Αλ. Υψηλάντη θα αλλάξει αυτός ο ρωμαίικος – οικουμενικός στόχος του Ρήγα και των Κολλυβάδων, που ήταν ο στόχος της Εθναρχίας(14). Από τη μεγαλοιδεατική ιδεολογία του Γένους, θα ενταχθεί ο Αγώνας στο πλαίσιο της αρχής των εθνικοτήτων -καρπού της Γαλλικής Επαναστάσεως, στοχεύοντας όχι πιά στην ανασύσταση της αυτοκρατορίας, αλλά στη δημιουργία ενός μικρού ανεξάρτητου κράτους, στο οποίο θα «στριμωχνόταν» κυριολεκτικά (πρβλ. το 1922) το Ελληνικό Έθνος.

Αυτό το πέρασμα από τη Ρωμαίικη Οικουμένη στο Ελληνικό κράτος ισοδυναμούσε με θάψιμο της Ρωμηοσύνης. Έτσι ο αγώνας του ’21 εντάχθηκε στα σχέδια των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης για την αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Στις ευρωπαικές αυλές, όπως λ.χ. του Ναπολέοντος, καθορίσθηκε ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επαναστάσεως, που δεν θα έχει πιά ρωμαίικο – οικουμενικό χαρακτήρα, αλλά στενά εθνικό και κατ’ ουσίαν «αρχαιοελληνικό». Θα είναι επανάσταση των Ελλήνων του Ελλαδικού θέματος όχι μόνο εναντίον των Τούρκων, αλλά και εναντίον της Ρωμαίικης Εθναρχίας, ως συνέχειας της «Ρωμαικής Βασιλείας» των «Βυζαντινών»(15). Το πραξικοπηματικό Αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας (1833) είναι η απτή επιβεβαίωση αυτών των ξενόφερτων προσανατολισμών.

Η συμμετοχή, συνεπώς, του Ράσου -και μάλιστα του Οικουμενικού Πατριαρχείου- στον Αγώνα υπήρξε δείγμα υψηλής αυθυπερβάσεως και αυτοθυσίας, αφού ήταν πιά φανερό, ότι ο Αγώνας είχε σαφώς αντιρωμαίικο και αντιεθναρχικό χαρακτήρα, στρεφόμενο και κατά του Πατριάρχου, ως Εθνάρχου των Ρωμηών(16).

Η συμμετοχή δε αυτή ομολογείται από εκείνους, που την έζησαν σ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα και ήταν σε θέση να την επιβεβαιώσουν.

«Πλησίον εις τον Ιερέα -έλεγε ο Θ. Κολοκοτρώνης- ήτον ο λαικός, καθήμενοι εις ένα σκαμνί, Πατριάρχης και τζομπάνης, ναύτης και γραμματισμένος, ιατροί, κλεφτοκαπεταναίοι, προεστοί και έμποροι»(17).

Ο ιστορικός του 19ου αιώνα Χρ. Βυζάντιος σημειωνει: «Προύχοντες, κληρικοί, αρματολοί και κλέφται, λόγιοι και πλούσιοι, συνεφώνησαν η μάλλον συνώμοσαν και παραχρήμα επαναστάτησαν κατά της τουρκικής δυναστείας(18).

Ο εθνικός ιστορικός μας Κ.Παπαρρηγόπουλος ομολογει: «…Οσαδήποτε και αν υπήρξαν τα αμαρτήματα πολλών εκ των Πατριαρχών, ουδείς όμως εξ αυτών, ουδείς ωλίσθησεν περί την ακριβή του πατρίου δόγματος και των υπάτων εθνικών συμφερόντων τήρησιν»(19)

Ανάλογα αποτιμούν τη στάση του Ράσου στην Επανάσταση ο Δ. Κόκκινος, ο Δ.Φωτιάδης, ο Σπ. Μαρινάτος, ο Ι.Συκουτρής, ο Κ.Βοβολίνης, ο Ν.Τωμαδάκης, ο Απ.Βακαλόπουλος κ.α.(20) Υπάρχουν, βέβαια, και επικριτές του Κλήρου, και των Αρχιερέων, που αμφισβητούν η και αρνούνται την ειλικρινή και άδολη συμμετοχή τους στον Αγώνα. Τέτοιες θέσεις έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ο Γ. Κορδάτος (ιστορικός μαρξιστής), ο Γ. Σκαρίμπας (λογοτέχνης μαρξιστής, αλλ’ όχι ιστορικός), ο Μάριος Πλωρίτης (φιλόλογος κριτικός, αλλ’ όχι ιστορικός), ο Γ. Καρανικόλας (δημοσιογράφος, όχι ιστορικός) κ.α.(21).

Οι θέσεις αυτές επαναλαμβάνονται στερεότυπα από άλλους λιγότερο σημαντικούς και άσχετους με την ιστορική έρευνα. Αρκεί να μελετήσει κανείς το «ΔΕΛΤΙΟΝ» της Ο.Λ.Μ.Ε.(22), για να διαπιστώσει πως αυτούσιες oι ιδεολογικές αυτές ερμηνείες για το ’21 περνούν στο χώρο της παιδείας. Το τραγικά απελπιστικό όμως είναι, ότι πολλές από τις παλαιότερες τοποθετήσεις έχουν πιά ξεπερασθεί και στο χώρο της μαρξιστικής ιστορικής Σχολής, οπότε oι υποστηρικτές τους αποδεικνύονται «παλαιομοδίτες» στο χώρο του ιστορικού ερασιτεχνισμού. Νεώτεροι μαρξιστές ιστορικοί, έχουν αποκηρύξει την ερμηνευτική μέθοδο του Γ.Κορδάτου και απομακρυνθεί από την ιδεολογική προοπτική του. Επίσης έχουν απορρίψει την προπολεμική θεωρία του «λαικισμού (π.χ. Λέων. Στρίγκας). Έτσι, ο Π. Ρούσος δέχεται την επανάσταση του ’21 ως εθνικοαπελευθερωτική και ομολογεί: «Σε σύγκριση με το εθνικό το κοινωνικό έρχεται στο υπόστρωμα»(23). Ανάλογα δέχονται ο καθηγ. Βασ. Φίλιας, ο Λέων. Στρίγκας, η Ελ. Αντωνιάδη-Μπιμπίκου κ.α. (24).

Η επικρατούσα στο χώρο της μαρξιστικής σκέψης σήμερα θέση είναι, ότι η Επανάσταση του ’21 είναι εθνικοαπελευθερωτική, με κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά μία, στην οποία έλαβαν μέρος oι πιο ετερόκλητες δυνάμεις, κάθε μία με τις δικές της προϋποθέσεις και στοχοθεσία. Δεν έχει εκλείψει όμως τελείως η ιδεολογική προσέγγιση, που αναιρεί κάθε δυνατότητα ιστορικής – επιστημονικής κατανοήσεως και ερμηνείας.

Ένα από τα επισημότερα θύματα της παρατεινόμενης αυτής ιδεολογικής αδιαλλαξίας είναι ο Μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης του Αγώνα, Άγιος Γρηγόριος Ε'(25).

Η ερμηνεία της στάσης του στον Αγώνα απαιτεί επαρκή γνώση της εποχής (ιστορικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά, διπλωματικά) και τη χρήση ορθών κριτηρίων, συγχρόνων δηλαδή και όχι σημερινών (ιστορικός αναχρονισμός).

Ο σοφός εκείνος Γενάρχης, πως ήταν δυνατό να παραβλέψει τους αρνητικούς παράγοντες, που απειλούσαν κάθε επαναστατική σκέψη (Ιερά Συμμαχία, Τσάρος, προηγούμενες οικτρές αποτυχίες, π. χ. 1790);

Γιατί να απαιτεί κανείς λιγότερη σύνεση από εκείνη του Κοραή και του Καποδίστρια, που ήσαν τελείως αρνητικοί στα σχέδια εξεγέρσεως;

Και όμως, σε καμία παρακωλυτική η αποτρεπτική ενέργεια δεν προέβη, η δε αλληλογραφία του είναι σαφώς θετική και φανερώνει την εσωτερική συμμετοχή του στα σχέδια της Φιλικής(26).

Θα ερωτήσει, βέβαια, κανείς: και ο περιβόητος αφορισμός του κινήματος Υψηλάντου – Σούτσου; Δεν είναι σαφής αντίδραση του Γρηγορίου;

Έτσι, άλλωστε, ερμηνεύεται ως σήμερα από την αρνητική κριτική. Μπορεί όμως να «ερμηνευθεί» ο αφορισμός χωρίς να ληφθεί υπόψη το κλίμα, μέσα στο οποίο έγινε; Και ποιο ήταν το κλίμα αυτό;

-Έκρηξη της οργής του Σουλτάνου (απόλυτου κυρίου πάνω σε κάθε υπήκοο)

-Άμεσος κίνδυνος γενικής σφαγής των Ρωμηών (ομολογία εκθέσεων των Ξένων της  Κων/πόλεως(27))

-Απερίγραπτες θηριωδίες, που προοιώνιζαν τη συνέχεια

-Παύση από τον Σουλτάνο δύο Μ. Βεζίρηδων, με την κατηγορία της επιεικούς στάσεως έναντι των Ρωμηών

-Απαγχονισμός του Σειχουλισλάμη (Θρησκευτικού αρχηγού), κατηγορουμένου για απείθεια (δεν εξέδωσε φετφά για την σφαγή και εξόντωση των Ρωμηών(28))

-Εκτελέσεις Φαναριωτών (Μουζούρηδων και Μητροπολιτών) κ.λπ.(29).

Ποιος μπορεί μετά από όλα αυτά να αρνηθεί, ότι ο αφορισμός ήταν πράξη ανάγκης και «στάχτη στα μάτια του Σουλτάνου»; (Νικοπόλεως Μελέτιος).

Αυτή ακριβώς ήταν και η ερμηνεία του άμεσα θιγομένου από τον αφορισμό, Αλ.Υψηλάντη:

«Ο Πατριάρχης, βιαζόμενος υπό της Πόρτας, σας στέλλει αφοριστικά και Εξάρχους, παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρταν. Εσείς όμως να τα θεωρήτε αυτά ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ της θελήσεως του Πατριάρχου»(30).

Μόνο, λοιπόν, μετά από την γνώση όλων αυτών μπορεί να εκτιμηθεί σωστά και ο απαγχονισμός του Γρηγορίου. Ο πρώτος Πατριάρχης της Ρωμηοσύνης εκτελέσθηκε ως «προδότης» του Σουλτάνου και όχι των Ρωμηών(31). Και εύλογα, αφού τυπικά ήταν ο δεύτερος μετά τον Σουλτάνο αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ενώ δε ο αφορισμός δεν είχε καμιά αρνητική απήχηση στον Εθνικό Αγώνα, αφού ήταν γνωστή η προέλευσή του, το «σχοινί του Πατριάρχη» ανέπτυξε μίαν ευεργετική δυναμική, διότι έγινε κινητήρια δύναμη στο αγωνιζόμενο Έθνος.

Η ιδεολογικοποιημένη ερμηνεία δεν αφήνει όμως άθικτους και τους άλλους Αρχιερείς. Θέλοντας να μειώσουν τη διακεκριμένη συμμετοχή αρχιερέων, όπως λ.χ. ο Παλαιών Πατρών Γερμανός η ο Σαλώνων Ησαίας, μιλούν για «εκατοντάδες αρχιερέων» (Σκαρίμπας), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (δήθεν) απέσχε και υπονόμευσε τον Αγώνα(32). Έχουν όμως έτσι τα πράγματα;

Οι Αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου δεν ξεπερνούσαν τους 200, στις 171 συνολικά επαρχίες του. Ο αριθμός δε αυτός περιλαμβάνει και τους Αρχιερείς των άλλων ρωμαίικων Πατριαρχείων, που ήταν στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας(33). Ο Σπ.Τρικούπης, Θ. Φαρμακίδης κ.α,. δέχονται τον αριθμό 180, οι δε τιτουλάριοι Αρχιερείς δεν υπερέβαιναν τους 20(34). Ποια ήταν, λοιπόν, η συμμετοχή αυτών των Αρχιερέων στη Φιλική Εταιρεία(35).

Παρά τον αστικό χαρακτήρα της Φιλικής, oι πρωτεργάτες της δεν είχαν δυτική αντιφεουδαρχική συνείδηση, διότι στην «καθ’ ημάς Ανατολήν» δεν υπήρχε φεουδαρχία φραγκικού τύπου (φυσική αριστοκρατία). Γι’ αυτό ενώ στη Δύση ο Κλήρος, και μάλιστα οι Επίσκοποι, εθεωρούντο προέκταση της τάξεως των Ευγενών, η Φιλική στράφηκε εδώ στον Κλήρο και μάλιστα στις κεφαλές του. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Κορδάτος: «0ι Φιλικοί […] επεδίωξαν να δώσουν χαρακτήρα πανεθνικόν εις την ωργανωμένην επανάστασιν και δι’ αυτό προσηλύτισαν και μερικούς Φαναριώτας και ανωτέρους Κληρικούς»(36). Το επίθετο («μερικούς») απορρέει από το ιδεολογικό πρίσμα του Κορδάτου και δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στα πράγματα.

Από το 1818 μυήθησαν στην Φ. Ε. όλοι σχεδόν oι αρχιερείς της Πελοποννήσου(37), κάτι που αναγκάζεται να το παραδεχθεί ο αγαθότερος Σκαρίμπας: «Η Φ. Ε. […] στο κόλπο είχε μυήσει όλους σχεδόν τους Παλαιοελλαδίτες κοτσαμπάσηδες και προπαντός τους δεσποτάδες»(38).

Η αλήθεια είναι, ότι ως Ρωμηοί oι ηγέτες της Φιλικής γνώριζαν την επιρροή των Αρχιερέων στο λαό. Μέσα στα έτη 1918-21 όλοι σχεδόν oι Αρχιερείς έγιναν μέλη της Φιλικής. Μαρτυρίες αδιαμφισβήτητες καλύπτουν 81 περιπτώσεις. Για έναν αριθμό απουσιάζουν μαρτυρίες, χωρίς όμως να μπορεί να υποστηριχθεί, ότι δεν είχαν μυηθεί και εκείνοι. Απουσιάζει όμως και κάθε μαρτυρία για προβολή αρνήσεως η για υπονόμευση του έργου της Εταιρείας. Οι περισσότεροι ιστορικοί δέχονται, ότι oι Αρχιερείς υπήρξαν η σπονδυλική στήλη της Φιλικής και ο κύριος παράγων του έργου της λόγω του υψηλού κύρους τους στον Λαό(39). Αν οι Αρχιερείς εξ άλλου δεν περιέβαλλαν με την αγάπη τους το έργο της Φιλικής, πολλά πράγματα μπορούσαν να ανατραπούν. Μία αναφορά, τέλος, στην ποσοστιαία σύνθεση της Φιλικής δίνει τα στοιχεία: Κληρικοί 9,5%, Αγρότες 6% και Πρόκριτοι 11,7%(40).

Ιδιαίτερα από την περιοχή της Ελλάδος αναφέρονται επώνυμα στις πηγές 73 αρχιερείς, που έλαβαν ενεργό μέρος στον Αγώνα. Σαρανταδύο Αρχιερείς υπέστησαν ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, φυλακίσεις, διώξεις κάθε είδους, βασανιστήρια, εξορίες κ.λπ. Δύο Οικουμενικοί Πατριάρχες (Γρηγόριος Ε’, Κύριλλος ΣΤ’) και 45 Αρχιερείς (Μητροπολίτες) εκτελέσθηκαν η έπεσαν σε μάχες. Κατά τον Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ οι κληρικοί – θύματα του Αγώνα ανέρχονται συνολικά σε 6.000(41).

 Υπάρχει όμως και το «εξ αντιθέτου» επιχείρημα.

Η μαρτυρία των Τούρκων Ιστορικών για τη δράση του ελληνορθοδόξου Κλήρου στον Αγώνα του ’21(42).

Έτσι, ο Μώραλη Μελίκ Μπέη δέχεται ότι «τον λαόν (της Πελοποννήσου) υπεκίνησαν oι έχοντες συμφέροντα και σχέσεις μετά τούτων, oι έμποροι, οι πρόκριτοι, και κυρίως oι μητροπολίται και γενικώς oι ανήκοντες εις τον κλήρον, δηλαδή oι πραγματικοί ηγέται του Έθνους»(43). Ο δε Ζανί Ζαντέ σημειώνει: «Τα σχέδια ετηρούντο μυστικά μεταξύ του Πατριάρχου, των Μητροπολιτών, των Παπάδων, των Δημογερόντων»(44).

Διά να κλείσουμε το θέμα αυτό, θα προσθέσουμε, ότι ενίοτε τον 19ο αιώνα εγείρονταν αντιδράσεις όχι για την μη συμμετοχή των Κληρικών μας στον απελευθερωτικό Αγώνα, αλλά αντίθετα για τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κεφαλλονίτη κοσμοκαλόγηρου και ησυχαστή Κοσμά Φλαμιάτου (1786- 1852)(45).

Κατά τον Φλαμιάτο η Αγγλία εκμεταλλεύθηκε τον Αγώνα του ’21. Με την εμπλοκή του Κλήρου σ’ αυτόν επεδίωξε «ίνα διεγείρη την παγκόσμιον, ει δυνατόν, περιφρόνησιν, μίσος, αποστροφήν και συνωμοσίαν κατά του Κλήρου, τόσον την εκ των Αρχών, όσον και την εκ του λαού. Δι’ αυτόν τον σκοπόν προς τοις άλλοις εκίνησεν εμμέσως εις τους αρχηγούς της Φιλικής Εταιρείας και εισήχθησαν εν αυτώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πολλοί Επίσκοποι και άλλοι εκ του Κλήρου της Ανατολής, και εφάνησαν τινές εξ αυτών οπλοφορούντες εις το στάδιον του κατά των Οθωμανών πολέμου, φαινόμενον όλως μοναδικόν, αλλόκοτον και αποτρόπαιον, εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν…»(46).

Το σκανδαλιστικό για ησυχαστές σαν τον Φλαμιάτο είναι η συμμετοχή του Κλήρου στις πολεμικές επιχειρήσεις («οπλοφορία») και σε μία συνωμοτική Εταιρεία, όπως η Φιλική. Την τελευταία θεωρεί κατευθυνόμενη «εμμέσως» από την Αγγλία. Μάλλον, συνεπώς, αυτό προσκρούει στη συνείδησή του, ότι δηλαδή η Επανάσταση εξυπηρετούσε τους σκοπούς της Δύσεως.

Σ’ αυτό ακριβώς, πιστεύουμε, έγκειται η αντίθεσή του. Ότι ο Κλήρος της Ελλάδος, εν αγνοία του, εξυπηρέτησε σκοπούς αλλοτρίους και όχι τα όνειρα της Ρωμηοσύνης. Ο Φλαμιάτος γράφει στη δεκαετία του 1840, όταν πολλά πιά έχουν αποσαφηνισθεί. Σημαντικό όμως είναι, ότι θεωρεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέλος της Φιλικής Εταιρείας, σ’ αντίθεση με τους σημερινούς επικριτές του. Για τους παραδοσιακούς ορθοδόξους όμως αυτό ήταν το σκάνδαλο και όχι το αντίθετο. Ο Γενάρχης της Ρωμηοσύνης να υποθάλπει κινήσεις, που στρέφονταν εναντίον της… Γι’ αυτό μιλήσαμε παραπάνω για «θυσία» και «αυθυπέρβαση» του Ράσου. Η εθναρχική πολιτική εγκαταλείφθηκε για χάρη της ελευθερίας της Ελλάδος(47).

Η Ρωμαίικη Εθναρχία θυσιάστηκε, εκούσια, για την ελευθερία της Ελλάδος. Ο Όθωνας στα 1833 θα πάρει για τους Έλληνες, πολιτικά και εκκλησιαστικά, τη θέση του Εθνάρχη Οικουμενικού Πατριάρχη. Η αγανάκτηση του Φλαμιάτου εστιάζεται, ακριβώς, στην αντίθετη κατεύθυνση από τις αιτιάσεις των επικριτών του Κλήρου.

Το Ράσο θυσίασε τα πάντα για την Ελλάδα και την εθνική αποκατάστασή της.

                                                                    Συμπερασματικά:

Η συμμετοχή του Ράσου στους εθνικούς μας αγώνες δεν είναι ασφαλώς, ο μοναδικός λόγος της παρουσίας του Κλήρου στην κοινωνία μας. Κύρια αποστολή του Ράσου είναι το έργο του ιατρού στο «Πνευματικόν Ιατρείον» της Εκκλησίας για την πνευματική και υπαρκτική αποκατάσταση του ανθρώπου μέσα στο Σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται ως ένας συμβατικός θεσμός, κοινωνικού χαρακτήρα, μέσα στον υπόλοιπο κρατικό και εθνικό βίο, με σκοπό να σώζει απλώς την ιστορική διάσταση.

Εν τούτοις η Ορθόδοξη Εκκλησία, και μάλιστα η Ελλαδική, πρωτοστατεί σ’ όλους τους απελευθερωτικούς μας αγώνες. Γιατί; Διότι τούτο απορρέει από την πίστη της για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η Ορθοδοξία βλέπει την ελευθερία ως το φυσικό κλίμα αναπτύξεως και πραγματώσεως, του ανθρωπίνου προσώπου. Πραγματική δε ελευθερία είναι η δυνατότητα κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και τους συνανθρώπους του, σε βαθμό γνησιότητας, πληρότητας και αυθεντικότητας, έξω δηλαδή από κάθε αναγκαστικότητα. Η ανθρώπινη ελευθερία εντάσσεται στα πλαίσια του θελήματος του Θεού και είναι (και ως εθνική – κοινωνική) έννοια καθαρά θεολογική – εκκλησιαστική(48).

Ο Ορθόδοξος Κλήρος δεν μπορεί να μη συμμετάσχει στους εθνικούς – απελευθερωτικούς αγώνες, διότι το έργο του και στην περίοδο της ειρήνης είναι απελευθερωτικό. Αγώνας για την καταξίωση του Ρωμηού, ως απελευθέρωση από τα δεσμά της εσωτερικής δουλείας, της αμαρτίας(49).

H εσωτερική δε δουλεία κατά κύριο λόγο επιφέρει και την εξωτερική. Διότι δουλεία δεν είναι, κυρίως, η αναγκαστική υποταγή, αλλά η εσωτερική υποταγή και ταύτιση με τον κατακτητή, η νέκρωση του πνεύματος αντιστάσεως και του ψυχικού δυναμισμού. Γι’ αυτό και πιστεύουμε, ότι η σημαντικότερη προσφορά του Ράσου στο Έθνος μας δεν ήταν τόσο η συμμετοχή του Κλήρου στις ένοπλες εξεγέρσεις και συγκρούσεις, όσο η συμβολή του Ράσου στη συντήρηση του ελληνορθοδόξου φρονήματος του Γένους και της αγάπης του προς την ελευθερία.

     Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα μπορούσε να υπάρξει Εικοσιένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το λάθος αυτό διαπράττεται συχνά, και όχι μόνο από «αθεολόγητους». Οι βαθμοί της Ιερωσύνης (Επίσκοπος – Πρεσβύτερος και Διάκονος) συναποτελούν τον ανώτερο κλήρο. Στον κατώτερο κλήρο ανήκουν oι (χειροθετημένοι και όχι εντός του αγίου βήματος χειροτονημένοι) υποδιάκονοι, ψάλτες, αναγνώστες κ.λπ.

2. Γ.Δ. Μεταλληνού, Τουρκοκρατία…, Αθήνα 1989, σ. 85 ε.ε. Πρβλ. Χρ. Σ. Πελεκίδη, Ιδεολογικά Ρεύματα του Ελληνισμού της Τουρκοκρατίας, Ιωάννινα 1974.

3. Ι. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού ΔΙΔΑΧΕΣ, Αθήνα 1979, σ. 269-70.

4. Ας Θυμηθούμε τα προφητικά για σήμερα λόγια του Γάλλου περιηγητή Μαλέρμπ (MALHERBE) προς τον Μακρυγιάννη: «…΄Ένα θα σας βλάψη εσάς, το κεφάλαιον της θρησκείας, οπού είναι αυτείνη η ιδέα σ’ εσάς πολύ τυπωμένηι» (Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, εκδ. ΜΠΑΫΡΟΝ, χ. χρ., σ. 415).

5. Στ. Ράνσιμαν, Η Μεγάλη Εκκλησία εν Αιχμαλωσία (μετάφρ. Ν. Παπαρρόδου), Αθήνα 1979, σ. 360.

6. Χαρακτηριστική η περίπτωση του μητροπολίτου Τρίκκης Διονυσίου, του επικαλουμένου «Σκυλοσόφου». Έκαμε δύο αποτυχημένες εξεγέρσεις (1600 και 1611), προσχωρώντας μάλιστα και στον παπισμό, με αντάλλαγμα την υπόσχεση βοήθειας, που δεν ήλθε φυσικά ποτέ. Οι συνέπειες της αποτυχίας ήταν, για το λαό κυρίως, οδυνηρές, όπως φανερώνει το σχετικό δημοτικό τραγούδι:

«Δεσπότη μου, τι σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι και ρήμαξαν τα Γιάννενα και ρήμαξεν ο τόπος; Μείναν τα σπίτια αδειανά, γεμίσαν τα χανδάκια κι ο Τούρκος δεν απόσωσε να κόβη και να καίη. ‘Εδώ αρπάζουν κόρακες κι εκεί oι Γιαουντζήδες. Δεν εχ’ η μάννα πιά παιδιά και τα παιδιά γονέους. Ki εσένα το τομάρι σου το στείλανε στην πόλη, να τρων oι κότες πίτουρα, να νταβουλάν oι Γύφτοι, για να ξυπνάη η Τουρκιά να κάνη ραμαζάνι..».

6α. Βλ. Δημήτρη Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1280-1924), Αθήνα 1988, σ. 104.60.

7. Ἀναφέρουμε τά σημαντικότερα:

– Επανάσταση στην Κρήτη και Πελοπόννησο λίγο μετά την Άλωση (l5ος αι.).

-Βενετοτουρκικός πόλεμος (1463-1479).

– Κίνημα στη Ρόδο (1524-29).

-Επανάσταση Χειμαριωτών (1570).

– Επανάσταση στην Πελοπόνησο, Στερεά, Ήπειρο, Μακεδονία, Αιγαίο μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (Lepanto)(1571).

-Ανταρσία στο Ρέθυμνο (1571). -Ανταρσία Μανιατών (1582).

-Ανταρσία Κύπρου (τέλη του l6ου-αρχές του l7ου αι.).

-Απελευθερωτικές προσπάθειες αρχιεπισκόπων Αχρίδος Γαβριήλ, Νεκταρίου και Αθανασίου.

-Επαναστατικές προσπάθειες μητροπολίτου Τορνόβου Διονυσίου Ράλλη (1595/98).

-Εξεγέρσεις μητροπολίτου Διονυσίου Σκυλοσόφου (1600 και 1611).

-Επαναστατικές κινήσεις Μανιατων (l7ος αι.). – Εξέγερση αγροτών Νάξου ( 1641 ). – Κρητικός πόλεμος (1645-1669).

-Εξέγερση Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Μεθοδίου και αρχιμανδρίτου Σερραφείμ (1704).

-Επανάσταση της Θεσσαλίας ( 1715)

-Ενέργειες μητροπολίτου Αχρίδος Ζωσιμά για την απελευθέρωση του βαλκανικού χώρου (1716).

-Συμμετοχή στα Ορλωφικά ( 1768): επαναστατική κίνηση Πελοποννήσου, Στερεάς, Κρήτης, Αίγαιον κ.λπ.

-Συμμετοχή στους αγώνες του Λ. Κατσώνη ( 1789-92).

-Αγώνες Σουλιωτών (1800-1804).

-Ανταρσία Ευθυμίου Παπαβλαχάβα (1808) κ.λπ.

8. Βλ. Ν. Τωμαδάκη, ΄Ητο εθνικόν η κοινωνικόν κίνημα η ελληνική εθνεγερσία; Στο περ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ Γ’ (1970/71), σ. 5 ε. ε.

9.Βλ. τον τόμο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Εις τιμήν και μνήμην των Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη        1988, σσ. 612, με σπουδαίες μελέτες και την παλαιότερη για το θέμα βιβλιογραφία.

10. Ιστορία…, τομ. β’, σ. 229

11. Βλ. το κεφάλαιο: «Η Εκκλησία και ο Ελληνικός Λαός» του Στ. Ράνσιμαν, οπ.π. , σ. 659 ε..

12. Στρατηγού Μακρυγιάννη, Οράματα και θάματα, Αθήνα 1983, σ. 163/4.

13. Αγιορείτης ήταν ο πατριάρχης Αγαθάγγελος, όπως και ο Μαρωνείας Κωνστάντιος και ο Ηρακλείας Ιγνάτιος. Στη Μονή Φιλοσόφου Δημητσάνας «μαθήτευσαν» ο Αργολίδος Γρηγόριος, ο Π.Πάτρον Γερμανός, ο Τριπόλεως Δανιήλ, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Μονεμβασίας Χρύσανθος κ.π.α. Ο Χριστιανουπόλεως Γερμανός στο Μ. Σπήλαιο, ο Χίου Δανιήλ στη Ν. Μονή Χίου, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος στη μονή Αγ. Θεοδώρων, ο Κύπρου Κυπριανός στη μονή Μαχαιρά Κύπρου, κ.λπ. Από Μονές ξεκίνησαν επίσης ο Παπαφλέσσας και ο Αθανάσιος Διάκος.

14. Βλ. Το κεφάλαιο «Το ανολοκλήρωτο ’21» του Γ. Δ. Μεταλληνού, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, Αθήνα 1989(2), σ. 191

15. Βλ. τη σπουδαία ανάλυση του καθηγ. π.Ιωάννου Ρωμανίδου, στο έργο του: Το προπατορικόν αμάρτημα, Αθήνα 1989(2), σ. Ιδ’ ε. ε.

16. Ph. Sherrard, Δοκίμια για τον Νέο Ελληνισμό, Αθήνα 1971, σ. 296 ε.

17. Θ.Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων ελληνικής φυλής, εκδ. Πάπυρος, Αθήναι, σ. 29.

18. Χρ.Βυζαντίου, Ιστορία τακτικού στρατού, σ. 265. Βλ. του Π. Γεωργαντζή, Οι Αρχιερείς και το Εικοσιένα, Ξάνθη 1985, σ. 189.

19. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. 7, Αθήναι 1925 σ. 216/17.

20.Παραθέματα βλ. του Π. Γεωργαντζή, οπ. π., σ. 190 ε. ε. Πρβλ. σ. 248 ε. ε. «Διακηρύξεις εθνοσυνελεύσεων», «κρίσεις συγχρόνων με την Επανάσταση ιστορικών».

21.Παραθέματα σχετικά βλ. του Π. Γεωργαντζή, οπ.π. σ.197 ε.ε. και 234 ε.ε. Για να γίνει συνειδητή η φθορά εκ μέρους του δυτικού διαφωτισμού, αρκεί να σημειώσουμε, ότι μεταξύ των επικριτών του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ δεν είναι μόνο μαρξιστές, αλλά και ο χριστιανός καθηγ. Αλέξ. Τσιριντάνης. Στο ίδιο, σ.198-99: Το Οικουμ. Πατριαρχείο «δεν ήθελε την Επανάσταση και ο Πατριάρχης την αφόρισε. Βρέθηκαν μερικοί να πούν πως τάχα ο τρομερός αφορισμός ήλθε και στον Μωριά και ήθελε να δέσει τα χέρια του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Θα μπορούσε βέβαια, ο Πατριάρχης να είχε κατά κάποιο τρόπο διαμηνύσει στο λαό, να μη πάρουν στα σοβαρά τον αφορισμό. Τέτοιο πράγμα όμως δεν έγινε, γιατί απλούστατα, ο αφορισμός ήταν αληθινός και «σπουδαίος». «Έγινε στα σοβαρά, σοβαρώτατα» (Βλ. Αλεξ. Τσιριντάνη, Το Εικοσιένα, στο περιοδ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ, τεύχ. 195, Ιανουαρ. 1977, σ. 2). Το κείμενο του καθηγ. Τσιριντάνη, αποδεικνύει, ότι η «παρερμηνεία» δεν είναι προνόμιο «αντορθοδόξων» και «ανθελληνικών» ιδεολογιών. Το τραγικό όμως στην περίπτωση, και σκανδαλώδες συνάμα για σοβαρό και ανεγνωρισμένο επιστήμονα, είναι όχι μόνο η απουσία γνώσεως, αλλά και ενδιαφέροντος (στα 1977!) για γνώση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, που δίνει απάντηση στα μετέωρα ερωτήματά του. Από πλευράς δε στενά επιστημολογικής διερωτάται κανείς, αν ο επιστήμων δικαιούται να αδιαφορεί για το λόγο των ειδικών στην έρευνα. Και μία αφελής απορία: Και αν ακόμα ο άγιος Πατριάρχης «είχε διαμηνύσει στο λαό…κ.λπ.» (και είχε πράγματι «διαμηνύσει». Βλ.Ι. Μ. Χατζηφώτη, ο Γρηγόριος ο Ε’ μέσα από τα έγγραφα και τις πηγές τον αγώνα, Αθήνα 1988, σ. 21 ε. ε.), που θα τα εύρισκε ο Αλ. Τσιριντάνης; τοιχοκολλημένο σε κάποια δημόσια πλατεία; Καλά έλεγε ο μακαρίτης και «άθεος» Γιάννης Σκαρίμπας, «από την ψώρα του Κοραή δεν απαλλάχθηκε ακόμη το «Έθνος»…

22.Βλ. το τεύχος Μαρτίου 1983, ετ.34/τεύχος 556, σ. 3: «Οι κοτσαμπάσηδες και ο ανώτερος κλήρος στην πλειοψηφία τους είτε σύρθηκαν στην επανάσταση, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά μπροστά στο γενικό ξεσηκωμό, είτε προσχώρησαν υστερόβουλα, αποβλέποντας σε μία νέα μορφή κυριαρχίας πάνω στον επαναστατημένο λαό(…). Ο ανώτερος κλήρος, με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, πολέμησε την επανάσταση με τα μέσα που διέθετε και με επικεφαλής τους Πατριάρχες των αφορισμών (Γρηγόριο Ε’, Πολύκαρπο Ιεροσολύμων). Πρβλ. Π. Γεωργαντζή, οπ. π. σ. 201. Αυτό που έχει σημασία είναι, ότι το πνεύμα του «λαικισμού» εμποδίζει το κείμενο να λάβει υποδομή τις περιπτώσεις που αρχηγοί, όπως ο Κολοκοτρώνης, με την απειλή των όπλων κράτησαν τμήματα του λαού τις μάχες, εμποδίζοντας την λιποταξία τους. Έτσι καταντά η ερμηνεία μονομερής και ιδεολογική.

23. Βλ. στού Π. Γεωργαντζή, οπ.π., σ. 238 ε.

24. Στο ίδιο.

25. Τις νεώτερες μελέτες για το πρόσωπο βλ. στη Βιβλιογραφία.

26. Βλ. Ι. Μ. Χατζηφώτη, οπ.π.

27. Βλ. Γεωργίου Θ. Ζώρα, Ο απαγχονισμός του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ εις την έκθεσιν του Ολλανδού Επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως, Αθήναι 1976, σ. 4 ε.

28. Μπορεί να αποκληθεί πρώτος μάρτυρας του Αγώνος της Ανεξαρτησίας μας.

29. Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών, τομ. ΙΒ’, σ. 32 και 36 (Α. Δεσποτόπουλος) γράφει σχετικά: «…Επικρίθηκε εν τούτοις ο Πατριάρχης και επικρίνεται ακόμη, επειδή έστερξε στον αφορισμό και έστειλε τις νουθετικές εγκυκλίους. Οι επικριτές όμως δεν αναλογίζονται τι θα πάθαινε το ΄Έθνος, αν ο Πατριάρχης τηρούσε αρνητική στάση απέναντι στις αξιώσεις του Σουλτάνου. Συμμορφώθηκε, άλλωστε, τότε ο Πατριάρχης προς την σταθερή παράδοση της Εκκλησίας, που με παρόμοια στάση κατόρθωνε σε ανάλογες κρίσιμες περιστάσεις να σώζει το Γένος. ΄Άλλωστε θα ήταν εντελώς παράλογη και ανεύθυνη διαφορετική απόφαση. Αν δεν γινόταν ο αφορισμός, ήταν σχεδόν βέβαιο, ότι θα εξοντώνονταν εκατοντάδες χιλιάδες ορθοδόξων χριστιανών».

30. Βλ. Ιστορία του ‘Έλλην. Έθνους (Εκδοτικής Αθηνών), τομ. ΙΒ’, σ. 130β.

31. Κατά την «Προκήρυξη» του Σουλτάνου (YAFTA), «ο δόλιος Ρωμηός Πατριάρχης, καίτοι κατά το παρελθόν είχε δώσει πλαστά δείγματα αφοσιώσεως, όμως κατά την περίπτωσιν ταύτην, μη δυνάμενος να αγνοή την συνωμοσίαν της επαναστάσεως του έθνους του […] γνωρίζων δε ο ίδιος και υποχρεωμένος να γνωστοποιήση και εις όσους το ηγνόουν, ότι επρόκειτο περί επιχειρήσεως ματαίας, ήτις ουδέποτε θα επετύγχανε […], όμως ένεκα της εμφύτου διαφθοράς της καρδίας του, ου μόνον δεν ειδοποίησε, ουδέ επετίμησε τους αφελείς […], αλλά, κατά τα φαινόμενα, αυτός ο ίδιος, όπισθεν των παρασκηνίων, έδρα κρυφίως, ως αρχηγός της επαναστάσεως….» (Γ. Ζώρα, οπ. π., σ. 9). Ο Σουλτάνος, γνώστης των πραγμάτων, δίνει την ερμηνεία του, που αποδεικνύεται σοβαρότερη από εκείνη νεωτέρων, όπως ο Γ. Καρανικόλας .η ο Αλ. Τσιριντάνης…

32. Βλ. στού Π. Γεωργαντζή, οπ. π., σ. 263 ε.

33. Στο ίδιο, σ. 206 ε. ε

34. Στο ίδιο, σ. 210-11.

35. Βλ. την εκτενή και εμπεριστατωμένη έκθεση του Π. Γεωργαντζή, οπ. π., σ. 261 ε. ε.

36. Γ. Κορδάτου, Η κοινωνική σημασία της ‘Ελληνικής ‘Επαναστάσεως, σ. 144. Πρβλ. Π. Γεωργαντζή, οπ. π., σ. 214, σ. 463.

37. Π. Γεωργαντζή, ο.π., σ. 215 ε. ε.

38. Το Εικοσιένα και η αλήθεια, τ. Α’, σ. 59 και Β’, σ. 93.

39. Ο Th. Gordon λ.χ., ιστορικός του Αγώνα (Ιστορία της Ελλην. Επαναστάσεως, μετάφρ. Φ. Βράχα, τομ. Α’, σ. 134) γράφει: «Δεν τολμούμε να βεβαιώσουμε, πως ο Πατριάρχης και τα μέλη της Συνόδου ήταν απόλυτα αθώοι συνωμοσίας κατά του κράτους. Αντίθετα, έχομε λόγους να πιστεύουμε, ότι ο Γρηγόριος γνώριζε την ύπαρξη της Εταιρείας και ότι μερικοί από τους άλλους Ιεράρχες ήταν βαθειά πλεγμένοι στις μηχανορραφίες της».

40. Βλ. στον Π. Γεωργαντζή, σ. 240.

41. Λεπτομερή ανάλυση βλ. στο ίδιο, σ. 281 ε.ε.

42. Βλ. τις μελέτες: Νικηφ. Μοσχοπούλου, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους, Αθήναι 1960. Ι. Παπαιωάννου, Ιστορικές Γραμμές, τ. Α’, Λάρισα 1979

43. Μοσχοπούλου, ο.π., σ. 167. Ι. Παπαιωάννου, οπ.π., σ. 240.

44. Ν. Μοσχοπούλου, σ.107. Ι. Παπαιωάννου, σ. 240

45. Βλ. Γ. Δ. Μεταλληνού, ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ (1786- 1852). Ένας μάρτυρας της ορθοδόξου παραδόσεως στο Ελληνικό Κράτος, ανάτ. από τη ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Αθήναι 1987

46. Κοσμά Φλαμιάτου, «Άπαντα» εκδόσεις «Σπανός»), Αθήναι 1976, σ. 96/7.

47. Για το ίδιο πράγμα «κατηγορεί» το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Ράνσιμαν: «Δεν θα μπορούσε το Πατριαρχείο να είχε γίνει η δύναμη, που θα συγκέντρωνε τον ορθόδοξο κόσμο και έτσι θα εξουδετέρωνε τις κεντρόφυγες τάσεις του βαλκανικού εθνικισμού; Η ευκαιρία χάθηκε. Το Πατριαρχείο μάλλον ελληνικό, παρά Οικουμενικό». (οπ. π. σ. 694)

48. Βλ. Μάρκου Α. Σιώτου, Η θρησκευτική αξία της εθνικής ελευθερίας, στην Ε. Ε. της Θ. Σχ. του Π. Α., τ. Κ’ (1973), σ. 41-70.

49. Γ. Δ. Μεταλληνού, «Θεολογία Απελευθερώσεως» και «Θεολογία Ελευθερίας», στο περ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τ. ΛΒ’ (1989), σ. 51-61.

Πηγή: Ρωμαίικο Οδοιπορικό

Πέτρος Παπαπολυβίου: Από τις σχέσεις Κύπρου – Μακεδονίας (1900-1920)

Η πρόσφατη αναζωπύρωση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ, μας επιτρέπει να αναφερθούμε σήμερα στις σχέσεις της Κύπρου με τη Μακεδονία στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Μετά την ανακήρυξη της Κρητικής αυτονομίας (1898), η Μακεδονία απορρόφησε το ενδιαφέρον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της κοινής γνώμης, με οριακό σημείο την εξέγερση του Ίλιντεν (1903). Το ενδιαφέρον αυτό μεταδόθηκε και στην Κύπρο και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο του 1904 της «Αλήθειας», της μεγαλύτερης εφημερίδας της Λεμεσού, δέσποζε πρωτοσέλιδα το ποίημα του εκδότη της, Μενέλαου Δ. Φραγκούδη, με τίτλο «Μακεδονία». Την ίδια χρονιά, τον Οκτώβριο, ο θάνατος του Παύλου Μελά, στη Στάτιστα, προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και στην Κύπρο. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο διέκοψε τα μαθήματά του, μνημόσυνά του έγιναν στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο και του αφιέρωσε ποίημά του και ο Βασίλης Μιχαηλίδης.

Σύμφωνα με τον αθηναϊκό Τύπο, ανάμεσα στους άνδρες του Παύλου Μελά βρισκόταν και ένας Κύπριος, γεγονός που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνά μας. Είναι βέβαιο, όμως, ότι στα πρώτα ελληνικά σώματα τα οποία έδρασαν στη Μακεδονία τον χειμώνα του 1904-1905 υπηρέτησε ο Αμμοχωστιανός Κώστας Λοΐζου Βραχίμης. Ακολούθησαν και άλλοι Κύπριοι Μακεδονομάχοι, με πιο γνωστό στην Ελλάδα τον Γεώργιο Αργυρίου Κυπραίο, από την Πέγεια, μόλις 17 χρόνων κατά την κατάταξή του (1906), που διακρίθηκε στην περιοχή Μοναστηρίου – Μοριχόβου. Από τους υπόλοιπους, αναφέρουμε τον  Ευάγγελο Περιστιάνη, τους αδελφούς Βασίλη και Αντώνη Κωνσταντινίδη, από την Ασγάτα, και τον Αριστείδη Τζιάμαλη από το Μάσσαρι.

Παράλληλα,  την περίοδο 1904-1908 πραγματοποιήθηκαν παγκύπριοι έρανοι για συμπαράσταση στους πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας, στις τοπικές εφημερίδες δημοσιεύθηκαν εκατοντάδες άρθρα και σχόλια για το Μακεδονικό ζήτημα, έγιναν διαλέξεις για τη Μακεδονία, με πιο ενδιαφέρουσα την επίσκεψη στην Κύπρο του Ρώσου φιλέλληνα Ιωάννη Πετρώφ, εκδότη του «Άτλαντος της Μακεδονίας» και συνέχισαν τα εκκλησιαστικά μνημόσυνα για πεσόντες Μακεδονομάχους.

Από τις πιο αξιοπρόσεκτες πτυχές των κυπρομακεδονικών σχέσεων αυτής της περιόδου, ήταν οι Μακεδόνες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στην Κύπρο. Ο πρώτος γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου, Ιωάννης Δέλλιος (1893-1896) ήταν Σερραίος και πριν από τη Λευκωσία είχε διευθύνει τα Γυμνάσια στη γενέτειρά του και στη Θεσσαλονίκη. Μαζί του ήλθε και ο φιλόλογος Λεωνίδας Παπαπαύλου, από τη Σιάτιστα, που υπηρέτησε στο Παγκύπριο μέχρι το 1898 (ως γυμνασιάρχης στις Σέρρες, το 1913, σφαγιάστηκε από τον αποχωρούντα βουλγαρικό στρατό). Τους ακολούθησαν οι φιλόλογοι Αθανάσιος Πίσυνος και Βασίλειος Σέρτσιος (και οι δυο τους νυμφεύτηκαν Κύπριες), ο Αθανάσιος Φυλακτός, ο οποίος απεβίωσε στη Λευκωσία, στη διάρκεια της δεύτερης γυμνασιαρχίας του στο Παγκύπριο (1924), κ.ά.

Στον αντίποδα, το φθινόπωρο του 1920, η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου, λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου, προσκάλεσε στη Μακεδονία Κύπριους άνεργους δασκάλους για να καλύψουν τις μεγάλες διδακτικές ανάγκες στα εκπαιδευτήρια της υπαίθρου των Νέων Χωρών. Την πρόσκληση υποκίνησε ο τότε Μητροπολίτης Αθηνών, Μελέτιος Μεταξάκης, ο από Κιτίου, ιδρυτής του Ιεροδιδασκαλείου Λάρνακος, στη λειτουργία του οποίου οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, η διδασκαλική ανεργία στην Κύπρο αυτήν την περίοδο. Οι Κύπριοι δάσκαλοι, 28 ή 73 συνολικά σύμφωνα με τις εντελώς διαφορετικές αναφορές δύο εξ αυτών,  εργάστηκαν κατά το 1920-1922 σε χωριά της Χαλκιδικής, της Φλώρινας, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και οι εντυπώσεις τους είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, παρότι απογοητεύτηκαν από τον βαρύτατο μακεδονικό χειμώνα…

Οι πόλεμοι της δεκαετίας του 1910 έφεραν χιλιάδες Κυπρίους στη Μακεδονία, τόσο το 1912-1913 όσο και το 1916-1920, στον ελληνικό και στον βρετανικό στρατό. Μάλιστα, στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι βρετανικές αρχές καλούσαν με προπαγανδιστικές αφίσες τους Κυπρίους να καταταχθούν στο «Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα» για να «αγωνισθούν υπέρ των Μακεδόνων αδελφών των», εναντίον «των προαιωνίων αυτών εχθρών»… Περισσότεροι από 100 Κύπριοι και των δύο στρατών άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Βόρεια Ελλάδα στους ελληνικούς και τους δύο παγκοσμίους πολέμους (και στον ελληνικό Εμφύλιο), ένας  φυσιολογικός αριθμός απωλειών, καθώς η Μακεδονία ήταν ο γεωγραφικός χώρος όπου υπηρέτησε η πλειοψηφία των Κυπρίων (εθελοντών) στρατιωτών εκτός Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα.

Ιστορικοί  δεσμοί που ενώνουν τις «άκρες των ακρών» του σύγχρονου Ελληνισμού.

Ο Κύπριος Μακεδονομάχος Γεώργιος Αργυρίου

Δημοσιεύθηκε στην εφημ. «Ο Φιλελεύθερος» στις 17 Μαρτίου 2018

Πηγή: papapolyviou.com

«Τόποι κράτησης και μνήμης: Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα, η περίπτωση Παύλου Μελά»

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Ιωσήφ Αράπογλου, σας προσκαλούν

τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.30,

στο Κτίριο Κ μέσα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά και μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο ,

για να παρακολουθήσετε την 4η διάλεξη Ιστορίας στο πλαίσιο του κύκλου Ιστορίας του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Παύλου Μελά, με θέμα

«Τόποι κράτησης και μνήμης: Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα, η περίπτωση Παύλου Μελά»

Θα μιλήσουν οι :

Γεώργιος Αντωνίου, Καθηγητής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ,

Ευστράτιος Δορδανάς, Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βασιλική Παπαγεωργίου, Ιστορικός

Σταυρούλα Μαυρογένη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελένη Χοντολίδου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής και Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα

Αρετή Τούντα-Φεργάδη: Η επίσκεψη του Γεωργίου Παπανδρέου στις ΗΠΑ και ο αντίκτυπός της στο ελληνικό Κοινοβούλιο (Ιούνιος-Ιούλιος 1964).*

Αρετή Τούντα-Φεργάδη

Η επίσκεψη του Γεωργίου Παπανδρέου στις ΗΠΑ και ο αντίκτυπός της στο ελληνικό Κοινοβούλιο (Ιούνιος-Ιούλιος 1964).*

Την εποχή των πολυμερών, διαδοχικών, διαβουλεύσεων, που οδήγησαν στην ίδρυση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, στην αθηναϊκή εφημερίδα Το Βήμα, δημοσιευόταν άρθρο, στο οποίο αναγράφονταν και τα ακόλουθα: «Η Κύπρος καθίσταται επομένως το θερμόμετρο της Ελληνοτουρκικής προσεγγίσεως, διότι εκεί θα βλέπωμεν εάν αυξάνεται ο πυρετός μεταξύ Αθηνών και Αγκύρας ή αν, αντιθέτως, η κατάστασις των σχέσεών μας έχει πλήρως εξυγιανθή. […]. Και πάλιν, εγγυηταί της προόδου του Κυπριακού Κράτους και της ειλικρινούς συμβιώσεως Ελλήνων και Τούρκων πρέπει να είναι οι Αμερικανοί. Αυτοί προώθησαν την συνεννόηση προς δικό τους, όσο και δικό μας αμυντικό συμφέρον. Άρα αυτοί είναι και συνυπεύθυνοι για την κατοχύρωση των επιτευχθέντων, ώστε ο ένας να μην αδική τον άλλον και να μην παραβαίνη τις υποχρεώσεις του»[1].

Οι σκέψεις αυτές μπορούμε να πούμε πως ήταν τόσο αποκαλυπτικές, για το ρόλο των Αμερικανών στην εν γένει Κυπριακή υπόθεση, όσο και προφητικές για τα όσα επακολούθησαν λίγα χρόνια αργότερα. Πράγματι, από τον Νοέμβριο του 1963 τα πράγματα στην Κύπρο οξύνθηκαν, όταν ο Πρόεδρος Μακάριος υπέβαλε στον Αντιπρόεδρο Κιουτσούκ το υπόμνημά του, που έχει μείνει γνωστό ως «13 Σημεία» και αφορούσε στην αναθεώρηση του κυπριακού Συντάγματος, στον τομέα του περιορισμού των αρμοδιοτήτων της τουρκοκυπριακής κοινότητας[2]. Η κίνηση αυτή πυροδότησε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις· από δε τον Δεκέμβριο, το φάσμα ενός ελληνοτουρκικού πολέμου δεν έπαψε να πλανάται στον ορίζοντα των σχέσεων των δύο κρατών. Στις αρχές του καλοκαιριού το 1964, η κατάσταση έφτασε και πάλι σε σημείο αιχμής τέτοιο, ώστε να προκαλέσει εκ νέου την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες είχαν νωρίτερα ενδιαφερθεί για τα τεκταινόμενα στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ερχόμενες σε αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση, επιζητώντας και οι δύο να υπογραμμίσουν την παρουσία τους και να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους, που διακυβεύονταν.

Η αντιπαλότητα των δύο υπερδυνάμεων για την Ανατολική Μεσόγειο χρονολογείτο από τα τέλη, κυρίως, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συνέχισε αμείωτη στη δεκαετία του 1950. Οι ΗΠΑ, ηγέτης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στο οποίο συμμετείχαν Ελλάδα και Τουρκία, είχαν αναλάβει ουσιαστικό ρόλο και στην υπόθεση της Κυπριακής ανεξαρτησίας, προωθώντας τη συνεργασία των δύο χωρών, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αμυντικών τους συμφερόντων. Επομένως, η Αμερική, ήταν εκείνη, η οποία κατηύθυνε «το πολιτικό παιγνίδι της Δύσεως» και υπολόγιζε στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και συνεργασία, διότι σ’ αυτήν στηριζόταν, εν πολλοίς, «η άμυνα της Δύσεως στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου»[3].

Ωστόσο, γνωρίζοντας τη συνεχή βρετανική παρουσία στην Κύπρο, από το 1878 και ως το 1959-1960, νομιμοποιείται να υποστηρίξει κανείς πως τον πρώτο λόγο στο Κυπριακό θα έπρεπε να έχει η Βρετανία. Όμως, προς τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανία, στρεφόταν αναγκαστικά προς τις ΗΠΑ και της μεταβίβαζε τα «δικαιώματά» της επί της Τουρκίας και της Ελλάδας αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο  της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, τα επόμενα χρόνια, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο, έναντι της Βρετανίας, εξαιτίας της κρίσης του Σουέζ[4]. Επομένως, δεν είναι παράδοξη η ανάμιξη της Αμερικής στην Κυπριακή υπόθεση και την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, δεδομένου ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, οι Αμερικανοί αντιδρούσαν ποικιλοτρόπως στη διεθνοποίηση του Κυπριακού[5].

Όμως, τον χειμώνα του 1963-64, όταν ξέσπασε η πρώτη βαθιά κρίση στο νεοπαγές Κυπριακό κράτος από την εποχή της ίδρυσής του[6], αναφάνηκε έντονο το ενδιαφέρον των δύο υπερδυνάμεων, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Η πιθανότητα ενεργού παρέμβασης της Μόσχας στην Κυπριακή υπόθεση φάνηκε πως διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην αποσόβηση της απειλούμενης επέμβασης των Τούρκων στο νησί[7]. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, θιασώτης του κινήματος των Αδεσμεύτων, είχε στραφεί και προς τη Μόσχα. Επανειλημμένως, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΣΕ, Νικήτα Χρουστσόφ, είχε δηλώσει πως η χώρα του ήταν αντίθετη σε οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη στα εσωτερικά πράγματα της νήσου και «δεν θα παρέμενε αδιάφορη στην κατάσταση που εκτυλίσσεται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου»[8].

Οι επαφές του Μακαρίου με τη Σοβιετική Ένωση. Δεξιά διακρίνονται ο Πρόεδρος της ΕΣΣΔ Nikolai Podgorny και ο Υπουργός Εξωτερικών Andrei Gromyko .

Αλλά και η Αμερική μετά, κυρίως, την αποτυχία της πενταμερούς Διάσκεψης του Λονδίνου, της 15ης Ιανουαρίου, αποφάσισε να παρέμβει στην κρίση, στέλνοντας στην Αθήνα και την Άγκυρα τον Λέμνιτζερ,  Διοικητή του ΝΑΤΟ, υπεύθυνο για τα ζητήματα της Ευρώπης. Αποστολή του ήταν να πληροφορήσει τις δύο κυβερνήσεις για τις επιπτώσεις, που θα είχε στη Συμμαχία ενδεχόμενος ελληνοτουρκικός πόλεμος για το Κυπριακό[9]. Η επίσκεψη αυτή ερμηνεύθηκε ως αποβλέπουσα «στη ματαίωση μονομερούς επέμβασης της Τουρκίας στην Κύπρο»[10].

Παραλλήλως, οι Σοβιετικοί, στις συνομιλίες, που διεξήχθησαν στα ΗΕ, κατήγγειλαν τις Δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ότι προσπαθούσαν «να μετατρέψουν την Κύπρο σε στρατιωτικό προγεφύρωμα». Ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον απευθυνόταν στον Χρουστσόφ, στις 4 Μαρτίου, τονίζοντας πως όφειλε να αποτρέψει «την όξυνση της κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο»[11]. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξέδιδε απόφαση, βάσει της οποίας τα κράτη-μέλη του όφειλαν να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή και από οποιαδήποτε απειλή ενέργειας, παρεπόμενο της οποίας θα ήταν η διακύβευση της Κυπριακής κυριαρχίας και η διατάραξη της παγκόσμιας ειρήνης[12].

Dean Acheson

Λίγους μήνες αργότερα, και ενώ η Τουρκία φαινόταν να ετοιμάζεται για πόλεμο[13], στις 5 Ιουνίου 1964, ο Λίντον Τζόνσον, στοχεύοντας στη μη διάρρηξη των συμμαχικών δεσμών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, απευθύνθηκε προς τον Ισμέτ Ινονού, στέλνοντάς του επιστολή, όπου τόνιζε πως τυχόν «στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή της Σοβιετικής Ενώσεως». Επιπλέον, διευκρίνιζε πως είχε πληροφορίες πως η τουρκική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να επέμβει ενόπλως στην Κύπρο, γεγονός το οποίο τον ανησυχούσε.  Εφιστούσε την προσοχή του Ινονού στο ότι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος ήταν «αδιανόητος» και επισήμαινε πως η Τουρκία δεν ήταν δυνατόν να στρέψει τα όπλα, με τα οποία την είχε εφοδιάσει η Αμερική, εναντίον της Κύπρου. Μια ανάλογη ενέργεια της Τουρκίας θα αντέβαινε προς τους όρους εκείνους, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στη Συμφωνία, βάσει της οποίας είχε παρασχεθεί η στρατιωτική βοήθεια[14]. Τα συγκεκριμένα σημεία, που αναφέρονταν στην επιστολή Τζόνσον, αποδεικνύουν, με πλήρη καθαρότητα, την επικινδυνότητα της όλης κατάστασης εξαιτίας ενός επικείμενου πολέμου. Ο φόβος του Αμερικανού Προέδρου, για πόλεμο, τον οποίο δεν θα μπορούσε να σταματήσει, διαφαίνεται και από επιστολή, που έστειλε στον Παπανδρέου, στις 2 Ιουλίου, λίγες μέρες αφότου ο τελευταίος είχε επιστρέψει στην Αθήνα[15]. Ας σημειωθεί, πως η θέση του Τζόνσον φαίνεται να αποδείχθηκε και όταν ενδιαφέρθηκε για την προώθηση του Σχεδίου Άτσεσον, τον Αύγουστου του 1964, σχέδιο στο οποίο διαφαινόταν το ενδεχόμενο μόνιμης τουρκικής παρουσίας στονησί και το οποίο παρέμεινε ανεφάρμοστο λόγω, κυρίως, της αντίδρασης του Μακάριου[16].  Η διχοτόμηση αποτράπηκε για μερικά χρόνια.

Είναι προφανές πως ο Τζόνσον προσπαθούσε να αποτρέψει μια δυναμική ενέργεια της ΕΣΣΔ σε περιοχή, η οποία θεωρούσε πως ανήκε στη δική του δικαιοδοσία. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής προσκάλεσε στην Αμερική τον Ισμέτ Ινονού και τον Γεώργιο Παπανδρέου για συνομιλίες, υποδηλώνοντας έτσι την πρόθεσή του να τερματίσει τη σοβιετική ανάμιξη στο πρόβλημα της Κύπρου, ανάμιξη η οποία είχε διευκολυνθεί από την αδέσμευτη πολιτική του Μακαρίου. Με την πρόσκληση αυτή  αναγνώριζε εμμέσως, πλην σαφώς, ότι τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, στην κυπριακή υπόθεση, ήταν η Τουρκία και η Ελλάδα[17], παρότι από την άνοιξη ο Μακάριος, από τις αρχές Απριλίου, είχε καταγγείλει την Συνθήκη Συμμαχίας του 1959[18]. Στην ουσία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζόνσον, ενδιαφερόταν να επιτύχει έναν «νέο συνεταιρισμό», θεμελιωμένο στην άμεση διαβούλευση ανάμεσα στις δύο χώρες[19].

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, που ανήλθε στην εξουσία, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 1963, βρέθηκε αντιμέτωπος με την Κυπριακή κρίση, δέχθηκε την πρόσκληση του Τζόνσον αλλά αρνήθηκε να έρθει σε απευθείας συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, Ινονού. Στην πρώτη συνάντησή του με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 1964[20], άκουσε τον Τζόνσον να υποστηρίζει πως η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξαιτίας των εξελίξεων στην Κύπρο, αποτελούσαν για τον ίδιο και τη χώρα του «αντικείμενον βαθείας ανησυχίας». Οι Αμερικανοί δεν είχαν να προτείνουν λύση για τη διευθέτηση της κατάστασης[21] αλλά έτρεφαν την ελπίδα πως οι σύμμαχοί τους θα είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματευθούν μεταξύ τους και να αποφύγουν τον πόλεμο. Ήταν διατεθειμένοι να οργανώσουν τη συνάντηση των δύο ανδρών «[ε]ν πάση μυστικότητι» και με τη βοήθεια του Ντην Άτσεσον, πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και γνώστη της όλης υπόθεσης.

Ο Παπανδρέου, παίρνοντας τον λόγο, είχε αντιτείνει πως και βεβαίως η κατάσταση ήταν κρίσιμη και ο πόλεμος έπρεπε, πάση θυσία, να αποτραπεί. Όμως, η μέθοδος, που πρότειναν οι Αμερικανοί, εξυπηρετούσε περισσότερο τον πόλεμο και σε καμία περίπτωση την ειρήνη, διότι, αν πραγματοποιείτο η συνάντηση και οι συνομιλίες αποτύγχαναν, τότε «τα ακραία στοιχεία θα αποκομίσουν την εντύπωσιν ότι ο πόλεμος πλέον καθίσταται αναπόφευκτος. Και θα προτραπούν εις εξαπόλυσιν αυτού». Σημαντικό σημείο των όσων υποστήριξε ήταν και η ανάπτυξη, από πλευράς του, των δικαιωμάτων, τα οποία είχε η Τουρκία επί της υποθέσεως, τα οποία διαχώρισε σε νομικά και πολιτικά, δηλ. ουσιαστικά. Ως προς τα πρώτα, η αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν καθολική, δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόταν την ερμηνεία, την οποία έδινε η Τουρκία στη Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την οποία αναγνωριζόταν στις εγγυήτριες Δυνάμεις δικαίωμα επεμβάσεως. Και αν ακόμα οι Έλληνες δέχονταν αυτή την ερμηνεία, η Συνθήκη ήταν άκυρη πλέον, από τη στιγμή που η Κύπρος είχε γίνει μέλος του ΟΗΕ. Ως προς την πραγματική πλευρά του ζητήματος, η Τουρκία δεν είχε κανένα δικαίωμα να ζητά κάθε τόσο και ένα αντάλλαγμα εκ μέρους της Ελλάδας. Πριν από εκατό χρόνια, αρχές Ιουνίου του 1878, είχε εκχωρήσει την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετανία[22]. Υπογράφοντας, δε, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης, το 1923, είχε αναγνωρίσει «την πλήρη αποξένωσίν της εκ της νήσου». Γιατί να αποζημιωθεί; Το μόνο δικαίωμα που της αναγνωριζόταν ήταν το αίτημά της για ασφάλεια της Επικράτειάς της και ασφάλεια της τουρκικής μειονότητας της Κύπρου. Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ομοσπονδίας ή του Διαμελισμού, που συζητείτο τότε, υποστήριξε πως και οι δύο λύσεις θα ήταν επικίνδυνες για την Τουρκία, διότι, αν το ένα τμήμα της Κύπρου γίνει τουρκικό «το άλλο θα γίνη Κούβα»[23]. Η Ελλάδα δεν ζητούσε τίποτα, επομένως δεν χρειαζόταν και τίποτα να δώσει. Το μόνο αίτημά της ήταν «αδέσμευτη ανεξαρτησία» και «αυτοδιάθεση». Εκείνο, το οποίο χρειαζόταν να γίνει αντιληπτό από την Τουρκία και να της επιβληθεί, ήταν πως «τα όπλα του ΝΑΤΟ δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν εναντίον Συμμάχων». Από τη στιγμή, που αυτό θα επιτυγχανόταν, τότε θα ήταν δυνατόν να προσέλθουν σε συνομιλίες.

Δημόσιες δηλώσεις στον περίβολο του Λευκού Οίκου. Πίσω από τον Γεώργιο Παπανδρέου διακρίνεται το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ και δεξιά ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Σταύρος Κωστόπουλος.

Το ταξίδι του Παπανδρέου στην Αμερική σχολιάστηκε με ευνοϊκότατα σχόλια από τον τύπο της συμπολίτευσης[24]: «Διήμερος ανένδοτος αγών εις την Ουάσιγκτον», ήταν ένας από τους τίτλους πρωτοσέλιδου άρθρου της εφημερίδας Ελευθερία, όπου αναφερόταν πως χάριν της «αποφασιστικής» ελληνικής στάσης «εματαιώθη οριστικώς το αμερικανικόν σχέδιον διμερών ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων και εις το επίσημον ανακοινωθέν ανεγνωρίσθη η αρμοδιότης των Ηνωμένων Εθνών δια το Κυπριακόν»[25].  Στο ίδιο πρωτοσέλιδο, ο αρθρογράφος Σπ. Γρανίτσας, δημοσίευε άρθρο με τίτλο: «Αποφασιστικώς: ΟΧΙ», όπου μεταξύ άλλων ανέφερε και απόσπασμα συνομιλίας του πρωθυπουργού με τον Μακναμάρα. Στην εν λόγω συζήτηση ο Παπανδρέου απαντώντας στις προτάσεις του Αμερικανού υπουργού για απ’ ευθείας διάλογο με την Τουρκία ή ακόμα και για «ανάγκη συμβιβασμού», ώστε να αποφευχθεί ο πόλεμος, είχε διευκρινίσει πως ανάλογες ενέργειες θα συνιστούσαν «αθλίαν απεμπόλησιν των αρχών της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας. […]. Θα απετέλει επίσης σφετερισμόν των αρμοδιοτήτων του ΟΗΕ και πλήγμα εναντίον του κύρους του». Στην εφημερίδα Εμπρός το κοινό ανακοινωθέν χαρακτηρίστηκε ως «άνευ ουσιαστικού περιεχομένου»[26].

Τις μέρες που ο Παπανδρέου βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, ο Τούρκος πρωθυπουργός δήλωνε, απεριφράστως, πως η «ενσωμάτωσις ενός τμήματος της νήσου εις την Ελλάδα και του ετέρου τμήματος εις την Τουρκίαν, θα ήτο η μάλλον ενδεδειγμένη λύσις»[27]. Η εν λόγω δήλωση δεν ήταν τυχαία. Ίσως να δικαίωνε τις αμφιβολίες, που ο αρθρογράφος του Εμπρός διατύπωνε ως εξής: «Οι Αμερικανοί […] μη δυνηθέντες […] να επιτύχουν υποχώρησιν των ελληνικών απόψεων, φαίνονται διατεθειμένοι αν όχι να παροτρύνουν τους Τούρκους να επιχειρήσουν απόβασιν αλλά να ανεχθούν οιανδήποτε πραξικοπηματικήν ενέργειαν δυναμένη να εκβιάση απαραδέκτους λύσεις του Κυπριακού»[28].

Επιστρέφοντας ο Έλληνας πρωθυπουργός από την Αμερική και τη Γαλλία[29], όπου είχε μεταβεί με σκοπό να συνομιλήσει με τους αρμόδιους για το μεγάλο εθνικό ζήτημα της Κύπρου και ελπίζοντας πως από τη συνάντηση «θα προέκυπτε […] μία διευθέτησις του Κυπριακού θέματος», θεώρησε υποχρέωσή του να ενημερώσει τους αντιπροσώπους του Έθνους για τα όσα είχαν διαμειφθεί στο ταξίδι του και να εξηγήσει τις θέσεις του.

Τα όσα συζητήθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 1964, τόσο η αγόρευση του πρωθυπουργού όσο και τα όσα υποστηρίχθηκαν από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι σ’ αυτές τις αναλύσεις αναδεικνύονται πτυχές και όψεις του Κυπριακού, οι οποίες επαληθεύθηκαν στην ιστορική του πορεία.

Οι κύριοι άξονες της αγόρευσης του Έλληνα πρωθυπουργού, ενώπιον των αντιπροσώπων του Έθνους, δεν απείχαν από τα όσα είχε υποστηρίξει στις συνομιλίες του με τους Αμερικανούς επισήμους. Δεν απείχαν, δε, και από τις θέσεις του, τις οποίες είχε αναπτύξει στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λίγους μήνες νωρίτερα[30]. Στη συγκεκριμένη Συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου, υπερτόνισε το γεγονός πως σε περίπτωση, που αποδεχόταν την πρόταση του Τζόνσον και προσερχόταν σε συνομιλίες με τον Ινονού με αντικείμενο το Κυπριακό, τότε θα παρεχόταν η εικόνα πως το εν λόγω θέμα ήταν ζήτημα «Ελληνοτουρκικής διενέξεως, ενώ τούτο δεν είναι αληθές, διότι υπάρχει η Κύπρος, και ως Κράτος, και ως λαός. Και δεν είναι δυνατόν η Ελλάς και η Τουρκία, να διαχειρισθούν το θέμα της Κύπρου, ερήμην της Κύπρου και ως Κράτους και ως λαού]»[31]. Στο τέλος της αγόρευσής του, ο Παπανδρέου, δήλωσε πως αν, παρά την σαφή, αρνητική του θέση απέναντι στα όσα είχαν προταθεί από του Αμερικανούς, η απειλή απόβασης της Τουρκίας στην Κύπρο είχε τον χαρακτήρα «τελεσιγράφου, προς υποταγήν της Ελλάδος», η απάντηση είχε δοθεί, ήδη, από την Ιστορία. Τη σύμπνοια και την εναρμόνιση προς την κυβερνητική πολιτική, απέναντι σε μια παρόμοια ενέργεια της Τουρκίας, δήλωσαν τόσο ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, αρχηγός της ΕΡΕ, τόσο και ο Ηλίας Ηλιού, εκπρόσωπος της ΕΔΑ.

Γεώργιος Παπανδρέου και Παναγιώτης Κανελλόπουλος (πάνω). Ηλίας Ηλιού (κάτω).

Η αγόρευση του τελευταίου, που ακολούθησε τη σύντομη παρέμβαση του Κανελλόπουλου[32], ήταν ιδιαιτέρως σημαντική, δεδομένου ότι στις θέσεις του  ανιχνεύονται και αναδεικνύονται πολλές πτυχές του παρασκηνίου της Κυπριακής υπόθεσης[33]. Στις αναλύσεις του διαπιστώνουμε πως πολλά απ’ όσα υποστήριζε επαληθεύθηκαν στην πορεία της τραγικής ιστορίας της Κύπρου. Παρουσίασε πλευρές του θέματος, τις οποίες δεν είχε θίξει ο πρωθυπουργός. Τον κατηγόρησε, πως εξωράισε την «εξιστόρησιν τού πως έγινε δεκτός εκεί». Το τι θα συναντούσε στις ΗΠΑ του ήταν γνωστό πριν από την αναχώρησή του. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δημοσιευμένες στην εφημερίδα Sunday Times της Νέας Υόρκης, η Ουάσιγκτον και οι Δυτικές πρωτεύουσες θεωρούσαν πως «η Κύπρος έπαυσε να υφίσταται ως κυρίαρχον Κράτος» και μετά τη συνάντηση Παπανδρέου ‒ Ινονού, «ο κ. Τζόνσον θα αρχίση διπλωματικήν εγχείρησιν, η οποία θα καταλήξη εις την διάλυσιν της Κύπρου ως ανεξαρτήτου χώρας». Ο ισχυρισμός του Παπανδρέου, πως η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει «εθνικήν εξωτερικήν πολιτικήν» δεν ευσταθούσε, αν περιοριζόταν μόνο στην άρνηση απευθείας διαβουλεύσεων με την Τουρκία. Για ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μπορεί κανείς να μιλά μόνο όταν αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς. Και έφερε ως παράδειγμα το ζήτημα των βάσεων, θέμα στο οποίο η ΕΔΑ είχε αντιταχθεί από την αρχή, από τη δεκαετία του ’50, όταν εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως στα παραδείγματά του, ως προς τι σημαίνει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ανέφερε το «θέμα της αμύνης της χώρας από την  κατακτητικήν διείσδυσιν ξένων μονοπωλιακών συγκροτημάτων». Η θέση του αυτή, διατυπωμένη πριν από πενήντα περίπου χρόνια, καθίσταται δραματικά επίκαιρη, αν αναλογιστούμε και τη σημερινή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα την τελευταία τριετία και η Κυπριακή Δημοκρατία από τον χειμώνα του 2013.

Ο Ηλιού, συνεχίζοντας το λόγο του, αναφέρθηκε στο ζήτημα των συμμαχικών δεσμών της Ελλάδας με την Τουρκία, ως μέλη του ΝΑΤΟ. Εντός αυτού του πλαισίου, δεν ήταν δυνατόν η άρνηση για διμερείς διαβουλεύσεις να προβάλλεται ως ανεξάρτητη και εθνική πολιτική. Η κυβέρνηση αντιμετώπιζε το ζήτημα, που είχε ανακύψει με «ασταθή βήματα». Ωστόσο, η παράταξή του ενέκρινε την άρνηση της κυβέρνησης  να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Δεν ήταν δυνατόν να αποφασίσουν τρίτοι για το μέλλον της Κύπρου, μιας χώρας μέλους του ΟΗΕ, δοθέντος ότι με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη μέθοδο, τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη επέβαλαν τη Συνθήκη της Ζυρίχης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η επιβολή στους Κυπρίους λύσης, «δια την οποίαν ούτε ηρωτήθησαν, ούτε συνήνεσαν, ούτε ηδύνατο ουδαμόθεν να συναχθή ότι συνήνουν, διότι ευρίσκετο εις απόλυτον αντίθεσιν  προς την παγίαν και δικαίαν διεκδίκησίν των[.]».

Ο πρόεδρος της ΕΔΑ υποστήριξε τις θέσεις του, εκθέτοντας και τις απόψεις, που είχαν διατυπωθεί στο εξωτερικό, σχετικά με τη θέση του Αμερικανού προέδρου έναντι της ελληνοτουρκικής αντιδικίας. Ανέφερε, λοιπόν, πως η διαμεσολάβηση του Τζόνσον είχε σχολιασθεί αρνητικά από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, της 27ης Ιουνίου. Ο αρθρογράφος θεωρούσε πως οι προσπάθειες του Τζόνσον συνιστούσαν στην ουσία «υποστήριξιν» προς την τουρκική κυβέρνηση. Ελληνοτουρκικός διάλογος θα σήμαινε πως εμμέσως αναγνωριζόταν στην Τουρκία δικαίωμα να επέμβει σε μια διαφορά, πράγμα το οποίο η Ελλάδα δεν δεχόταν. Οι θέσεις του Ινονού ήταν απολύτως σαφείς: ή θα έπρεπε να διατηρηθεί το υφιστάμενο συνταγματικό καθεστώς της Κύπρου ή το νησί θα έπρεπε να διχοτομηθεί και να διαμοιραστεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Η γνώμη του εκπροσώπου της ΕΔΑ ήταν πως η αποδοχή της πρότασης Τζόνσον θα ισοδυναμούσε με αναίρεση της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Θα συνιστούσε προσπάθεια «υπερκερασμού της λύσεως του Κυπριακού δια του ΟΗΕ, μίαν προσπάθειαν επαναφοράς του εις τα πλαίσια των συμμαχιών του ΝΑΤΟ, εκεί ακριβώς όπου εχαλκεύθησαν κατά το παρελθόν αι αλυσίδες του Κυπριακού λαού». Το ΝΑΤΟ, κατά τη γνώμη της παράταξής του, εξυπηρετούσε πάντα συμφέροντα ιμπεριαλιστικά και αντιτίθετο στην Κυπριακή αυτοδιάθεση, διότι είχε ανάγκη την Κύπρο, «δια μίαν στρατηγικήν περικυκλώσεως της Ανατολικής Μεσογείου, είτε διότι την χρειάζονται προς προστασίαν των μονοπωλίων πετρελαίου, είτε δια να δύνανται να ασκούν πίεσιν επί των αδεσμεύτων αραβικών χωρών της Μέσης Ανατολής», τις οποίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήλεγχαν ως αποικίες.

Υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης, το πως ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 1963 τα τρέχοντα, εκείνη την περίοδο,  γεγονότα και θεώρησε ευτυχές το ότι απεφεύχθη η εμπλοκή του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν έτοιμο να στείλει στρατεύματα στη νήσο, αποσκοπώντας σε λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με τις δικές του επιδιώξεις. Η εξέλιξη αυτή ήταν απότοκη της υποβολής προσφυγής, εκ μέρους της Κυπριακής κυβέρνησης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι υποστηρίζοντες λύση του αναφυέντος προβλήματος, μέσω της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα είχαν να αντιμετωπίσουν την ισχυρή πλειοψηφία και συμπαράσταση των αδεσμεύτων, των σοσιαλιστικών και των ουδέτερων χωρών. Αυτή η δύναμη ήταν ικανή να αναχαιτίσει και να ανατρέψει τα εξυφαινόμενα από του Αμερικανούς σχέδια και αυτή τη δύναμη φοβούνταν εκείνοι, οι οποίοι προετοίμαζαν, πάση θυσία, να παρακαμφθεί ο ΟΗΕ με την τοποθέτηση ενός μεσολαβητή, ο οποίος, στην ουσία θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Συμμαχίας. Αυτή τη λύση ο Μακάριος την είχε απορρίψει.

Οι μηχανορραφίες αυτές εξυφαίνονταν παράλληλα με μια πραγματική εκστρατεία «εκβιαστικών απειλών περί επικειμένης ενόπλου επεμβάσεως της Τουρκίας», γεγονός το οποίο είχε οδηγήσει σε συνεχείς και επαναλαμβανόμενες στρατιωτικές συσκέψεις. Παραλλήλως, καταβαλλόταν προσπάθεια τείνουσα στη διάσπαση της εθνικής ενότητας της Κύπρου. Πληροφορίες, δημοσιευόμενες στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, των προηγουμένων ημερών, ανέφεραν πως σύμφωνα με Κυπριακή εφημερίδα «οι Αμερικανοί προετοίμαζαν πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, το οποίον θα επραγματοποιείτο κατά την διάρκειαν της απουσίας του κατά την προσεχή εβδομάδα όταν θα μεταβή εις την συνδιάσκεψιν των Πρωθυπουργών της Κοινοπολιτείας». Στόχος αυτής της ενέργειας ήταν να εκδιώξουν τον Μακάριο από τη θέση του, ώστε να διευκολυνθούν στην επιβολή του σχεδίου τους, επιτυγχάνοντας να δώσουν ένα τέλος στην περαιτέρω αύξηση της σοβιετικής και κομμουνιστικής επιρροής στην Κύπρο.

Ο Ηλιού έκρινε αρνητικώς τη στάση του Παπανδρέου απέναντι στα υποστηριχθέντα από τον Τζόνσον, πως δεν θα μπορούσε να αποτρέψει ένοπλη επέμβαση των Τούρκων στην Κύπρο, αν οι τελευταίοι εκδήλωναν εκ νέου παρόμοια πρόθεση. Η μη σθεναρή αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού σήμαινε παραδοχή, εκ μέρους του, πως στο παρελθόν οι Αμερικανοί είχαν αποτρέψει ανάλογη τουρκική ενέργεια. Όμως, ήταν γνωστό πως η απειλή επέμβασης της Τουρκίας στο νησί οφειλόταν στην αυστηρή και κατηγορηματική προειδοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης. Εξάλλου, υπήρχαν ανάλογες δηλώσεις και προειδοποιήσεις και από τη Στοκχόλμη και από το Όσλο. Ήταν προφανές, επομένως, πως η στάση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν «απολύτως αρνητική, απολύτως εχθρική».

Η αλήθεια είναι πως οι μηχανορραφίες συνεχίζονταν και συνιστούσαν εκδήλωση της επιθυμίας των ΗΠΑ να παγιώσουν ένα «de facto διαμελισμό, ο οποίος πραγματοποιείται εις τας λεγομένας πρασίνας γραμμάς της Κύπρου, όπου παρενεβλήθησαν αγγλικά στρατεύματα και ύστερα παρέδωσαν της θέσιν των εις τα στρατεύματα του ΟΗΕ». Βάσει του σχεδίου Λέμνιτζερ προετοιμαζόταν ένας de facto διαμελισμός της νήσου, ταυτοχρόνως, δε, καταβάλλονταν προσπάθειες διάσπασης της ενότητας του Ελληνισμού της νήσου, «η οποία είναι το μόνον ασφαλές θεμέλιον ότι, η επιδίωξις, η διεκδίκησίς του  δια την αυτοδιάθεσιν και την ελευθερίαν  θα έλθη εις αίσιον πέρας».

Ο πρωθυπουργός είχε παραλείψει, συνέχιζε ο Ηλιού, στις συνομιλίες του με τον Τζόνσον, να αναφερθεί στο ζήτημα των Αδεσμεύτων χωρών και στην υποστήριξη που αυτές παρείχαν στην υπόθεση της Κύπρου. Ο αντικομουνισμός, ο οποίος εκδηλωνόταν, ήταν απαράδεκτος και φαινόταν σαν να δικαιούνταν να θυσιάζουν «τους προασπιστάς και τους συμπαραστάτας της Κυπριακής ελευθερίας, με νοοτροπίαν πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων».

Κατά τη γνώμη του, για το μέγα εθνικό ζήτημα, που είχε ανακύψει, το Κυπριακό, έπρεπε η κυβέρνηση να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη πορεία, ακολουθώντας τα εξής σημεία: τη διαδικασία των οργάνων των ΗΕ, την αποφυγή διμερών ή τριμερών ή οποιωνδήποτε άλλων ενδοτικών διαδικασιών, στροφή προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, του οποίου όφειλε να ενισχύσει το φρόνημα και την ενότητα, ολομέτωπος αγώνας για την κατάργηση των υπαρχουσών στην Κύπρο βάσεων και αντίθεση σε εγκατάσταση καινούριων, συνεργασία με τις χώρες εκείνες, οι οποίες υπεράσπιζαν και προασπίζονταν την υπόθεση της Κύπρου.

Ο Ηλιού, ολοκλήρωσε την αγόρευσή του, παραπονούμενος για το ότι ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει την ΕΔΑ από την ενημέρωση των φακέλων της Κυπριακής υπόθεσης, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε μείζονα και υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε πως, και αν ακόμη δεν είχαν υπογραφεί οι ιδρυτικές της Κυπριακής ανεξαρτησίας Συνθήκες, βάσει των οποίων αποκλείσθηκε η αυτοδιάθεση και οι Τούρκοι επανήλθαν στην Κύπρο και οι οποίες ήταν το πραγματικό αίτιο της κατάστασης, που είχε δημιουργηθεί, πάλι η διάκριση θα ήταν «άτοπος».

Η συνεδρίαση της μέρας εκείνης ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Σπύρου Μαρκεζίνη[34], ο οποίος επιχείρησε μια ιστορική αναδρομή στην υπόθεση του Κυπριακού, όπως αυτό είχε εκτυλιχθεί από τα τέλη του 1963. Υπενθύμισε πως ο πρωθυπουργός στην πρώτη του,  εναρκτήρια, εμφάνιση στην Εθνοσυνέλευση, στις 20 Δεκεμβρίου, δεν είχε καν θίξει το εν λόγω θέμα, περιοριζόμενος μόνο στο να αναφερθεί στις καλές ελληνοτουρκικές σχέσεις, που υφίσταντο ως τότε και είχε διατρανώσει την πίστη του στην αναγκαιότητα προώθησής τους «προς κοινόν όφελος». Ο μόνος από την κυβέρνηση, που είχε μιλήσει τότε για το Κυπριακό ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο οποίος επιστρέφοντας από το Παρίσι είχε εκφράσει τις ανησυχίες του. Η αγόρευση του Μαρκεζίνη, αρχηγού των Προοδευτικών, είχε τερματισθεί άδοξα από την παρεμβολή ορισμένων ταραξιών, που εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου και αρνήθηκε να συνεχίσει το λόγο του.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Κωστόπουλος υποδέχεται τον ΓΓ του ΟΗΕ U-Thant στον αερολιμένα του Ελληνικού.

Η μέρα εκείνη τελείωσε με σύντομη αγόρευση του υπουργού Εξωτερικών, Σταύρου Κωστόπουλου[35], ο οποίος αντέκρουσε τα επιχειρήματα του Ηλιού, τα σχετικά με το ΝΑΤΟ και τη θέση της Ελλάδας σ’ αυτό, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα ήταν μέλος μιας αμυντικής συμμαχίας, «η οποία δεν πρόκειται ούτε ιμπεριαλιστικά συμφέροντα να υπηρετήση ούτε και άλλους ανομολογήτους σκοπούς να επιδιώξη». Τέλος, υπεραμύνθηκε της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας την πρόοδο, που είχε σημειωθεί στο ζήτημα των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, οι οποίες επρόκειτο να επισφραγισθούν τις επόμενες μέρες με την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Βουλή των δώδεκα συμφωνιών, που είχαν ήδη μονογραφηθεί στη Σόφια.

Από την εξιστόρηση των γεγονότων, τα οποία συνθέτουν το σκηνικό του ταξιδιού του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Γεωργίου Παπανδρέου, στην Ουάσιγκτον και τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζόνσον και άλλους επίσημους παράγοντες, καθώς και από την παράθεση των όσων σημαντικών συζητήθηκαν στην ελληνική Εθνοσυνέλευση μετά την επιστροφή του, φαίνεται να προκύπτουν ορισμένα κωδικοποιημένα συμπεράσματα:

  • Ο Έλληνας πολιτικός, υπέρμαχος της αρχής της αυτοδιάθεσης και της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, μετά τη δεύτερη, κυρίως, εκλογική του επιτυχία, τον Φεβρουάριο του 1964, ενέτεινε τις προσπάθειές του για αποσόβηση στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στην Κύπρο και του, συνεπεία αυτής,  επαπειλούμενου ελληνοτουρκικού πολέμου. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής θέσης, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τον Τούρκο πρωθυπουργό, Ισμέτ Ινονού, πρόταση, που του υποβλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζόνσον, δηλώνοντας πως μια παρόμοια αποδοχή θα σήμαινε παραδοχή και αναγνώριση στην Τουρκία δικαιωμάτων, τα οποία, πλέον, δεν είχε, λόγω του ότι μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης είχε αποξενωθεί νομικώς.

 

  • Η πρόταση του Τζόνσον υποδήλωνε φιλοτουρκική στάση, παρά το γεγονός πως ο φόβος για τουρκική επέμβαση στην Κύπρο, στις αρχές Ιουνίου, εξαλείφθηκε λόγω της ουσιαστικής παρέμβασής του. Ωστόσο, δεν πρέπει να παροράται και το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδιαφερόταν για τη μη διάρρηξη της συνοχής στην Ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, γεγονός το οποίο, αν συνέβαινε, θα διευκόλυνε την περαιτέρω διείσδυση της Σοβιετικής Ένωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, την περίοδο εκείνη οι ΗΠΑ θεωρούσαν την Ελλάδα και την Τουρκία ως τμήματα «μιας στρατηγικής εξίσωσης» και όχι ως χώρες, των οποίων τα στρατηγικά και διπλωματικά τους ενδιαφέροντα ήταν δυνατόν να συμβαδίζουν με την «παγκόσμια στρατηγική των ΗΠΑ» αλλά θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτή[36].

 

  • Οι καταγγελίες του εκπροσώπου της ΕΔΑ, Ηλία Ηλιού, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τα όσα εξυφαίνονταν από την Αμερική σχετικά με την Κύπρο, δηλ. σχέδιο ανατροπής του Μακαρίου κλπ., επαληθεύθηκαν μετά από δέκα ακριβώς χρόνια.

 

  • Παρά την άρνηση του τότε πρωθυπουργού να δεχθεί τον απευθείας διάλογο με τους Τούρκους, ως προς το Κυπριακό, καθίσταται  προφανές πως, εκείνη την περίοδο, ετέθη επισήμως από αμερικανικής πλευράς, για πρώτη φορά ένα σχέδιο διαμελισμού του νησιού, σχέδιο το οποίο πραγματοποιήθηκε, με πραξικοπηματικό τρόπο, το καλοκαίρι του 1974. Όσο κι’ αν ο Τζόνσον διατεινόταν, στις συνομιλίες του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, πως δεν είχε να προτείνει λύση για την ανακύψασα ελληνοτουρκική διαφορά, εκείνη τη δεδομένη περίοδο, οι παραινέσεις του για απ’ ευθείας διμερείς συνεννοήσεις Παπανδρέου-Ινονού, είναι προφανές πως αναβάθμιζαν το ρόλο της Τουρκίας στην κυπριακή υπόθεση και προϊδέαζαν για τις επερχόμενες πολιτικές, διπλωματικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις.

 

Η Αρετή Τούντα-Φεργάδη είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

*  Το συγκεκριμένο κείμενο έχει δημοσιευθεί στη γαλλική, Tounta-Fergadi A.,  «Le voyage de Georges Papandréou en Amérique et sa répercussion au Parlement grec (juin-juillet 1964)», στο Samara-Krispi A., Kareklas I. (ed.), Essays on International Law in Honour of Professor Elias Krispis, 31, Athens-Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 2014, pp. 175-191. Στο δημοσιευόμενο κείμενο έχουν γίνει λίαν περιορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις.

Υποσημειώσεις

[1]Λαμπράκης Χ., «Ο ρόλος των Αμερικανών στην Ελληνοτουρκική φιλία», Το Βήμα, 7 Ιουνίου 1959, σ.1. Αναλυτικά για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκείνη την περίοδο, εξαιτίας του Κυπριακού, τη θέση των δύο υπερδυνάμεων αλλά και τις επιπτώσεις της στη διαρρύθμιση των σχέσεων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία βλ. Τούντα-Φεργάδη Α., Συνιστώσες της Γένεσης και της Πορείας του Ελληνικού Κράτους, 30, Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Η. Κρίσπη, Αθήνα, Εκδ. Σάκκουλα, 2012, σσ. 134-169. Για το ίδιο κείμενο στην αγγλική βλ. Tounta-Fergadi A., «The Cyprus Question and the settlement of Greek-Bulgarian Abeyances»,Thetis, Band 16/ 17, Mannheim 2010, pp. 131-139. Ειδικότερα για το ρόλο της Αμερικής στα ελληνικά πράγματα από τη δεκαετία του ’50 και ως το 1974 βλ. Miller J. E., The United States and the making of Modern Greece. History and Power, 1950-1974, The University of North Carolina Press, 2009.

[2] Συρίγος Α., Σχέδιο Ανάν. Οι κληρονομιές του παρελθόντος και οι προοπτικές του μέλλοντος, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη, 2005, σ. 54-55 και σσ . 166-167, για μια ανάλυση  των 13 Σημείων. Πιο εξειδικευμένα,  Στυλιανού Φ., «Τα 13 Σημεία», στο Παπαπολυβίου Π. (επιμ.), 1960-2010: Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τ. 1, 1960-1969: Η δεκαετία της εγκαθίδρυσης, Λευκωσία, Φιλελεύθερος, 2010, σσ. 94-97.  Για το θέμα των κοινοτήτων στην Κύπρο βλ. Markides D., Cyprus 1957-1963: from colonial conflict to constitutional crisis: the key role of the municipal issue, University of Minnesota, 2001.

[3] Λαμπράκης Χ., ό.π., σ.1.

[4] Βαληνάκης Γ., Μπότσιου Κ., Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στην Πυρηνική Εποχή, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2000. Ήφαιστος Π., Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Αθήνα, Ποιότητα, 2000, σσ. 175-177, ειδικότερα για το Σουέζ.

[5] Για μια ιδιαίτερη ανάλυση του ρόλου της Αμερικής στα ελληνικά πράγματα με έμφαση στο ζήτημα της Κύπρου, Στεφανίδης Ι., Εν Ονόματι του Έθνους. Πολιτική κουλτούρα, αλυτρωτισμός και αντιαμερικανισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1945-1967, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, σσ.286-297 και σ. 305.

[6] Για την Κυπριακή κρίση εκείνης της περιόδου βλ. Χατζηβασιλείου Ε., «Η κρίση του 1963: Ερωτήματα και αποτιμήσεις», στο Παπαπολυβίου, 2010, σ. 114-118.

[7] Χατζηβασιλείου Ε., Στα Σύνορα των Κόσμων. Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2009, σ. 398. Ο βουλευτής της ΕΔΑ, Ηλιού, επεσήμαινε: «Αν δεν υπήρχεν η Σοβιετική προειδοποίησις πού θα ευρίσκετο σήμερον το Κυπριακόν ζήτημα; Η διχοτόμησις είναι δυνατόν να ήτο πραγματικότης». Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής (=ΕΣΒ), Συνεδρίασις 5η, 31 Μαρτίου 1964, σ. 52. Αργότερα,  τον Αύγουστο του 1964,  ο Μακάριος «εξεμαίευε δήλωση […] της σοβιετικής κυβέρνησης για την παροχή βοήθειας με σκοπό την προάσπιση της ανεξαρτησίας της κυπριακής επικράτειας». Σβολόπουλος, Κ., Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1945-1981, Αθήνα, Εστία, 2001, σ. 163 και γενικότερα, σελ. 133-166, για τις εν γένει εξελίξεις της κυπριακής υπόθεσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα οδήγησαν στην κρίση του Δεκεμβρίου 1963 και τα όσα επακολούθησαν βλ. Δρουσιώτης Μ., Η πρώτη διχοτόμηση. Κύπρος, 1963-1964, Λευκωσία, Αλφάδι, 2005.

[8] Ténékidès G., Chypre. Histoire récente et perspectives davenir, Paris, Les Editions Nagel, 1964, pp. 197-198, κυρίως, για το περιεχόμενο του μηνύματος Χρουστσόφ. Για τη σοβιετική πολιτική έναντι της Κύπρου, Stergiou A., «Soviet Policy toward Cyprus», στο The Cyprus Review, V. 19:2 Fall 2007, pp. 83-106.

[9] Adams, T. W. and Cottrell, A. J., Cyprus between East and West, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1968, p. 61.

[10] Παπανδρέου Α., Η Δημοκρατία στο Απόσπασμα, Τόμος Α΄, Αθήνα, Εκδ. Οίκος Α.Α. Λιβάνη, 2006, σ. 186.

[11]Adams and Cottrell, 1968, pp. 35-36.

[12] Τενεκίδης Γ., Κοινωνιολογία των Διεθνών Σχέσεων. Μεθοδολογικά. Η διεθνής θέση της Ελλάδας. Το Κυπριακό πρόβλημα, Αθήνα, Παπαζήσης, 1978, σ. 188.

[13] Δρουσιώτης, 2005, σσ. 259-260.

[14] Βαληνάκης Γ., Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1949-1988, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2005²,  σσ . 179-183. Επίσης, Συρίγος, 2007, σ. 55. Δρουσιώτης, 2005, σσ. 260-261.

[15] Χατζηβασιλείου, 2009, σ. 404, όπου δημοσιεύεται απόσπασμα από τη συγκεκριμένη επιστολή και γίνεται αποτίμηση της στάσης του Αμερικανού προέδρου έναντι του Έλληνα πρωθυπουργού. Η δεύτερη επιστολή του Τζόνσον προς τον Παπανδρέου, εκείνη της 2ας Ιουλίου, καθώς και η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, της 6ης Ιουλίου, δημοσιεύονται αυτούσιες στο Πετρίδης Π., Ο Γεώργιος Παπανδρέου και το Κυπριακό Ζήτημα (1954-1965), Ντοκουμέντα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1998, σσ. 294-298.

[16] Για το Σχέδιο Άτσεσον, Παπανδρέου,  2006, σσ. 163-164. Η πρώτη επιστολή Άτσεσον προς τον Γ. Παπανδρέου, της 20 Αυγούστου 1964, δημοσιεύεται στο Ξύδη Α., Λιναρδάτου Σ., Χτζηαργύρη Κ., Ο Μακάριος και οι Σύμμαχοί του, Αθήνα, Gutenberg, 1972², σσ. 341-342 και ακολουθεί η απαντητική επιστολή του Παπανδρέου, στις 22 Αυγούστου 1964, στις σελ.343-345.

[17] Ténékidès, 1964, pp. 192-193. Adams and Cottrell, 1968, p. 37.

[18] Δρουσιώτης, 2005, σ. 206.

[19] Miller, 2009, p. 96. Ο ίδιος συγγραφέας (p. 97)  υποστηρίζει πως οι συνομιλίες του Τζόνσον με τον Έλληνα πρωθυπουργό σηματοδοτούσαν «την αρχή μιας μακράς προσπάθειας», τείνουσας στην εξεύρεση ενός πεδίου συνεννόησης αναφορικά με την Κύπρο.

[20] Οι συνομιλίες, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, διεξήχθησαν στο χρονικό διάστημα 24 ‒ 28 Ιουνίου 1964 και σχετικά έγγραφα δημοσιεύονται στο Πετρίδης, 1998, σσ. 233-270. Στο συγκεκριμένο βιβλίο δημοσιεύονται και αποσπάσματα από αγορεύσεις του Γεωργίου Παπανδρέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και κατά το 1964, αλλά δεν διευκρινίζονται οι ακριβείς ημερομηνίες.

[21]   Στο «άκρως απόρρητον» έγγραφο το οποίο έστειλε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Α. Μάτσας, στο Παπανδρέου, την 1η Ιουλίου, εικάζεται πως οι Αμερικανοί είχαν έτοιμη λύση ή λύσεις, τις οποίες «πεισμόνως απέφυγον αποκαλύψουν ημίν». Ο Μάτσας θεωρούσε πως η αποκάλυψη της λύσης ήταν αντίθετη προς τις άγραφες αρχές της αμερικανικής διπλωματίας. Πίστευε πως «επιμελής […] οργάνωσις προταθείσης συναντήσεως εν Camp David προδίδει ότι υπάρχει πάντως το ουσιαστικώτερον στοιχείον, η λύσις. […]. Ως ταχυδακτυλουργός, ο αυτάρεσκος και πολυμήχανος Αμερικανός Νέστωρ θα ενεφάνιζε την λύσιν ενώπιον εγκαθείρκτων απεσταλμένων, ως εάν προήρχετο εξ αυτών». Πετρίδης, 1998, σσ. 292-293.

[22] Για το ιστορικό υπόβαθρο, Klapsis A., «The Strategic Importance o Cyprus and the Prospect of Union with Greece, 1919-1923: The Greek Perspective», στο Journal of Imperial and Commonwealth History, 41:5, 765-782, DOI:  10.1080/03086534.2013.789275

[23] Ο χαρακτηρισμός «Κούβα της Μεσογείου» έχει αποδοθεί στον Παπανδρέου. Όμως, έχει διατυπωθεί η άποψη πως ήταν αμερικανικής έμπνευσης και επίνευσης. Δρουσιώτης, 2005, σ. 262.

[24] Ο συμπολιτευόμενος τύπος είχε εκφρασθεί υπέρ της στάσης του πρωθυπουργού υποστηρίζοντας πως: «Δια πρώτην φοράν από πολλών ετών, ευρέθη Έλλην πρωθυπουργός, ο οποίος αντέταξεν άρνησιν  υπερήφανον εις τας αξιώσεις των ξένων». Η αντιπολίτευση κατέκρινε το «ηρωικόν όχι» του Παπανδρέου και υποστήριξε πως η αμερικανική ανάμιξη δεν συνιστούσε επέμβαση στα εσωτερικά του κράτους αλλά «προσφορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης». Στεφανίδης, 2010, σ. 380 και έως 386.

[25] Ελευθερία, 26 Ιουνίου 1964, Νο 6071, σ. 1.

[26] Εμπρός, 27 Ιουνίου 1964, Νο 26, σ. 3.  Το άρθρο με τίτλο «Εμπαιγμός».

[27] Ελευθερία, 26 Ιουνίου 1964, Νο 6071, σ. 7.

[28] Εμπρός, 27 Ιουνίου 1964, Νο 26, σ. 3.  Το άρθρο με τίτλο «Εμπαιγμός».

[29] Ο Παπανδρέου, όταν αναφέρθηκε στις συζητήσεις, που είχε στη Γαλλία με τον πρόεδρο Ντε Γκωλ και τον πρωθυπουργό Πομπιντού, υποστήριξε πως συνάντησε «πλήρη κατανόησιν. Και ήτο εύκολον, διότι το θέμα της Αυτοδιαθέσεως τους είναι γνώριμον». Ωστόσο,  έχει διατυπωθεί πως ο Γάλλος ηγέτης δεν «είχε υποστηρίξει τις ελληνικές θέσεις για άμεση Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Χατζηβασιλείου, 2009, σ. 379. Ο Ηλιού, στην αγόρευσή του της 3ης Ιουλίου υποστήριξε πως και στο Παρίσι ο Παπανδρέου πιέστηκε να δεχθεί τις αμερικανικές προτάσεις. ΕΣΒ, Συνεδρίασις 56, 3 Ιουλίου 1964, σ. 638. Προφανώς, ο Ηλιού, εννοούσε τις προτάσεις για διμερείς συζητήσεις με τον Ινονού. Αξίζει να αναφερθεί πως μετά τη συνάντησή του με τον Ντε Γκωλ ο Παπανδρέου επέμενε στην Ένωση, ως τη μόνη λύση, η οποία θα κατασφάλιζε την ειρήνη. Το μόνο, που απέμενε προς διαπραγμάτευση ήταν «η μορφή των διεθνών εγγυήσεων προς την τουρκικήν μειονότητα». Ελευθερία, 30 Ιουνίου 1964, Νο 6074, σ. 1.

[30] Στην ομιλία του της 30ης Μαρτίου, αναγνώριζε πως το ζήτημα της Κύπρου είχε καταστεί σημείο διατάραξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και εξήγησε πως δεν ευθυνόταν η κυβέρνησή του για το γεγονός της αμφισβήτησης των Συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Η αντιγνωμία επί των συγκεκριμένων συμβατικών κειμένων και η άρνηση αποδοχής τους οφειλόταν στην εξέλιξη των γεγονότων. Τα ίδια τα πράγματα είχαν αποδείξει «ότι το σημερινόν καθεστώς, αντί να οδηγήση εις ειρήνην και ευημερίαν, έχει οδηγήση εις αδιέξοδον». Στη διαπίστωση αυτή είχε καταλήξει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και είχε γίνει αποδεκτή διεθνώς. Βεβαίως, δεν επρόκειτο περί απλής διαπίστωσης, επρόκειτο περί απόφασης και ενεργείας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν, αφενός η παρουσία διεθνούς στρατιωτικής δύναμης στη Μεγαλόνησο, με σκοπό να επαναφέρει την ειρήνη, αφετέρου ο διορισμός μεσολαβητή, ώστε να καταστεί δυνατή η αναζήτηση νέου πολιτικού σχήματος, αφ’ ης στιγμής είχε διαπιστωθεί η πλήρης κατάρρευση του παλαιού. Σ’ αυτό το πραγματικό γεγονός είχε συντελέσει και η ίδια η Τουρκία, δεδομένου ότι είχε ψηφίσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τις σχετικές αποφάσεις, επομένως κακώς διαμαρτυρόταν πως η Ελλάδα έθετε υπό αμφισβήτηση το καθεστώς της Κύπρου. Από τα συμφραζόμενα συνάγεται το συμπέρασμα πως η Τουρκία απειλούσε να επέμβει στο νησί και ο Παπανδρέου σημείωνε πως η πρόκληση μιας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είχε ως πιθανό επακόλουθο τη ρήξη, διότι σε περίπτωση επέμβασης «αποτελεί χρέος τιμής η άμυνα». Το ζήτημα της Κύπρου είχε πλέον περιέλθει υπό διεθνή κρίση και έπρεπε να επιλυθεί βάσει των συγχρόνων αρχών της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Κατά τη γνώμη του, οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση όφειλε να τερματισθεί και να αναγνωρισθούν τα δικαιώματα της Ελληνικής πλειοψηφίας και της Τουρκικής μειονότητας. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να επιλυθούν τα προβλήματα, που είχαν έρθει στο προσκήνιο και προξενούσαν κραδασμούς στις σχέσεις Ελλάδας ‒ Τουρκίας, στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ αλλά και εν γένει στην ειρήνη. ΕΣΒ, Συνεδρίασις 4η, 30 Μαρτίου 1964, σ. 22.

[31] ΕΣΒ, Συνεδρίασις 56, ό. π.,  σσ.632-634, για την αγόρευση του Παπανδρέου.

[32] Για την αγόρευση του Κανελλόπουλου,  ΕΣΒ, Συνεδρίασις 56, ό. π., σσ. 634-635, κυρίως.

[33] Για την αγόρευση του Ηλιού,  ΕΣΒ, Συνεδρίασις 56, ό. π.,  σσ. 638-642.

[34] ΕΣΒ, Συνεδρίασις 56, ό. π.,  σσ. 642-643.

[35] ΕΣΒ, Συνεδρίασις 56, ό. π., σσ. 653-655.

[36] Για την τελευταία επισήμανση, Χατζηβασιλείου, 2009, σ. 388.

Θεοδόσης Καρβουναράκης: Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ

Θεοδόσης Καρβουναράκης

Η  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κρίση της Γιουγκοσλαβίας απασχόλησε έντονα τη διεθνή κοινότητα για μία δεκαετία και είχε δραματικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής.  Στο κέντρο του προβλήματος βρισκόταν η έντονη διαφωνία ανάμεσα στις συνιστώσες εθνότητες της χώρας, τόσο για το εδαφικό, όσο και για το συνταγματικό καθεστώς που θα ακολουθούσε την κατάρρευση του κομουνισμού.  Στη Βοσνία η ύπαρξη τριών εθνοτήτων, δύο εκ των οποίων, Σέρβοι και Κροάτες, με ισχυρούς και όμορους προστάτες, ενέτεινε και παρέτεινε τις συγκρούσεις δημιουργώντας μία εστία αναταραχής, επικίνδυνης για την ασφάλεια της περιοχής και απαράδεκτης από ανθρωπιστική άποψη, που η διεθνής κοινότητα προσπάθησε να ελέγξει.

Από όλους τους παράγοντες που αναμείχθηκαν, διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ο.Η.Ε, ή κατ’ ιδίαν κράτη, πιο αποτελεσματικές αποδείχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.  Μετά από παρατεταμένη περίοδο διστακτικότητας που οφείλονταν σε αντίξοες πολιτικές, διεθνείς και εσωτερικές συνθήκες, οι Η.Π.Α παρενέβησαν αποφασιστικά στη σύρραξη, όταν οι συνθήκες έγιναν πιο πρόσφορες και όταν η μη υιοθέτηση ενεργότερης πολιτικής θα έβλαπτε πλέον παρά θα ωφελούσε τα συμφέροντα της χώρας.

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να καταγράψει την εξέλιξη των αμερικανικών θέσεων και πράξεων και εστιάζεται κυρίως στην τελευταία φάση της αμερικανικής εμπλοκής, όταν οι συντονισμένες και τολμηρές ενέργειες των Αμερικανών διπλωματών είχαν σαν αποτέλεσμα τη διάσκεψη και συμφωνία του Dayton που αντιμετώπισε ριζικά το πρόβλημα.  Διαφαίνονται από την ανάλυση των γεγονότων οι ιδιαίτερες δυνατότητες αλλά και προφανείς περιορισμοί της μοναδικής απομένουσας υπερδύναμης στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, δυνατότητες που εξανάγκασαν τους  αντιμαχόμενους σε συναίνεση και περιορισμοί που έκαναν αναγκαία την εξεύρεση μίας ρεαλιστικής και όχι ακριβοδίκαιης λύσης.

Στόχος του γράφοντος δεν είναι η πολιτική ανάλυση αλλά η ιστορική καταγραφή και ερμηνεία των γεγονότων. Η προσέγγιση είναι εμπειρική, χωρίς προσπάθεια αναγωγής σε θεωρητικά υποδείγματα πολιτικής δράσης. Επιχειρείται μια πρώτη παρουσίαση των ουσιωδών παραμέτρων του ζητήματος, κατ’ανάγκη ελλιπής, αφού η χρονική εγγύτητα των γεγονότων δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε καίριες αρχειακές πηγές.

 

Η Αμερικανικη Πολιτικη Μεχρι τον Ιουνιο του 1995

Radovan Karadžić και Ratko Mladić (αριστερά).

Η στάση των Η.Π.Α σχετικά με την Γιουγκοσλαβική κρίση ήταν αρχικά περισσότερο εκείνη του παρατηρητή παρά του άμεσα ενδιαφερόμενου για την αντιμετώπισή της.  Από το 1990 με προφανή την επικείμενη έκρηξη βίας στην περιοχή, η Αμερικανοί απέφυγαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες γιατί δεν ήθελαν να διασπάσουν την προσοχή τους από την εν εξελίξει κατάσταση στον Περσικό κόλπο μετά την κατάληψη του Κουβέιτ από τον Σαντάμ Χουσεΐν.  Για τον ίδιο λόγο, την επιτυχία δηλαδή της εκεί προσπάθειάς τους, δεν ήθελαν να προσθέσουν έναν ακόμη λόγο διαφωνιών με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, που ήταν ήδη δυσαρεστημένοι με τους αμερικανικούς χειρισμούς στο θέμα του Ιράκ.  Αλλά και μετά τη λήξη του πολέμου του κόλπου, η αμερικανική απόσταση από τις εξελίξεις στην Γιουγκοσλαβία διατηρήθηκε.  Ένας λόγος γι’ αυτό, ήταν η προσπάθεια να αποφευχθούν οι απρόβλεπτες συνέπειες της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, της οποίας η ενότητα απειλούνταν από εθνικά κινήματα παρόμοια με εκείνα της Γιουγκοσλαβίας.  Η αναγνώριση από τις Η.Π.Α της ανεξαρτησίας των γιουγκοσλαβικών δημοκρατιών θα έστελνε λάθος μήνυμα στις εθνότητες της Σοβιετικής Ένωσης, πράγμα που η κυβέρνηση του Προέδρου Bush ήθελε να αποφύγει.  Έτσι μέχρι και τις αρχές του 1992, οι  Η.Π.Α επέμεναν ότι η Γιουγκοσλαβία πρέπει να παραμείνει ένα ενιαίο κράτος. 

Επίσης, ήταν αμφίβολο αν μπορούσε να αποτραπεί η ένοπλη σύγκρουση στην Γιουγκοσλαβία χωρίς την παρουσία εκεί μεγάλου αριθμού αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μία κίνηση που φαινόταν απίθανο να γίνει αποδεκτή από την αμερικανική κοινή γνώμη.  Ιδωμένη από την οπτική γωνία της realpolitik, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου η Γιουγκοσλαβία και τα Βαλκάνια ευρύτερα δεν αποτελούσαν υψηλή προτεραιότητα για τα αμερικανικά συμφέροντα.  Ο κίνδυνος βέβαια  επέκτασης της Γιουγκοσλαβικής κρίσης με την ανάμειξη γειτονικών κρατών ανησυχούσε τους Αμερικανούς και για να τον περιορίσουν επίσης υποστήριζαν τον μη διαμελισμό της χώρας ώστε η σύρραξη να περιοριστεί στα πλαίσια μιας μόνο κρατικής οντότητας.  Τέλος, η απροθυμία εμπλοκής των Aμερικανών οφείλεται στον ισχυρισμό των Ευρωπαίων συμμάχων τους ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά κύριο λόγο η ευρωπαϊκή κοινότητα.  Μετά τη λήξη ψυχρού πολέμου, η ενωμένη Ευρώπη φαινόταν διατεθειμένη να αποκτήσει τη δική της φωνή, ανεξάρτητη από εκείνη των Η.Π.Α, στα μεγάλα διεθνή θέματα, κάτι που στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας διευκόλυνε τους Αμερικανούς, καθώς δεν επιθυμούσαν άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο, δυσεπίλυτο και επικίνδυνο πολιτικά πρόβλημα.  Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία των Ευρωπαίων θα καθιστούσε σαφή την ανάγκη για την συνέχιση του πρωταγωνιστικού ρόλου των Αμερικανών και στην Ευρώπη.

Σημαντική αλλαγή στις απόψεις των Αμερικανών παρατηρείται τον Απρίλιο του 1992, όταν οι Η.Π.Α αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Βοσνίας.  Οι Αμερικανοί αποφάσισαν να συμπορευθούν με τους Ευρωπαίους, που είχαν αναγνωρίσει τις δύο πρώτες τον Ιανουάριου του 1992.[i] Παράγοντας με ιδιαίτερη βαρύτητα που οδήγησαν στην αναγνώριση της Βοσνίας ήταν η υποστήριξη που αυτή είχε από τον μουσουλμανικό κόσμο και η επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αποφύγουν την αντιπαράθεση μαζί του.  Ειδικότερα ήταν απαραίτητο να διατηρηθούν οι καλές σχέσεις με την Τουρκία, λόγω της στρατιωτικής της σημασίας για τη διατήρηση του μεταπολεμικού καθεστώτος στο Ιράκ, αλλά και της μελετώμενης κατασκευής πετρελαιαγωγού που δια του εδάφους τους θα μετέφερε στη Μεσόγειο πετρέλαιο από την κεντρική Ασία.  Η ιδιαίτερη σχέση της Τουρκίας – μέχρι και τέσσερα εκατομμύρια Τούρκων είναι βοσνιακής καταγωγής – αλλά και οι πολιτικές διαστάσεις που είχε πάρει εκεί το θέμα μετά την αξιοποίησή του από ισλαμικούς και άλλους κύκλους, καθιστούσαν αναπόφευκτο το έντονο ενδιαφέρον αυτής της χώρας.  Τέλος, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης είχε απαλλάξει τους Αμερικανούς από τις αναστολές τους σχετικά με τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει εκεί η ανεξαρτητοποίηση των Γιουγκοσλαβικών δημοκρατιών. [ii]

Η Διεθνής όμως αναγνώριση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τον πόλεμο στη Βοσνία.  Στις 6 Απριλίου άρχισαν οι ένοπλες συγκρούσεις.  Αναπόφευκτα, η σύρραξη στη Βοσνία αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης στις Προεδρικές εκλογές του 1992.  Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Bill Clinton, σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Bush υποστήριζε πως η σερβική πρόκληση – η προσπάθεια δηλαδή των Σερβοβοσνίων να διευρύνουν με τη βία την περιοχή ελέγχου τους – έπρεπε εν ανάγκη  να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικά μέσα.  Τον Αύγουστο του 1992, αντιδρώντας σε αναφορές που έκαναν λόγο για εθνοκάθαρση εις βάρος των μουσουλμάνων, ο Clinton δήλωσε ότι ως Πρόεδρος θα διέταζε αεροπορικές επιδρομές κατά των Σέρβων.  Μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος Clinton κατέστησε σαφή την πρόθεσή του να υποστηρίξει τους μουσουλμάνους, που ήταν η κυρίως αδικούμενη πλευρά και συγκέντρωναν την συμπάθεια του αμερικανικού λαού, αλλά φρόντισε να αποφύγει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του.

Φλεγόμενο κτήριο στο Σεράγεβο

Εν τω μεταξύ, η ανάμειξη της διεθνούς κοινότητας στην κρίση της Γιουγκοσλαβίας, είχε σαν αποτέλεσμα την επιβολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, εμπάργκο (απαγόρευσης) πώλησης όπλων προς  όλες ανεξαιρέτως τις αντιμαχόμενες πλευρές.  Λίγο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1992, αποφασίστηκε η σύσταση της UNPROFOR, ειρηνευτικής δύναμης του Ο.Η.Ε, εντεταλμένης να επιβλέπει την τήρηση της ανακωχής που είχε επιτευχθεί στην Κροατία.  Από το Νοέμβριο του 1992, τμήματα της UNPROFOR που περιλάμβαναν και προσωπικό από χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, είχαν αποσταλεί και στη Βοσνία.  Τέλος, και αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 1991, είχαν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Βελιγραδίου για το ρόλο της στην σύρραξη, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1992, η κολοβωμένη Γιουγκοσλαβία, είχε αποβληθεί από τον Ο.Η.Ε.[iii]  Το εμπάργκο όπλων έθιγε κυρίως τους Βόσνιους μουσουλμάνους, γιατί οι Σέρβοι είχαν στη διάθεσή τους μεγάλα αποθέματα οπλισμού από τον γιουγκοσλαβικό εθνικό στρατό, όπου το έθνος τους είχε πάντα κυρίαρχη θέση.  Για να διευκολύνει λοιπόν τους Βόσνιους Μουσουλμάνους, που βρίσκονταν σε δεινή στρατιωτική θέση, ο Clinton αποφάσισε να άρει το εις βάρος τους εμπάργκο.  Αν οι Σέρβοι απαντούσαν εντείνοντας τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, οι Η.Π.Α θα εξαπέλυαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον σερβικών θέσεων.  Για την εφαρμογή αυτής της πρότασης «αίρω και χτυπώ» (lift and strike) όπως συνοπτικά ονομάστηκε, οι Αμερικανοί ζήτησαν την συνεργασία των Ευρωπαίων συμμάχων τους που εκείνοι όμως αρνήθηκαν.  Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι των οποίων στρατιωτικά τμήματα συμμετείχαν στην UNPROFOR δεν ήθελαν να εκθέσουν το προσωπικό τους στα αντίποινα των Σερβοβοσνίων που ήταν πολύ πιθανό να ακολουθήσουν τους βομβαρδισμούς από τη δυτική συμμαχία.   Δεν πίστευαν επίσης ότι ακόμη και με ενισχυμένο τον πολεμικό τους εφοδιασμό, οι μουσουλμάνοι ήταν ικανοί να σταματήσουν τους Σέρβους.  Για τους ίδιους και άλλους λόγους, την πρόταση απέρριψαν και οι Ρώσοι.  Οι Ευρωπαίοι θα συνεργάζονταν μόνο αν οι Η.Π.Α αναλάμβαναν ηγετικό ρόλο στο ζήτημα της επίλυσης της Γιουγκοσλαβικής κρίσης, πράγμα που η Ουάσιγκτον δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει, φοβούμενη μία μακροχρόνια, αδιέξοδη και δαπανηρή εμπλοκή που ο αμερικανικός λαός θα καταδίκαζε [iv].  Χωρίς την υποστήριξη των Ευρωπαίων το σχέδιο αποσύρθηκε και οι Αμερικανοί περιόρισαν τη δράση τους σε θέματα όπως η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βοσνία και η επιβολή δια του ΝΑΤΟ των ζωνών απαγόρευσης πτήσης που είχε  επιβάλει τον Οκτώβριο του 1992 το Συμβούλιο Ασφαλείας, μετά από αίτημα των Αμερικανών, με στόχο τον περιορισμό της πολεμικής δράσης των Σέρβων. 

Μέχρι τον Απρίλιο του 1994, οι Η.Π.Α παραμένουν τυπικά εκτός της διαπραγματευτικής διαδικασίας που διεξάγεται από τη Διεθνή Διάσκεψη για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICFI) που συγκροτείται τον Αύγουστο του 1992 με κοινή πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής κοινότητας και του Ο.Η.Ε.[v].  Η επιρροή όμως των Η.Π.Α σαν  τη μόνη εναπομείνασα υπερδύναμη παρέμεινε καθοριστική για την τύχη των λύσεων που προωθούνταν καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εξαρτούσαν από την στάση της τελευταίας τον δικό τους τρόπο ενέργειας.  Με την απροθυμία τους λοιπόν να εμπλακούν άμεσα στην περιοχή, τις αντιδράσεις τους σε σχέση με προτεινόμενες λύσεις ή τις δικές τους σπασμωδικές παράλληλες παρεμβάσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά αποδυνάμωσαν τις μεσολαβητικές προσπάθειες και συνέβαλαν στην τελική αποτυχία τους.  Παράδειγμα αποτελεί η υπονόμευση του σχεδίου Vance – Owen που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 1993.  Αυτό πρόβλεπε τη διαίρεση της Βοσνίας σε δέκα ημιαυτόνομες διοικητικές περιφέρειες με βάση την εθνοτική τους σύνθεση.  Οι Αμερικανοί που πίστευαν στην ανάγκη διατήρησης μίας ισχυρής κεντρικής εξουσίας, αλλά και θεωρούσαν πως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αμοίβονταν η σερβική επιθετικότητα, εκφράστηκαν επικριτικά, αν και δεν έφεραν τελικά αντίρρηση στην προώθηση του σχεδίου.  Η αμφιλεγόμενη όμως στάση τους ενθάρρυνε τους πολέμιους και αποθάρρυνε τους υπέρμαχους του σχεδίου που τελικά εγκαταλείφθηκε μετά την απόρριψή του από το σερβοβοσνιακό κοινοβούλιο τον Μάιο του 1993[vi].

Στις αρχές όμως του 1994, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδηλώνουν τη βούλησή τους να παρέμβουν πιο αποφασιστικά στην περιοχή. Μεσολαβούν για την σύναψη μίας συμφωνίας που έχει σαν αποτέλεσμα τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στους μουσουλμάνους τις Βοσνίας και τους Κροάτες, καθώς και τη δημιουργία ομοσπονδίας ανάμεσα στις δύο αυτές βοσνιακές εθνότητες.  Ο λόγος για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, για την οποία επίσης ζητείται και επιτυγχάνεται η συμμετοχή της Γερμανίας, που είχε ιδιαίτερη επιρροή επί των Κροατών, είναι η επιδεινούμενη για τους μουσουλμάνους στρατιωτική κατάσταση.  Η κροατομουσουλμανικές διαφορές είχαν οδηγήσει σε πολύμηνες συγκρούσεις που ανάγκαζαν τους μουσουλμάνους να πολεμούν σε δύο μέτωπα και ενέκλειαν τον κίνδυνο συνεννόησης μεταξύ Κροατών και Σέρβων που θα οδηγούσε στον διαμελισμό της Βοσνίας.  Οι συνέπειες μίας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς για την ασφάλεια και την αυτοδιάθεση της μουσουλμανικής κοινότητας.  Στην προσπάθειά τους να πετύχουν την συγκατάθεση τόσο των Βοσνίων Κροατών  όσο και του κράτους της Κροατίας που είχε εμπλακεί άμεσα στην σύρραξη, οι Η.Π.Α χρησιμοποίησαν ένα μείγμα υποσχέσεων και απειλών, όπως οικονομική βοήθεια, υποστήριξη για την ανάκτηση των χαμένων από τους  Σέρβους περιοχών, αλλά και διεθνείς κυρώσεις κατά της Κροατίας, που με τον στρατό της είχε προσβάλει την εδαφική ακεραιότητα του ανεξάρτητου κράτους της Βοσνίας.  Με ανάλογες μεθόδους ξεπεράστηκαν και οι δισταγμοί των μουσουλμάνων. 

Η συνεννόηση με τους Κροάτες έδωσε τη δυνατότητα στους μουσουλμάνους να συγκεντρώσουν την πολεμική τους προσπάθεια κατά των Σέρβων αλλά και εξασφάλισε την συνέχιση της ενίσχυσης τους με πολεμικό υλικό, παρά το διεθνές εμπάργκο, μέσω Κροατίας.  Σηματοδότησε επίσης μεγαλύτερη διαπραγματευτική ευκαμψία εκ μέρους των Η.Π.Α που με τη δημιουργία της ομοσπονδίας φαινόταν να εγκαταλείπουν την ιδέα του συγκεντρωτικού, ενιαίου βοσνιακού κράτους, προς όφελος αυτόνομων αλλά ομόσπονδων οντοτήτων.

Η διπλωματική εμπλοκή των Η.Π.Α διευρύνθηκε τον Απρίλιο του 1994 με την συμμετοχή τους στην Ομάδα Επαφής (Contact Group) που επίσης περιελάμβανε την Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, και τη Γερμανία.  Η απευθείας ανάμειξη όλων των ισχυρών που ενδιαφέρονταν για την περιοχή είχε ασφαλώς περισσότερα εχέγγυα επιτυχίας, από εκείνη ενός διεθνούς οργανισμού, όπως για παράδειγμα ο Ο.Η.Ε., που στερούνταν ιδίων πόρων και ισχύος.  Και σ’ αυτήν την περίπτωση όμως, διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, όσον αφορά στα μέσα με τα οποία θα εξασφάλιζαν την αποδοχή των προτάσεών τους, οδήγησαν σε αποτυχία αφού οι Σέρβοι, συμπεραίνοντας ότι δεν υπήρχε πιθανότητα άσκησης καταναγκασμού εις βάρος τους, απέρριψαν τον προτεινόμενο εδαφικό διακανονισμό.

Μεταφορά από τη Srebrenica

 Μια Αποφασιστική Πρωτοβουλία

Η στάση όμως αυτή της επιλεκτικής και περιορισμένης ανάμειξης των Η.Π.Α έμελε να αλλάξει.  Τον Ιούνιο του 1995, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του προέδρου Clinton με το Γάλλο ομόλογό του Jacques Chirac, η αμερικανική πολιτική στη Βοσνία συζητήθηκε εκτεταμένα από τους ιθύνοντες του Λευκού Οίκου. Η κατάσταση στη Βοσνία, όπως μέχρι τότε είχε διαμορφωθεί, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονταν από της Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν εκνευρίσει τον Αμερικανό Πρόεδρο.  Η ασυμφωνία μέσα στους κύκλους των συμβούλων και συνεργατών του, αλλά και μεταξύ της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της, δεν επέτρεπε τη διαμόρφωση στρατηγικών προτάσεων ευρείας προοπτικής, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οριστική λύση του προβλήματος.  Νέες πρωτοβουλίες ήταν λοιπόν απαραίτητες για να αλλάξουν τα δεδομένα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάστηκαν οι βασικοί φορείς παραγωγής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το γραφείο της Madeleine Albright, πρέσβεως των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θερμό υποστηρικτή ενεργότερου αμερικανικού ρόλου στη Βοσνία. Έτσι, με την έγκριση του προέδρου Clinton, μια νέα πρωτοβουλία για τη λύση του Βοσνιακού υποβλήθηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους από τον Anthony Lake, σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, που ταξίδεψε για αυτόν το σκοπό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τον Αύγουστο του 1995[vii].

Σύμφωνα με τις νέες αμερικανικές θέσεις, θα έπρεπε να επιδιωχθεί μία συνολική ρύθμιση του προβλήματος, που θα περιλάμβανε ένα ενιαίο βοσνιακό κράτος, τριμερή αμοιβαία αναγνώριση από την Κροατία, τη Βοσνία και τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και μία «παράλληλη ειδική σχέση» της Μουσουλμανικής-Κροατικής Ομοσπονδίας και της Σερβικής Δημοκρατίας – των προβλεπομένων δηλαδή αυτονόμων συστατικών οντοτήτων του βοσνιακού κράτους- με την Κροατία και τη Σερβία αντίστοιχα. Σαν κίνητρο για την αποδοχή του σχεδίου τους, οι Αμερικανοί πρότειναν τη σταδιακή άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Γιουγκοσλαβία για το ρόλο της στη σύρραξη αλλά και σημαντική οικονομική βοήθεια για την ανασυγκρότηση της περιοχής υπό τη μορφή ενός μικρού Σχεδίου Μάρσαλ. Σε περίπτωση που η νέα αυτή διπλωματική πρωτοβουλία αποτύγχανε, οι Αμερικανοί ήταν διατεθειμένοι να συνδυάσουν την αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ με άρση του εμπάργκο όπλων, αποστολή πολεμικού υλικού και εκπαίδευση των Βοσνίων, αεροπορικές επιδρομές κατά των Σερβοβοσνίων και ενθάρρυνση της παρουσίας πολυεθνικής δύναμης που θα βοηθούσε τους Μουσουλμάνους.

Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, οι Ευρωπαίοι δέχτηκαν να στηρίξουν τη νέα πρωτοβουλία. Επικεφαλής της αποστολής που αναλάμβανε να πείσει τους εμπολέμους να συζητήσουν σοβαρά τις νέες προτάσεις, ορίστηκε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών Richard Holbrooke, του οποίου η επιμονή, έντονη προσωπικότητα και σκληρή διαπραγματευτική τακτική θεωρήθηκαν απαραίτητο αντιστάθμισμα στις μεθόδους του Milocevic και των άλλων αντιπάλων ηγετών. Διάφοροι λόγοι θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτή τη σημαντική μεταστροφή της αμερικανικής πολιτικής :

1. H αναμενόμενη κατάρρευση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Βοσνία (United Nations Protection Force – UNPROFOR) μετά την σύλληψη και ομηρία κυανοκράνων από τις σερβικές δυνάμεις, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη Νατοϊκών βομβαρδισμών που είχαν διαταχθεί από τον ΟΗΕ το Μάιο του 1995, σαν απάντηση σε απαγορευμένες σερβικές πολεμικές ενέργειες. Η ταπείνωση και αδυναμία του οργανισμού να επιβάλλει τις αποφάσεις του – οι βομβαρδισμοί διακόπηκαν χωρίς αποτέλεσμα – που αποδείχτηκε πέρα από κάθε αμφιβολία με την κατάληψη από τους Σέρβους του θύλακα της Σρεμπρενίτσα τον Ιούλιο του 1995 και τη σφαγή, υπό τα όμματα των κυανοκράνων, περίπου 8.000 Βοσνίων, καταρράκωσαν το γόητρο της UNPROFOR και ήραν κάθε αμφιβολία για την αναποτελεσματικότητά της.  Φαινόταν ότι ο ΟΗΕ δεν θα μπορούσε πλέον να παρέχει το πρόσχημα για την μη ενεργότερη ανάμειξη των Αμερικανών στην περιοχή. Επιπλέον, φαινόταν τώρα πολύ πιθανή η αποχώρηση της ειρηνευτικής δύναμης λόγω της απροθυμίας των Ευρωπαίων και μελών του ΝΑΤΟ που συνεισέφεραν στη σύνθεσή της να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια του στρατιωτικού τους προσωπικού. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι ΗΠΑ είχαν αναλάβει την υποχρέωση να βοηθήσουν με μεγάλο αριθμό ανδρών σε μια επικίνδυνη κατά τα αναμενόμενα επιχείρηση αποχώρησης[viii]. Για να αποτραπούν λοιπόν τέτοιες εξελίξεις, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη από αποφάσεις τρίτων στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, αν κάτι τέτοιο γινόταν αναπόφευκτο, ήταν αναγκαίο η Ουάσιγκτον να αναλάβει μία νέα πρωτοβουλία.

2. Η σοβαρή και μακροχρόνια εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Βοσνιακό πρόβλημα, δημιουργούσε εντάσεις και διαφωνίες στους κόλπους της συμμαχίας, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ενότητα και η αποτελεσματικότητά της. Ο ηγετικός ρόλος της Αμερικής ετίθετο επίσης σε αμφισβήτηση, όπως φανέρωνε και η δήλωση του Jacques Chirac ότι «η θέση του ηγέτη του Ελευθέρου Κόσμου είναι κενή».

3.   Η σύρραξη στη Βοσνία και ευρύτερα η έκρυθμη κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αντέβαινε στην πραγμάτωση του οράματος του προέδρου Clinton για τη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη, που στόχευε στη δημιουργία ενός ενιαίου ειρηνικού ευρωπαϊκού χώρου, με ισχυρές δημοκρατίες και ευημερούσες οικονομίες της αγοράς, όπου θα ενσωματώνονταν το πρώην κομμουνιστικό ήμισυ της ηπείρου. Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου θα διαδραμάτιζαν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της ενότητας του οργανισμού, που απειλούνταν από τη βοσνιακή κρίση, γινόταν ακόμη πιο πιεστική και αναγκαία.

4. Τέλος, το πολιτικό κλίμα και ο δημόσιος διάλογος στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη Βοσνία είχαν μεταβληθεί. Τα προηγούμενα τρία χρόνια οι απόψεις κατά της εμπλοκής και της ουδετερότητας είχαν σημαντική απήχηση στην αμερικανική κοινή γνώμη. Φαίνεται όμως πως γύρω στον Ιούλιο του 1995 οι υποστηρικτές κάποιου είδους παρέμβασης είχαν αρχίσει να επικρατούν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία, υπό την επήρεια και των φρικαλεοτήτων στη Σρεμπρένιτσα, ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της άρσης του εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στη Βοσνία. Μια τέτοια εξέλιξη όμως θα ενέτεινε τις συγκρούσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες αποχώρησης των δυνάμεων του ΟΗΕ και στρατιωτικής εμπλοκής της Ουάσιγκτον προς διευκόλυνση της αποχώρησης. Έπρεπε λοιπόν ο πρόεδρος Clinton να προτείνει μία πειστική εναλλακτική λύση, που θα έπειθε το Κογκρέσο να μην αμφισβητήσει το αναπόφευκτο προεδρικό βέτο κατά της παραπάνω απόφασης. Επιπλέον, το 1996 ήταν χρονιά προεδρικών εκλογών και ο πιο πιθανός αντίπαλος του Clinton φαινόταν ότι θα ήταν ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Robert Dole, γνωστός και επίμονος επικριτής της πολιτικής Clinton στη Βοσνία. Ήταν ανάγκη λοιπόν το βοσνιακό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το συντομότερο δυνατό, για να μην αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους αντιπάλους του προέδρου στην προεκλογική εκστρατεία που επέκειτο.

Αρχικά, λίγοι στην Ουάσιγκτον πίστευαν ότι το διπλωματικό σκέλος της νέας αμερικανικής πρωτοβουλίας είχε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Οι πιο πολλοί θεωρούσαν μια νέα σοβαρή διπλωματική προσπάθεια απλώς αναγκαίο βήμα για να πεισθούν οι σύμμαχοι να στηρίξουν το στρατιωτικό σκέλος του αμερικανικού σχεδίου, που προέβλεπε την αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Βοσνίων με αμερικανική ενίσχυση, σε συνδυασμό με τη διενέργεια αεροπορικών επιδρομών. Μόνο τότε, και αφού επιτυγχάνονταν κάποια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των αντιμαχομένων, θα μπορούσαν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με ελπίδες επιτυχίας.       

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου όμως, οι εκτιμήσεις των Αμερικανών ιθυνόντων άλλαξαν, καθώς μια διπλωματική λύση θεωρούνταν τώρα άμεσα εφικτή. Και αυτό γιατί οι πραγματικές συνθήκες στη Βοσνία είχαν μεταβληθεί, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα που ευνοούσε τις διαπραγματεύσεις. Τρεις ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτήν την εξέλιξη :

1.      Η συνδυασμένη επίθεση Κροατών και Μουσουλμάνων Βοσνίων το καλοκαίρι του 1995, που περιόρισε την περιοχή ελέγχου των Σερβοβοσνίων από 70% σε λιγότερο από 50% του εδάφους της χώρας, διευκολύνοντας έτσι ιδιαίτερα τους δυτικούς διαπραγματευτές, που προωθούσαν την σε ποσοστό 51% – 49% κατανομή του εδάφους για τους Βοσνίους-Κροάτες και Σέρβους αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις των Βοσνίων και των Κροατών ενθαρρύνθηκαν από τις ΗΠΑ. Σημαντικές παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων προς ενίσχυση των Βοσνίων από μουσουλμανικές χώρες φαίνεται πως ήταν εν γνώσει των Αμερικανών, που όμως προτίμησαν  τουλάχιστον να τις αποσιωπήσουν[ix]. Για δε την εισβολή του κροατικού στρατού στη Βοσνία, στρατιωτικός διοικητής, μέλος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ παρατήρησε : «ήταν υπόδειγμα στρατιωτικής επιχείρησης, αλλά όχι υπόδειγμα από εγχειρίδιο του Γιουγκοσλαβικού στρατού. Όποιος κατέστρωσε αυτό το σχέδιο επιθέσεως θα μπορούσε να έχει πάει σε οποιαδήποτε σχολή επιτελών του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Αμερική ή στη Δυτική Ευρώπη και να έχει αριστεύσει»[x].

2.      Η απόφαση του Milocević να ηγηθεί της σερβικής πλευράς στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, βάζοντας στο περιθώριο τους Σερβοβόσνιους ηγέτες και υποχρεώνοντάς τους να δεχθούν ως καθοριστική τη δική του γνώμη για τα ζητήματα που θα εξετάζονταν[xi]. Ο Milocević ενδιαφέρονταν να αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Γιουγκοσλαβία από το Συμβούλιο Ασφαλείας και να πάψει η χώρα του να αποτελεί τον παρία της διεθνούς κοινότητας. Ήταν διατεθειμένος λοιπόν να κάνει πολλά προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία των μερών. Ως μοναδικός δε υποστηρικτής των Σερβοβοσνίων μπορούσε να ασκήσει επάνω τους μεγάλη επιρροή, πράγμα που εξηγεί και την ανάληψη από μέρους του τόσο σημαντικού ρόλου και δικαιοδοσίας. Φαίνεται ακόμη πολύ πιθανό ότι ο Milocević επικρότησε ή και διευκόλυνε την κροατική επίθεση μετά από συμφωνία με τον Κροάτη πρόεδρο Tudjman.

3.      Αεροπορικές επιδρομές που διεξήγαγε το ΝΑΤΟ κατά σερβοβοσνιακών θέσεων. Με αφορμή την έκρηξη βλήματος πυροβολικού στις 28 Αυγούστου στην αγορά του Σεράγεβο, που προκάλεσε το θάνατο 38 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 85, οι δυτικοί σύμμαχοι ενεργοποίησαν την απόφασή τους του προηγουμένου Ιουλίου να απαντήσουν με αεροπορικές επιδρομές σε επίθεση κατά οιασδήποτε «ασφαλούς περιοχής» που ο ΟΗΕ είχε αναλάβει να προστατεύσει.

 

To NATO βομβαρδίζει θέσεις των Σερβο-Βόσνιων στο Σεράγεβο

Οι βομβαρδισμοί, που κράτησαν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου και αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με την προέλαση Βοσνίων και Κροατών, ανησύχησαν τους Σερβοβοσνίους που αντιμετώπιζαν πλέον το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερων εδαφικών απωλειών. Έγιναν έτσι πιο διαλλακτικοί και πρόθυμοι να διαπραγματευτούν. Οι πιθανότητες λοιπόν επίτευξης διπλωματικής λύσης αυξήθηκαν κατά πολύ γιατί το κύριο εμπόδιο στην υιοθέτηση της προτεινόμενης από τη Δύση συμβιβαστικής φόρμουλας ήταν τώρα αντί των Σερβοβοσνίων, που οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να ελέγξουν, οι Μουσουλμάνοι, επί των οποίων μπορούσαν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή.

Η επίτευξη βέβαια της τελικής συμφωνίας ήταν ακόμη μακριά. Έπρεπε να προηγηθεί έντονη διπλωματική δραστηριότητα με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία. Ασκήθηκε έτσι πίεση από τον Holbrooke στους Μωαμεθανούς και τους Κροάτες να σταματήσουν την προέλασή τους, ενώ το ΝΑΤΟ δεν αντέδρασε, παρά τη συνήθη του πρακτική, στη συμμετοχή της σερβοβοσνιακής αεροπορίας στις συγκρούσεις. Προφανής επιδίωξη ήταν να μην ανατραπεί η σε ποσοστό 51% προς 49% διανομή του βοσνιακού εδάφους που θεωρούνταν από τους Σέρβους απαραίτητη προϋπόθεση για τη συζήτηση της προτεινόμενης συμφωνίας .Έγινε επίσης προσπάθεια να εξομαλυνθούν οι διαφορές των μερών με ενδιάμεσες συμφωνίες που αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα προβλήματα και υποχωρήσεις που απέσπασαν οι Αμερικανοί από τους εμπολέμους. Στις 14 Σεπτεμβρίου ο Holbrooke, με τη βοήθεια του Milocević και με αντάλλαγμα την αναστολή των βομβαρδισμών, έπεισε τους Σερβοβόσνιους να άρουν την πολιορκία του Σεράγεβο. Στις 8 Σεπτεμβρίου, και ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν, οι υπουργοί εξωτερικών της Βοσνίας, της Κροατίας και της Γιουγκοσλαβίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συναντήθηκαν στη Γενεύη και συμφώνησαν στην αμοιβαία αναγνώριση των συνόρων των κρατών τους και τη δημιουργία βοσνιακού κράτους δύο οντοτήτων. Το τελευταίο ικανοποιούσε τη σερβική απαίτηση για τη δημιουργία αυτονόμου σερβοβοσνιακής  πολιτείας, πράγμα που αποτελούσε μείζονα παραχώρηση των Βοσνίων Μουσουλμάνων αλλά και παράλληλα επίτευγμα των Σέρβων, των οποίων το βοσνιακό κράτος εν κράτει (Republica Srpska) αναγνωρίζονταν επίσημα για πρώτη φορά.  Δεύτερη συνάντηση των υπουργών στη Νέα Υόρκη στις 26 Σεπτεμβρίου αποδέχτηκε και συμφώνησε σε βασικές αρχές που θα καθόριζαν το καθεστώς του νέου κράτους.  Η επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός όμως αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολη. Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν και μετά την αναγγελία της στις 5 Οκτωβρίου από τον πρόεδρο Clinton – που επίσης ανακοίνωσε την έναρξη των συνομιλιών στο Dayton – και μετά την υπογραφή της στις 12 του ίδιου μήνα, καθώς οι αντίπαλοι προσπαθούσαν να βελτιώσουν τη θέση τους μέχρι την τελευταία στιγμή πριν τον τελικό διακανονισμό.

Slobodan Milocević και Richard Holbrooke

Η συνολική και τελική ρύθμιση του Βοσνιακού επιτεύχθηκε στο Dayton του Οχάιο, στη διάρκεια «εκ του σύνεγγυς συνομιλιών» (proximity talks), διαμεσολάβησης δηλαδή των χωρών της «Ομάδας Επαφής», Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ μεταξύ των εκπροσώπων των τριών αντιπάλων που δεν αντάλλασσαν απ’ ευθείας απόψεις. Έχοντας αποδεχθεί την κύρια ευθύνη για την επίτευξη αλλά  και τη διατήρηση της ειρήνης, οι Αμερικανοί από την αρχή ανέλαβαν κυρίαρχο ρόλο στο χειρισμό των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με την επικεφαλής της βρετανικής  αποστολής στο Dayton, «ο Αμερικανός διαπραγματευτής … αποφάσιζε την ημερήσια διάταξη και διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις όπως ήθελε, με τη συγκατάθεση των υπολοίπων. Αυτοί ενημερώνονταν αλλά δεν ερωτούνταν και ο κύριος ρόλος τους ήταν να βοηθούν, στο μέτρο που τους ζητούνταν, να παρίστανται και να επικυρώνουν το αποτέλεσμα. Αλλά δεν έπρεπε να παρεμβαίνουν»[xii].  Ο συντονισμός και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας από μία και μόνη χώρα, παρουσίαζε βέβαια σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς δεν απαιτούνταν στη λήψη αποφάσεων η συναίνεση ενός αριθμού κρατών με διαφορετικά συμφέροντα και προτεραιότητες.  Το πλήθος όμως των διεθνών ενδιαφερόντων της υπερδύναμης, σε συνδυασμό με τα επιμέρους συμφέροντα και απόψεις των διαφόρων κλάδων της διοίκησης, δημιούργησε και στην περίπτωση του ενός ουσιαστικά μεσολαβητή προβλήματα συνοχής της ακολουθούμενης πολιτικής.  Έτσι η γραφειοκρατία του Λευκού Οίκου αντέδρασε στη πρόταση των διπλωματών να ασκηθεί πίεση από τον Πρόεδρο Clinton επί του ηγέτη των Βοσνίων Μουσουλμάνων για μεγαλύτερη διαλλακτικότητα, φοβούμενη τις δυσμενείς επιπτώσεις που μία τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να έχει στις σχέσεις των Η.Π.Α με τον μουσουλμανικό κόσμο.  Με πρόσφατη την εμπειρία της Σομαλίας[xiii], αδιέξοδης αιματηρής και χωρίς ουσιαστική σημασία για την ασφάλεια των Η.Π.Α στρατιωτικής εμπλοκής, το Πεντάγωνο αντιδρούσε στη ανάληψη εκτεταμένων αρμοδιοτήτων, από τη νέα ειρηνευτική δύναμη για τη Βοσνία (IFOR), στις τάξεις της οποίας θα υπηρετούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα.  Στο μεγαλύτερο μέρος, οι Αμερικανοί διπλωμάτες που υποστήριζαν έναν διευρυμένο ρόλο για την IFOR, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν[xiv].

Οι διαφορές των αντιμαχομένων εστιάζονταν σε δύο κυρίως ζητήματα:  το Σύνταγμα που θα καθόριζε τη δομή και λειτουργία του βοσνιακού κράτους, αλλά και το ποια εδάφη θα έλεγχε η κάθε πλευρά.  Οι λύσεις που θα υιοθετούνταν είχαν μεγάλη σημασία, κυρίως για τους Σέρβους και του Μουσουλμάνους, γιατί μέσω αυτών θα μπορούσαν να προωθηθούν οι διαφορετικοί για τη κάθε πλευρά στόχοι σε σχέση με το κράτος τους, ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας και ενιαίο κράτος για τους Μουσουλμάνους, η δυνατότητα της τελικής απόσχισης της σερβικής οντότητας από τη Βοσνία για τους Σέρβους. Οι συνθήκες υπό τις οποίες προσέρχονταν στις διαπραγματεύσεις για την ανεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης ήταν διαφορετικές για το κάθε ένα από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη.  Έχοντας επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους, οι Κροάτες ήταν ικανοποιημένοι από τις μέχρι τότε εξελίξεις και ως  εκ τούτου πρόθυμοι να βοηθήσουν τη διαδικασία.  Η πιθανότητα δημιουργίας σοβαρών προβλημάτων από τους Σέρβους είχε επίσης κατά πολύ περιοριστεί.  «….. οι Σερβοβόσνιοι της αντιπροσωπείας του Milosević αγνοήθηκαν παντελώς.  Για τους Αμερικανούς ήταν αόρατοι.  Για τον Milosević ήταν μόνο για να μαθαίνουν ό,τι επέλεγε να τους πει σχετικά με ό,τι είχε διαπραγματευθεί για λογαριασμό τους.  Μάλιστα, μόλις λίγα λεπτά πριν από την τελετή υπογραφής (της Συνθήκης) είπε ο Milosević στους Σερβοβοσνίους ότι είχε εγκαταλείψει την σερβική απαίτηση για το Σεράγιεβο.  Η επέκταση στην πρωτεύουσα της Βοσνίας ήταν «εκ των ων ουκ άνευ» για τους Σερβοβοσνίους και ο αντιπρόεδρος Nikola Koljević φαίνεται πως λιποθύμησε όταν είδε τον χάρτη του Dayton.  Εξοργισμένοι αλλά ανίκανοι να αντιδράσουν, έφυγαν από το Dayton χωρίς να υπογράψου τίποτα, όμως μέσα σε μία εβδομάδα ατάραχος ο Milosević τους κατάφερε να συμφωνήσουν»[xv].

Περισσότερο αδιάλλακτοι εμφανίζονταν οι Μουσουλμάνοι που είχαν ενθαρρυνθεί από τις πρόσφατες στρατιωτικές τους επιτυχίες και ήλπιζαν ότι με την επανάληψη των εχθροπραξιών θα πετύχαιναν τον έλεγχο περισσοτέρων εδαφών και σε τελική ανάλυση καλύτερους όρους.  Μέχρι την τελευταία στιγμή φαινόταν να ανθίστανται στην σύναψη συμφωνίας.  Για να κάμψουν την αδιαλλαξία τους, οι Αμερικανοί τους υποσχέθηκαν σημαντική οικονομική βοήθεια, αλλά και μεσολάβησαν για την επίλυση των Σερβο-Κροατικών διαφορών, πράγμα που σήμαινε πως σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών οι Μουσουλμάνοι δεν θα μπορούσαν να υπολογίζουν στην πολύτιμη Κροατική βοήθεια. 

Οι διαπραγματεύσεις του Dayton

Για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες των μερών, οι Αμερικανοί προώθησαν ρυθμίσεις που δημιουργούσαν ασάφεια σε σχέση με το συμφωνούμενο καθεστώς.  Έτσι και οι Μουσουλμάνοι και οι Σέρβοι μπορούσαν να ισχυριστούν πως πέτυχαν τον στόχο τους: οι μεν τη δημιουργία ενιαίου κράτους, οι δε  την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.  Η πορεία των διαπραγματεύσεων διευκολύνθηκε επίσης από  την παρουσία στο Dayton των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, πράγμα που περιόριζε τη δυνατότητα κωλυσιεργίας, με τη δικαιολογία της αναμονής οδηγιών.  Τον περιορισμό των επαφών με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί η μεγάλη δημοσιότητα θα μπορούσε, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, να μειώσει την ευελιξία των διαπραγματευομένων.  Την επιδέξια χρήση διοριών (deadlines) από τους Αμερικανούς – που είχαν αυτή τη δυνατότητα ως χώρα προεδρεύουσα της διάσκεψης- για να ασκήσουν πίεση επί των μερών ώστε να συμβιβαστούν.  Έτσι ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, Warren Christopher,  πληροφόρησε τους διαπραγματευομένους την εικοστή ημέρα της διάσκεψης, ότι σε λίγες ώρες θα ανακοίνωνε την αποτυχία της.  Γνωρίζοντας τις αρνητικές για όλους συνέπειες μίας τέτοιας εξέλιξης, εκείνη έσπευσαν να ξεπεράσουν τις εναπομένουσες διαφορές τους, κάνοντας έτσι εφικτή την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.  Τέλος, οι Αμερικανική πρωτοβουλία επωφελήθηκε σημαντικά από τις σύντονες και συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες που είχαν προηγηθεί.  Φορείς όπως η ICFΥ ( Διεθνής Διάσκεψη για την Πρώην Γιουγκοσλαβία) και  η Ομάδα Επαφής είχαν συλλάβει και επεξεργαστεί το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων στις οποίες βασίστηκε η Αμερικανική πρόταση, ενώ ήταν ήδη γνωστή και η αντίδραση των εμπολέμων σε αυτές.  Για παράδειγμα, το ποσοστό εδάφους που θα έλεγχε η κάθε εθνότητα [xvi] – αν και όχι ποιες ακριβώς περιοχές αυτό θα περιελάμβανε – είχε ήδη γίνει δεκτό από τον Δεκέμβριο του 1993 στα πλαίσια διαπραγματεύσεων για την αποδοχή ειρηνευτικού σχεδίου, που τελικά εγκαταλείφθηκαν. 

Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις τριών εβδομάδων, με έντονη την δυσαρέσκεια των μερών για τις υποχωρήσεις που τους επιβάλλονταν, η τελική συμφωνία μονογραφήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1995. Προέβλεπε μια ενιαία Βοσνία – Ερζεγοβίνη με δύο χωριστές οντότητες, την Μουσουλμανική – Κροατική Ομοσπονδία και τη Σερβική Δημοκρατία, που θα μοιράζονταν περίπου εξ ημισείας το έδαφος της χώρας, θα είχαν η κάθε μία το δικό της Σύνταγμα, το δικό της Κοινοβούλιο και τη δυνατότητα να συνάπτουν αυτοτελώς σχέσεις με γειτονικές χώρες.  Χωριστές εκλογές για τις δύο οντότητες, με διεθνή επίβλεψη θα διεξάγονταν μέσα σε έξι με εννέα μήνες.  Η κάθε μία από τις τρεις εθνότητες θα είχε το δικό της στρατό. Η συμφωνία εγγυόνταν στους πρόσφυγες το δικαίωμα επιστροφής στις εστίες τους και σ’ όλους τους πολίτες ελευθερία κίνησης, τα δε συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονταν να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Την εφαρμογή του πλήθους των επιμέρους όρων της συνθήκης ανέλαβε να εξασφαλίσει πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη 60.000 ανδρών, η IFOR ( Implementation Force) με συμμετοχή 20.000 Αμερικανών και κυρίαρχο το ρόλο του ΝΑΤΟ, μετά από εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αμερικανικές δυνάμεις σε πλήρη ανάπτυξη στο πλαίσιο της επιχείρησης Joint Endeavor, Δεκέμβριος 1995

Η Ουάσιγκτον αρχικά προσπάθησε να αποφύγει μια εκτεταμένη από άποψη υποχρεώσεων και μακροχρόνια στρατιωτική εμπλοκή στη Βοσνία. Για πολλούς ιθύνοντες φαινόταν αρκετό να ενισχυθεί στο χρόνο παραμονής της IFOR στη Βοσνία η στρατιωτική ικανότητα των Μουσουλμάνων σαν μέσο αποτροπής επανάληψης των εχθροπραξιών, αντί να οικοδομηθεί προσεκτικά μια βιώσιμη ειρήνη με μέτρα που θα επιτύγχαναν την αλληλοαποδοχή της συνύπαρξης των τριών εθνοτήτων. Έτσι, χρόνος παραμονής της IFOR ορίστηκαν οι δώδεκα μήνες και καθήκοντά της κυρίως η εφαρμογή των στρατιωτικών όρων της συμφωνίας του Dayton. Σταδιακά όμως, η άποψη ότι η κατά το δυνατόν πληρέστερη εφαρμογή των όρων του Dayton ήταν εφικτός και ασφαλέστερος τρόπος για την αποφυγή επανάληψης των εχθροπραξιών επικράτησε. Οι αρμοδιότητες της ειρηνευτικής δύναμης διευρύνθηκαν και η εντολή της παρατάθηκε. Το Δεκέμβριο του 1997 ο πρόεδρος Clinton δήλωσε πως η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Βοσνία θα παρατείνονταν μέχρι την οριστική εδραίωση της ειρήνης.

O Bill Clinton επισκέπτεται την αεροπορική βάση της Tuzla το 1996

                                                           

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η πολιτική των Η.Π.Α στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη εξελίχθηκε σε συνάρτηση με του παράγοντες που κατά κανόνα προσδιορίζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας.  Τόσο η αποσχιστική διαδικασία στη Γιουγκοσλαβία, όσο και η Βοσνία ειδικότερα, δεν αποτελούσαν πρόβλημα υψηλής προτεραιότητας για τις Η.Π.Α.  Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η σημασία της  περιοχής για την ασφάλεια της χώρας είχε περιοριστεί, ενώ πολύ περιορισμένα ήταν και τα οικονομικά της συμφέροντα.  Για την περιφρούρηση βέβαια του κύρους της ως μόνης  υπερδύναμης και ως ηγέτη του δυτικού κόσμου, έπρεπε να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες.  Για ανθρωπιστικούς επίσης λόγους, προς αυτήν την κατεύθυνση πίεζε τόσο η Αμερικανική όσο και η παγκόσμια κοινή γνώμη.   Τέλος, η κρίση θα μπορούσε να διευρύνει διαφωνίες στα πλαίσια της δυτικής συμμαχίας.  Παράλληλα όμως φαινόταν απίθανο να γίνει αποδεκτή από τον Αμερικανικό λαό η παρατεταμένη και δαπανηρή κυρίως από άποψη ανθρώπινων ζωών στρατιωτική παρέμβαση των Η.Π.Α, με στόχο την υλοποίηση μίας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Η παρέμβαση λοιπόν των Η.Π.Α ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα περιορισμένη και αναποτελεσματική, κατά καιρούς και αρνητική, όταν αντιτίθονταν ή δεν στήριζε επαρκώς τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.  Υπήρξαν βεβαίως και θετικά βήματα, όπως η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Βοσνίας, και η διπλωματική παρέμβαση για τη δημιουργία της Κροατο-Μουσουλμανικής ομοσπονδίας, καθώς επίσης και μία διαρκής ανησυχία, άρα και ενδιαφέρον, για τη μη επέκταση και μη αύξηση της έντασης της σύρραξης. 

Οι περιστάσεις τελικά επέτρεψαν και επέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ανάληψη μίας πιο συγκροτημένης, επίμονης και συστηματικής πρωτοβουλίας, στα πλαίσια της οποίας τα άφθονα μέσα στη διάθεση της υπερδύναμης (διπλωματικές υπηρεσίες και δυνατότητες, οικονομική και στρατιωτική ισχύς) χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά. Πέτυχαν έτσι οι Η.Π.Α να οδηγήσουν τους αντιμαχόμενους στην αποδοχή ενός διακανονισμού που σταμάτησε την αιματοχυσία και αποδείχθηκε ανθεκτικός στον χρόνο. Μία εστία λοιπόν προβλημάτων τόσο για τις Η.Π.Α όσο και για τους συμμάχους της τέθηκε υπό έλεγχο, με μικρό κόστος αφού η εκτεταμένη και επικίνδυνη στρατιωτική εμπλοκή των Η.Π.Α αποφεύχθηκε.   Η λύση βέβαια που υιοθετήθηκε δεν ήταν αδιάβλητη, είτε από άποψη δικαίου, είτε από άποψη ηθικής [xvii].  Ήταν όμως κατά πάσα πιθανότητα η μόνη εφικτή, με δεδομένη την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην περιοχή και τα όρια εμπλοκής που είχαν θέσει στον εαυτό τους η διεθνής κοινότητα και η Η.Π.Α.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Αμερικανική διπλωματία ακολούθησε μία πρωτότυπη διαδικασία, που θα μπορούσε να ονομασθεί «εξαναγκαστική διαμεσολάβηση» (coercive mediation).  Δεν περιορίστηκε δηλαδή μόνο στην υποβολή και υποστήριξη συγκεκριμένης συμβιβαστικής πρότασης, αλλά και με την χρήση διπλωματικών και στρατιωτικών μέσων διαμόρφωσε τις συνθήκες ώστε τα αντιμαχόμενα μέρη να οδηγηθούν στην αποδοχή της.  Το αποτέλεσμα, αν και αρχικά αντικείμενο εντόνων επικρίσεων, δικαίωσε τους εμπνευστές του αφού σταμάτησε την αιματοχυσία, έδωσε τη δυνατότητα ελεγχόμενης και αποτελεσματικής παρέμβασης στη διεθνή κοινότητα, και δημιούργησε τις προοπτικές για μία μόνιμη ειρήνη στην περιοχή[xviii].

Ο χάρτης του Dayton

 

 

Bosnian War 1992-1995! ( Part 1/2) The Death Of Yugoslavia BBC Documentary

Bosnian War 1992-1995! ( Part 2/2) The Death Of Yugoslavia BBC Documentary

 

 

Ο Θεοδόσης Καρβουναράκης είναι Καθηγητής
της Διπλωματικής Ιστορίας της Ευρώπης και των ΗΠΑ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

¹ Η ευρωπαϊκή κοινότητα επίσης αναγνώρισε τη Βοσνία τον Απρίλιο του 1992.
[ii]    Touval Saadia, Mediation in the Yugoslav Wars.  The Critical Years, 1990-95.  Palgrave, New York 2002.  σελ. 138-139.
[iii]  Rogel, Carole, The Breakup of Yugoslavia and the War in Bosnia.  Greenwood Press. London, 1998. σελ. 60.
[iv] Daalder, Ivo.  Getting to Dayton. The Making of America’s Bosnian Policy. The Brookings Institution, Washington D.C, 2000 σελ. 17-18.
[v] Από το Νοέμβριο του 1993 και σαν συνέπεια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. 
[vi] Touval. σελ. 120-123
[vii]  Στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, συνέβαλε και η προφανής διάθεση του νεοεκλεγέντα Chirac να αντιμετωπίσει το Βοσνιακό με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Με πρωτοβουλία του οι Ευρωπαίοι ενέκριναν την δημιουργία της καλά εξοπλισμένης και εκπαιδευμένης Δύναμης Ταχείας Αντιδράσεως (Rapid Reaction Force) που θα παρέμβαινε για να προστατεύσει την ειρηνευτική δύναμη του Ο.Η.Ε. στη Βοσνία και να τη διευκολύνει στο έργο της. Το κλίμα λοιπόν φαινόταν ευνοϊκό για την προώθηση μιας πιο δυναμικής πολιτικής. Burg, Steven and Shoup, Paul    The War in Bosnia-Herzegovina. Ethnic Conflict and International  Intervention. M.E. Sharpe, London, 1999. σσ 326, 341. Daalder. σσ 44-45.
[viii] Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ πίστευαν πως και οι Σερβοβόσνιοι και οι Μουσουλμάνοι θα επιχειρούσαν να αποσπάσουν τον εξοπλισμό των απερχομένων τμημάτων ή και να συλλάβουν ομήρους. Βλ. Burg σελ. 324, Touval σελ.143
[ix] Holbrooke, Richard.  To End a War. Random House, New York, 1998 σελ.50-51. Burg σελ. 307-309, 338-339 «Από τον Ιούλιο (1995) κύκλοι ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών υπαινίσσονταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ‘ ενορχήστρωναν’  αποστολές στρατιωτικού υλικού στη Βοσνία από συμμάχους στον μουσουλμανικό κόσμο» οπ. παρ. σελ 309
[x] Ο συνταγματάρχης Leslie στο Silber, Laura and Little, Allan. Yugoslavia: Death of a Nation. Penguin Books, New York, 1997. σ 357. Με  τη βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης,  μία εταιρία συμβούλων με προσωπικό πρώην αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού είχε αναλάβει την εκπαίδευση και την οργάνωση του κροατικού στρατού.  Ο Holbrooke προσπάθησε επίσης  να καθοδηγήσει την Κροατο-Μουσουλμανική προέλαση με στόχο τη δημιουργία De facto εδαφικού καθεστώτος που θα διευκόλυνε τη μεσολαβητική του προσπάθεια με το  να προσεγγίζει έναν κοινά αποδεκτό εδαφικό διακανονισμό. Γενικά φαίνεται πως οι Αμερικανοί αναμείχθηκαν τόσο στην προετοιμασία, όσο και στην διεξαγωγή των Kροατο-Μουσουλμανικών επιχειρήσεων, με στόχο να επιδεινωθεί η θέση των Σέρβων και να γίνουν πιο διαλλακτικοί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
[xi] Holbrooke σελ. 105-106.  Κατά τον ίδιο τρόπο ο Πρόεδρος της Κροατίας, Franjo Tudjman, θα εκπροσωπούσε και τους Βόσνιους Κροάτες.
[xii] Pauline Neville-Jones στο άρθρο της “Dayton, IFOR and Alliance Relations in Bosnia”, Survival 30, no 4, (Winter 1996-97) σ 48. Βλ. επίσης και Burg and Shoup σ 361. Πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν οι Ευρωπαίοι μόνο στην σύναψη δύο συμπληρωματικών συμφωνιών. Touval, σελ. 157
[xiii] Για μία σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση της αμερικανικής παρέμβασης στη Σομαλία, βλέπε, Huchthausen, Peter. America’s Splendid Little Wars. Penguin, New York, 2003 σελ. 160-182
[xiv] Touval, σελ. 158-159
[xv] Bass, Warren, The Triage of Dayton στο The Balkans and American Foreign Policy, A Council on Foreign Relations Book, Foreign Affairs, 2002. σελ. 100
[xvi]  Σέρβοι 49%, Μουσουλμάνοι 33,5%, Κροάτες 17,5%
[xvii] Με πληθυσμό 31,4% οι Σέρβοι αναγνωρίστηκαν κυρίαρχοι στο 49% του εδάφους της Βοσνίας.  Η ίδια η ύπαρξη του κράτους δυνητικά υπονομεύθηκε με την πρόβλεψη να μπορούν οι δύο συνιστώσες οντότητες να συνάπτουν ανεξάρτητα εξωτερικές σχέσεις. Και η ανάθεση καίριου ρόλου στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στους  Tudjman  και Milosevic ενίσχυσε το κλονισμένο από τις εθνικιστικές ακρότητες κύρος τους και ενθάρρυνε τον δεύτερο να προχωρήσει στην ολέθρια για το Κόσσοβο πολιτική του. 
[xviii] Παράβαλε την αρχική αβεβαιότητα  για το μέλλον της συμφωνίας με την παρακάτω παρατήρηση του 2006 για την εξελισσόμενη κατάσταση, υπεραισιόδοξη ίσως αλλά ακόμη και σήμερα όχι ουτοπική: « Μάλιστα, μερικοί αξιωματούχοι και πολιτικοί από τη διεθνή κοινότητα, ισχυρίζονται ότι οι πολιτικοί της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης κατ’ ιδίαν παραδέχονται ότι οι (ξεχωριστές οντότητες της BiH (Βοσνίας – Ερζεγοβίνης) θα εξαφανιστούν μέσα σε μία δεκαετία, καθώς το κράτος γίνεται ισχυρότερο και η δημοτική αναδιοργάνωση οικοδομεί τη δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών, των οποίων επί του παρόντος η διαχείριση γίνεται σε επίπεδο οντότητας και καντονίου».  Toal, Gerard, O’ Loughlin John, Djipa Dino, Bosnia- Herzegovina Ten Years After Dayton: Constitutional Change and Public Opinion στο Eurasian Geography and Economics, 2006 47 Νo.1 σελ. 74.  Για την εξέλιξη της κατάστασης από την υπογραφή της συμφωνίας  βλέπε επίσης Toal, Gerard Embedding Bosnia- Herzegovina in Euro-Atlantic Structures: From Dayton to Brussels.  Eurasian Geography and Economics, 2005, 46 No. 1 σελ. 51-67

Bosnia –Herzegovina Country Review, 2006.

CountryWatch Incorporated, Houston, TX USA.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.      Bass, Warren “The Triage of Dayton” The Balkans And American Foreign Policy, A Council on Foreign Relations Book. Foreign Affairs 2002.

2.      Burg, Steven and Shoup, Paul  “The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International  Intervention” M.E. Sharpe, London, 1999

3.      Clinton William Jefferson Bill and Dole, Robert J. “Contrasting foreign policy agendas: addresses to the Nixon Center Conference by President Clinton and Senator Dole” Foreign Policy Bulletin; 5:30-5 My/Je 1995

4.      Daalder, Ivo “Getting to Dayton. The Making of America’s Bosnia Policy” Brookings Institution Press, Washington, DC, 2000

5.      Glenny, Μisha “The Balkans 1804-1999. Nationalism, War and the Great Powers”. Granta Books, London 2000

6.      Gow, James “Triumph of the Lack of Will.  International Diplomacy and the Yugoslav War”, Columbia University Press New York, 1997

7.      Holbrooke, Richard “To End a War”, Random House, New York,1998

8.      Holbrooke, Richard “The Road to Sarajevo” The New Yorker, October 21& 28, 1996 σσ 88-102

9.      Huchthausen Peter “America’s Splendid Little Wars.  A Short History of U.S Military Engagements: 1975-2000” Penguin, New York 2003

10.  Hyland, William “Clinton’s World.  Remaking American Foreign Policy” Praeger, Westport, CT 1999

11.  Kelly, Michael “The Negotiator” The New Yorker, November 6, 1995 σσ 81-92

12.  Rogel, Carole “The Breakup of Yugoslavia and the War in Bosnia”, Greenwood Press, London, 1998

13.  Schild Georg “The USA and Civil War in Bosnia” Aussenpolitik, 47:22-32 no 1 1996

14.  Schonberg, Karl “Traditions and Interests: American Belief Systems, American Policy and the Bosnia War” World Affairs (Washington, D.C.) v162 no1 pp11-21 Summ 1999

15.  Silber, Laura and Little, Allan “Yugoslavia: Death of a Nation” Penguin Books, New York, 1997

16.  Touval, Saadia “Mediation in the Yugoslav Wars. The Critical Years 1990-1995” Palgrave, New York 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιάκωβος Μιχαηλίδης: Η Μικρασιατική Καταστροφή

Συγγραφέας: Μιχαηλίδης Ιάκωβος

Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί, δίχως αµφιβολία, τη µεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ο νεότερος ελληνισµός. Δεν ήταν τόσο ο ενταφιασµός στα χαλάσµατα της Σµύρνης της πολιτικής της Μεγάλης Ιδέας. Ήταν κυρίως ο αφανισµός και η προσφυγοποίηση των ελληνικών κοινοτήτων της Ανατολίας υπό συνθήκες πρωτοφανείς, που δικαιολογηµένα προκαλούν αισθήµατα πικρίας αλλά και οργής. Ήταν, επίσης, η ενδυνάµωση του Εθνικού Διχασµού που επί δεκαετίες υπονόµευσε τη συνοχή του Έθνους και, ως εκ τούτου, την ευηµερία του. 

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα κρίσιµα ερωτήµατα που σχετίζονται µε τα πώς και τα γιατί της µικρασιατικής περιπέτειας και καταστροφής.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» 30-31/10/2018 ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» 30-31/10/2018 ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Δείτε εδώ τη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χάρης Αλεξάνδρου: 61 χρόνια από τον απαγχονισμό του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Ο Νέος, ο Αντάρτης, ο Ήρωας

Χάρης Αλεξάνδρου

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Ο Νέος, ο Αντάρτης, ο Ήρωας

Μια από τις τελευταίες μαθητικές φωτογραφίες του Ευαγόρα

Τις πλείστες φορές στις επετείους της θυσίας των ηρώων, και ειδικά των απαγχονισθέντων ένεκα της τραγικής φύσης της εκτέλεσης, συνηθίζεται να αναφερόμαστε στις τελευταίες τους πράξεις και στα τελευταία τους λόγια. Αυτά δεν αποτελούν παρά μόνο την ύψιστη εκδήλωση μιας βαθμηδών συνειδητοποίησης της προσφοράς στην πατρίδα και στον συνάνθρωπο. Οι ήρωες της ΕΟΚΑ δεν ξεκίνησαν ψυχωμένοι αγωνιστές, παράτολμοι αντάρτες και περιφρονητές του θανάτου. Πέρασαν από τη ψυχική προετοιμασία της στυγνής αποικιοκρατίας, τη ψυχική δοκιμασία της ένταξης και της δράσης σε μια «παράνομη» οργάνωση, την έμπρακτη δοκιμασία της εμπλοκής στη λαίλαπα της μάχης. Όλα αυτά, μαζί και οι αγώνες και οι θυσίες των συναγωνιστών τους, μαζί και ο θαυμασμός των Κυπρίων και των ελεύθερων ανθρώπων ανά το παγκόσμιο, φτέρωσε τα μέλη της ΕΟΚΑ. Τους ψύχωσε για να φτάσουν σε πράξεις αυτοθυσίας, ηρωισμού, αυταπάρνησης, για να φτάσουν να περιφρονούν υπερκόσμιες και κοσμικές εξουσίες, το θάνατο και τους αποικιακούς δικαστές, για να φτάσουν να εκστομίζουν, όπως ο Ευαγόρας στις 25 Φεβρουαρίου 1957 ένα ξερό «Τίποτε άλλο» μετά τη μεγαλειώδη παραδοχή της «ενοχής» ότι πολεμούσε σαν Έλληνας που ποθούσε την Ελευθερία. Η απάντηση της αποικιοκρατίας δια στόματος Δικαστή Σω, αρμόζουσα στο μπόι ανθρώπων που κρέμμαζαν 18χρονους για να τρομοκρατήσουν τους «τρομοκράτες»: «Ευαγόρα Μιλτιάδου Παλληκαρίδη, […] η ποινή που σου επιβάλλω είναι να […] απαγχονισθείς για να πεθάνεις και είθε ο Θεός να φανεί ίλεως σε σένα.». Ο υπόκωφος βρόντος της καταπακτής, τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου 1957, αποτέλεσε λοιπόν της κορύφωση του δράματος.

Ο Παλληκαρίδης από τη στιγμή που ξήλωνε τον εορταστικό διάκοσμο με τον οποίο είχε στολιστεί η αποικιοκρατούμενη Πάφος με αφορμή τη στέψη της Ελισάβετστις 2 Ιουνίου 1953, από τη στιγμή που δημιουργούσε μαζί με συμμαθητές του την οργάνωση ΕΑΜΟ, αφού οι πυρήνες της ΕΟΚΑ είχαν συλληφθεί από τον Ιανουάριο του 1955 στις ακτές της Χλώρακας μαζί με το καράβι Άγιος Γεώργιος, από τη στιγμή που γρονθοκοπούσε τον Εγγλέζο στρατιώτη που είχε συλλάβει τον συμμαθητή του, από τη στιγμή που εσώκλειε το ποίημα «Θα πάρω μιαν ανηφοριά» και από τη στιγμή που ανέπνεε τον καθαρό αέρα των δασών της Πάφου ανέβαινε ήδη την κλίμακα της αθανασίας. Πριν φτάσει όμως να εκτελεστεί από τους Άγγλους, είχε επιτελέσει αξιόλογο έργο. Μια ενέδρα μάλιστα στην οποία είχε λάβει μέρος, αξιολογήθηκε από τον Διγενή ως «μία από τας καλυτέρας τόσον από απόψεως σχεδίου και εκτελέσεως του όσον και από απόψεως αποτελεσμάτων».
Ο Παλληκαρίδης (δεξια) με τους συναγωνιστές του στο αντάρτικο στο δάσος της Πάφου

Ομάδα η οποίο αποτελείτο από τους Γεώργιο Ράφτη, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Αντώνη Καλογήρου, Πανίκο Μιχαηλίδη, Ευάγγελο Χριστοφή, Γεώργιο Μιχαήλ – Πόπη, Δήμο Σάββα και Ανδρέα Κυριάκου – Τσάκμαν στις 27 Μαΐου 1956 επιτέθηκε κατά του στρατιωτικού καταυλισμού του μεταλλείου Κινούσας με οπλισμό 3 αραβίδες, 1 στεν, 1 τόμπσον, κυνηγετικά και χειροβομβίδες. Το σχέδιο της επιχείρησης προνοούσε να κτυπηθεί ο στρατιωτικός καταυλισμός, να κληθούν ενισχύσεις από το παρακείμενο στρατόπεδο Λίμνης που απείχε περίπου 5 χιλιόμετρα και αυτές να κτυπιούνταν από ομάδα ενεδρευόντων αγωνιστών. Οι αγωνιστές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα που θα χτυπούσε τη φρουρά του μεταλλείου ήταν οι Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Ευάγγελος Χριστοφή, Αντώνιος Καλογήρου και Πανίκος Μιχαηλίδης. Η ομάδα που θα διενεργούσε την ενέδρα ήταν οι Γεώργιος Ράφτης, Οδυσσέας Καλογήρου, Ανδρέας Τσάκμας, ο Κοκής και ο Δήμος. Οι αγωνιστές περίμεναν την αλλαγή της φρουράς όταν οι στρατιώτες μαζί με τον αξιωματικό αλλαγής κινούνταν σε ομάδα κοντά στο όριο του μεταλλείου. Μόλις είδαν τους Άγγλους της αλλαγής φρουράς, οι αγωνιστές άρχισαν να τους βάλλουν. Άκουσαν κραυγές και το στρατόπεδο συσκοτίστηκε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι Άγγλοι ανταπέδωσαν τα πυρά και έρριψαν φωτοβολίες για φωτισμό της νύχτας αλλά και για να ειδοποιήσουν το στρατόπεδο της Λίμνης ότι δέχονταν επίθεση. Μάλιστα μία εξ αυτών έπεσε σε σπαρμένο χωράφι και προκάλεσε πυρκαγιά. Οι άνδρες που διενεργούσαν την επίθεση συνέχιζαν να βάλλουν αραιά κατά του στρατοπέδου αλλά είχαν το νου τους προς το στρατόπεδο της Λίμνης, που φαινόταν από την Κινούσα, να αποχωρούσαν και να ενίσχυαν την άλλη ομάδα που ενέδρευε. Ουσιαστικά η ομάδα της επίθεσης κρατούσε καθηλωμένους τους Άγγλους μέσα στο μεταλλείο για να μη βγουν έξω και τους περικυκλώσουν. Όπως αναφέρει ο Ράφτης «τους ρίχναμε εμείς τρεις σφαίρες και μας έριχναν εκείνοι 200 και φωτοβολίδες». Όντως κλήθηκαν ενισχύσεις και μόλις οι αγωνιστές είδαν τα φώτα των αυτοκινήτων να κατευθύνονται στην Κινούσα από το στρατόπεδο Λίμνης, απαγκιστρώθηκαν και διανύοντας μια απόσταση περίπου 800 μέτρων ενώθηκαν με την ομάδα των ενεδρευόντων.

Η επικήρυξη του Παλληκαρίδη από τους Άγγλους

Στους Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Ευάγγελο Χριστοφή και Πανίκο Μιχαηλίδης ο Ράφτης έδωσε διαταγή να ανεβούν ψηλότερα από τους άλλους για να κάλυπταν την υποχώρηση. Ο Καλογήρου θα κατέβαινε κάτω με την υπόλοιπη ενεδρεύουσα ομάδα γιατί ήταν γνώστης της περιοχής και θα τους οδηγούσε κατά τη διαφυγή. Μόλις τα αυτοκίνητα έφτασαν στο καθορισμένο σημείο ο Ράφτης κτύπησε το τρίτο και τελευταίο αυτοκίνητο δίνοντας το σύνθημα της επίθεσης. Η ψηλότερη ομάδα κτύπησε το πρώτο και το δεύτερο αυτοκίνητο αναγκάζοντάς το να ακινητοποιηθεί, ενώ η άλλη ομάδα που βρισκόταν χαμηλότερα, συγκέντρωσαν τον όγκο πυρός στο τελευταίο, τρίτο αυτοκίνητο από απόσταση 5-6 μέτρων σε οχυρωμένη θέση πάνω από το δρόμο. Οι Άγγλοι ανταπέδωσαν τα πυρά αλλά διέπραξαν το λάθος να αφήσουν αναμμένα τα φώτα των οχημάτων γεγονός που μέσα στη νύχτα έδινε ξεκάθαρους στόχους στους αγωνιστές. Με το σύνθημα της λήξης της επίθεσης, οι αραβίδες συνέχισαν να βάλλουν για να καλύψουν την οπισθοχώρηση. Όλη η ομάδα μετέβη στην περιοχή Βουνί της Περιστερώνας όπου διανυκτέρευσε, επιστρέφοντας την άλλη μέρα στο λημέρι της Λυσού. Οι συναγωνιστές του Παλληκαρίδη αναφέρουν ότι κατά την υποχώρηση ο Παλληκαρίδης ήταν συναισθηματικά φορτισμένος. Όχι μόνο από τη δράση της ενέδρας αλλά όπως τους είχε πει γιατί λυπόταν τις μάνες των νεκρών και τραυματισμένων στρατιωτών.

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Ο ΗΡΩΑΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ Σκην/σία Πέτρος Πετρίδης

Ο Χάρης Αλεξάνδρου είναι Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Η 31η συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη

Η 31η συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο

στη Μακεδονία και τη Θράκη

Θα συμμετάσχουν 156 σύνεδροι με 64 ανακοινώσεις

Η καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντηση για «Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη» θα πραγματοποιηθεί φέτος από την Πέμπτη 8 έως το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Το Συνέδριο, το οποίο διεξάγεται ανελλιπώς εδώ και 31 χρόνια, συνδιοργανώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο του 2017 στη Mακεδονία και τη Θράκη, αρχαιολόγοι από τις Εφορείες Aρχαιοτήτων, τα Πανεπιστήμια και τις ξένες αρχαιολογικές αποστολές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ανασκαφικών τους ερευνών, την αρχαιολογική και αρχαιομετρική τεκμηρίωση και την αξιοποίηση των δεδομένων τους. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν 156 σύνεδροι και θα γίνουν 64 ανακοινώσεις σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα που διεξάγεται στη Βόρεια Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Καστοριά.

Η γνώση που προκύπτει από τα νέα ευρήματα και τις γόνιμες ερευνητικές προσεγγίσεις κοινοποιείται άμεσα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των Πρακτικών των αρχαιολογικών αυτών συναντήσεων, που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε χρόνο.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Αρωγοί του Αρχαιολογικού Έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

Πρόγραμμα ΑΕΜΘ 31, 2017

Πηγή: archaiologia.gr

Λύντια Τρίχα: Η παρουσία του Χαρίλαου Τρικούπη στις βουλευτικές εκλογές, Μεσολόγγι 1865-1895

Λύντια Τρίχα

Η παρουσία του Χαρίλαου Τρικούπη στις βουλευτικές εκλογές, Μεσολόγγι 1865-1895

Πολιτική σταδιοδρομία

 Βουλευτής στα τριάντα τρία του ο Χαρίλαος Τρικούπης, υπουργός στα τριάντα τέσσερα, αρχηγός κόμματος στα σαράντα και πρωθυπουργός στα σαράντα τρία, υπήρξε από νέος ένας από τους κύριους παίκτες της πολιτικής σκακιέρας, για να εξελιχθεί σταδιακά στον επικρατέστερο και να δεσπόσει επί είκοσι χρόνια στην ελληνική πολιτική ζωή (1875-1895). Η σταδιοδρομία του, που άρχισε πανηγυρικά με την πρώτη εκλογή του, το 1865, δεν ήταν πάντα ανθόσπαρτη. Τις μεγάλες επιτυχίες, τις ακολουθούσαν αποτυχίες και απογοητεύσεις, με αποκορύφωμα την τελευταία εκλογική πανωλεθρία του, το 1895. Η σταδιοδρομία των πολιτικών συνήθως τελειώνει είτε με μια ήττα, είτε με τον θάνατό τους. Στην περίπτωση του Τρικούπη συνέβησαν και τα δύο: την ήττα, την ακολούθησε ο θάνατος, πριν προλάβει να επαναδραστηριοποιηθεί.

Δεδομένης της μικρής συμμετοχής του Χαρίλαου Τρικούπη στις εργασίες της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης, στην οποία είχε εκλεγεί πληρεξούσιος της Ελληνικής Κοινότητας του Λονδίνου, ως αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρήσουμε το 1865. Τότε κατέρχεται για πρώτη φορά στον εκλογικό στίβο, λαμβάνοντας μέρος στις πρώτες εκλογές της βασιλείας του Γεωργίου Α΄, που προκηρύχθηκαν μετά την ψήφιση του Συντάγματος. Στα επόμενα τριάντα χρόνια, μέχρι το 1895, ο ελληνικός λαός θα κληθεί συνολικά δεκατέσσερεις φορές στις κάλπες. Ο Τρικούπης, υποψήφιος πάντα στο Μεσολόγγι, συμμετείχε στις δεκατρείς, αρνούμενος να θέσει υποψηφιότητα το 1874, όταν οι εκλογές προμηνύονταν, και όντως ήταν, κατεξοχήν νόθες. Εκλέχθηκε εννέα φορές βουλευτής και απέτυχε τέσσερεις, τρεις κατά τη νεότητά του (1868, 1869 και 1873) και μία το μοιραίο 1895.

1865                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στην Α΄ Βουλευτική περίοδο (1865-1868)

1868                Αποτυγχάνει στις εκλογές.

1869                Αποτυγχάνει πάλι στις εκλογές.

1872                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στη Δ΄ Βουλευτική περίοδο (1872)

1873                Αποτυγχάνει στις εκλογές.

1874                Δεν λαμβάνει μέρος στις εκλογές.

1875                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στη Ζ΄ Βουλευτική περίοδο (1875-1879)

1879                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στην Η΄ Βουλευτική περίοδο (1879-1881)

1881                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στη Θ΄ Βουλευτική περίοδο (1881-1885)

1885                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στην Ι΄ Βουλευτική περίοδο (1885-1886)

1887                Εκλέγεται βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στην ΙΑ΄ Βουλευτική περίοδο (1887-1890)

1890                Εκλέγεται βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στην ΙΒ΄ Βουλευτική περίοδο (1890-1892)

1892                Εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου στην ΙΓ΄ Βουλευτική περίοδο (1892-1895)

1895                Αποτυγχάνει στις εκλογές.

Διεξαγωγή των εκλογών

Επί της βασιλείας του Όθωνα οι εκλογές διεξάγονταν τμηματικά, σε διαφορετική ημερομηνία σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Η ψηφοφορία διαρκούσε οκτώ ημέρες, αρκετό χρόνο ώστε να «μαγειρεύονται» τα αποτελέσματα, και επιπλέον χρησιμοποιούσαν ψηφοδέλτια, ενώ οι περισσότεροι εκλογείς ήταν αγράμματοι. Οι εκλογικές παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας ήταν απροκάλυπτες και η εκτεταμένη καλπονοθεία έδινε συχνά μηδενικό αριθμό ψήφων στους υποψήφιους της αντιπολίτευσης. Έτσι οι εκλογές κατέληγαν να είναι παρωδία εκλογών. Αυτά ήρθε να θεραπεύσει το Σύνταγμα του 1864 και οι εκλογικοί νόμοι που ψηφίσθηκαν για την εφαρμογή του.

Για να μη νοθεύεται η θέληση του μεγάλου αριθμού των αναλφάβητων, καταργήθηκαν τα ψηφοδέλτια, που ίσχυαν επί Όθωνα, και από το 1865 μέχρι το 1926 οι εκλογές γίνονταν με μολυβένια σφαιρίδια. Οι κάλπες ήταν χωρισμένες εσωτερικά σε δύο τμήματα, που εξωτερικά ήταν βαμμένα το ένα άσπρο και το άλλο μαύρο. Το άσπρο τμήμα έγραφε ναι, το μαύρο έγραφε όχι, και ο ψηφοφόρος ρίχνοντας το σφαιρίδιό του σε μια από τις δύο πλευρές, υπερψήφιζε ή καταψήφιζε τον υποψήφιο. Λόγω του ισχύοντος συστήματος, κάθε εκλογέας μπορούσε να υπερψηφίσει όσους υποψήφιους ήθελε, ακόμη και όλους. Επιτυχόντες ήταν εκείνοι, στις κάλπες των οποίων ευρίσκονταν τα περισσότερα ναι.

Στο Μεσολόγγι

Οι πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές διενεργήθηκαν στις 14-17 Μαΐου 1865· μέχρι το 1879, που εφαρμόσθηκε ο εκλογικός νόμος του 1877 και θεσπίσθηκε η διεξαγωγή τους σε μία μόνον ημέρα, η ψηφοφορία διαρκούσε τέσσερεις ημέρες, διεξαγόταν όμως ταυτόχρονα σε όλη την χώρα.  Ο Τρικούπης, έχοντας επιστρέψει από την Ευρώπη με την επιτυχή διαπραγμάτευση της Ένωσης των Επτανήσων στο ενεργητικό του, κατέρχεται το 1865 για πρώτη φορά στις εκλογές και επιλέγει να πολιτευθεί στο Μεσολόγγι, από όπου καταγόταν. Έκτοτε θα πολιτεύεται πάντοτε εκεί, παρόλο που θα το επισκέπτεται ελάχιστα.

Τα πρώτα χρόνια ο Τρικούπης βρισκόταν συνεχώς στο Μεσολόγγι κατά την προεκλογική περίοδο, περιοδεύοντας σχεδόν καθημερινά σε όλη την επαρχία. Προς ενίσχυσή του ερχόταν και ο θείος του, Απόστολος Τρικούπης, ενώ τον συνέδραμε και ο άλλος αδελφός του πατέρα του, ο Θεμιστοκλής, που ήταν δημοτικός σύμβουλος Μεσολογγίου. Αλλά από τη στιγμή που ανέλαβε πρωθυπουργός, περιόρισε δραστικά την προσωπική του παρουσία στην επαρχία του και ανέθεσε για πολλά χρόνια την εκπροσώπισή του στον Απόστολο Τρικούπη. Κατά τις τελευταίες όμως εκλογές, το 1895, θα παραμείνει πάλι αρκετό διάστημα στο Μεσολόγγι, περιοδεύοντας και ενθαρρύνοντας τους οπαδούς του, που δυστυχώς μειώνονταν.

Το Μεσολόγγι εξέλεγε αρχικά δύο βουλευτές. Οι εκλογές γίνονταν με το σύστημα της στενής εκλογικής περιφέρειας, όπου κάθε επαρχία αποτελούσε μια εκλογική περιφέρεια και ο αριθμός των βουλευτών της καθοριζόταν σε συνάρτηση με το μέγεθος του πληθυσμού της. Έτσι, όταν με την απογραφή του 1879 αυξήθηκε ο πληθυσμός του, αυξήθηκε και ο αριθμός των βουλευτών του σε τρεις. Ο Τρικούπης θα θεσπίσει το 1886 το σύστημα της ευρείας εκλογικής περιφέρειας, περιορίζοντας δραστικά τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών από 74 σε 19, ενώ συγχρόνως θα μειώσει τον αριθμό των βουλευτών από 245 σε 150, ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για δύο μόνο εκλογικές αναμετρήσεις (1887 και 1890). Το Μεσολόγγι κατά τις αναμετρήσεις αυτές ανήκε στην εκλογική περιφέρεια Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που εξέλεγε δέκα βουλευτές.

Οικονομικά των εκλογών

Ο νεαρός Τρικούπης το 1865 άρχισε τον προεκλογικό αγώνα με μια τακτική, που δεν ξαναχρησιμοποίησε αργότερα: προσέφερε στον δήμο, για την κατασκευή υδραγωγείου, όλες τις αποδοχές που είχε λάβει ως πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση, 3.390 δραχμές, και γνωστοποίησε την πρόθεσή του, εφόσον εκλεγεί, να παραχωρεί το σύνολο των βουλευτικών αποδοχών του κατ’ αναλογία στους πέντε δήμους της επαρχίας. Δεν ήταν ούτε ανιδιοτελής ούτε πρωτότυπη η σκέψη του. Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με απώτερο σκοπό τη δημόσια προβολή και την αύξηση της δημοτικότητας υπήρξε γνωστή και επιτυχημένη τακτική από την εποχή ήδη του Περικλή, που και αυτός προσέφερε μια χορηγία πριν εμφανισθεί στον πολιτικό στίβο.

Παρά το ότι η διάθεση του μισθού του υπέρ της επαρχίας του δείχνει οικονομική ευμάρεια, ο προεκλογικός αγώνας είχε έξοδα, τα οποία φαίνεται ότι ο Τρικούπης δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος, παρόλο που κατά δική του ομολογία δαπανούσε πολύ  λιγότερα χρήματα από ό,τι οι αντίπαλοί του. Αρωγός του ήρθε ήδη από το 1865 ο εξάδελφός του Γεώργιος Μαυροκορδάτος, δευτερότοκος γιος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος έχοντας μεγάλη οικονομική άνεση λόγω του γάμου του με την κόρη του εθνικού ευεργέτη Σίμωνα Σίνα, θα χρηματοδοτήσει πολλές φορές στο μέλλον τις προεκλογικές ανάγκες του. Το 1865 τού διέθεσε το σημαντικό ποσόν των 20.000 φράγκων, αλλά το 1895, δυσαρεστημένος θα αρνηθεί καθε οικονομική ενίχυση, συντελώντας ίσως έτσι στη μεγάλη τρικουπική ήττα.

Πιθανώς υπήρχαν και άλλοι χρηματοδότες, τα ονόματα των οποίων δεν είναι γνωστά. Ο ίδιος ο Τρικούπης την εποχή εκείνη είχε πλέον εξαντλήσει την οικογενειακή περιουσία και είχε αναγκασθεί να πάρει δάνειο 28.000 δραχμών από την Εθνική Τράπεζα, δίνοντας ως ενέχυρο το βαρύτιμο ασημένιο σερβίτσιο τσαγιού, το οποίο του είχαν δωρίσει οι Έλληνες του Λονδίνου, όταν είχε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την Ένωση της Επτανήσου.

Εκλογείς και υποψήφιοι βουλευτές

Επαμεινώνδας Δεληγεώργης

Παρά την καθολική ψηφοφορία, καθώς ψήφιζαν μόνον οι άνδρες, το εκλογικό σώμα δεν αντιστοιχούσε ούτε στο ένα τρίτο του πληθυσμού. Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες, οι εκλογείς αντιπροσώπευαν το 32% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας το 1870, το 25% το 1879 και το 29% το 1895. Από αυτούς ψήφιζε το 65-72 %, συνεπώς το 20% περίπου του συνολικού πληθυσμού. Αντίστοιχα ποσοστά ίσχυαν και για το Μεσολόγγι, όπου ήταν εγγεγραμμένοι περίπου 6.000 εκλογείς και συνήθως ψήφιζαν περί τους 4.500-4.800.

Οι υποψήφιοι βουλευτές Μεσολογγίου ήταν από τέσσερεις (το 1865) μέχρι δεκατέσσερεις (το 1895), δεν ενδιαφέρονταν όμως όλοι πράγματι για την εκλογή τους. Κάποιοι έθεταν υποψηφιότητα για να ενισχύσουν άλλον υποψήφιο ενώ ορισμένοι αξιωματικοί ήθελαν απλώς να επωφεληθούν από την υποχρεωτική άδεια, που έπαιρναν, για να ρυθμίσουν τις προσωπικές τους υποθέσεις. Βασικός τοπικός αντίπαλος του Τρικούπη ήταν τα πρώτα χρόνια ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης και μετά τον θάνατό του ο αδελφός του Λεωνίδας. Αντίθετα, ο Μιλτιάδης Γουλιμής, για τον οποίο λέχθηκε το περίφημο «Ανθ’ ημών ο κύριος Γουλιμής», ήταν αρχικά προστατευόμενος του Τρικούπη και  ένθερμος υποστηρικτής του, αλλά το 1895, χωρίς να προβεί σε απροκάλυπτη προεκλογική υποστήριξη του Δηλιγιάννη, είχε μεταστραφεί και είχε αποφύγει τον συνδυασμό με τον Τρικούπη.

Συνδυασμοί                                                                                      

Δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι μπορούσαν να ψηφίζουν ελεύθερα όποιους και όσους  υποψήφιους ήθελαν, για να θεραπευθεί η έλλειψη κοινού ψηφοδελτίου που θα καθοδηγούσε τους εκλογείς, δημιουργήθηκαν οι «συνδυασμοί», συνεταιρισμοί δηλαδή υποψηφίων, όπου κάθε ένας αναλάμβανε την υποχρέωση να δώσει τις ψήφους των οπαδών του και στους άλλους συμμετέχοντες. Μερικές φορές καταρτίζονταν και οι ονομαζόμενοι μικτοί συνδυασμοί, όπου δηλαδή δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ζητούσαν από κοινού την ψήφο των συμπολιτών τους, για να υποστηρίξουν μετά στη Βουλή οι μεν την κυβέρνηση και οι δε την αντιπολίτευση.

Στις δύο πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις (1865 και 1868), ο Τρικούπης έθεσε «ορφανή» κάλπη, δεν μετείχε δηλαδή σε κανένα συνδυασμό, γεγονός που ήταν μάλλον δυσμενές για την προοπτική της εκλογής του. Το 1865 κατάφερε να υπερκεράσει τις δυσκολίες και να εκλεγεί, αλλά το 1868 δεν εκλέχθηκε. Έκτοτε θα μετέχει πάντα σε συνδυασμό, από δε το 1879 και στο εξής ως επικεφαλής του.

Το 1875, διενεργώντας ο ίδιος πρώτη φορά εκλογές ως πρωθυπουργός, εξέπληξε τους συμπολίτες του, καθώς συνδυάσθηκε με τον Επαμεινώνδα Δεληγεώργη. Και τούτο παρά το ότι δήλωναν ότι αντιπροσώπευαν εκ διαμέτρου αντίθετες ιδέες, παρά τις διαφορές που τους χώριζαν μέχρι την παραμονή της ανακοίνωσης του συνδυασμού, παρά τις κατηγορίες που εκτόξευαν ο ένας για τον άλλον ακόμη και κατά το πολύ πρόσφατο παρελθόν και παρά την κυβερνητική καταγγελία των μικτών συνδυασμών ως καρκινωμάτων. Ίσως να υπερίσχυσε η σκέψη ότι ο συνδυασμός τους  θα είχε το θετικό αποτέλεσμα να αμβλύνει τα ακραία αποτελέσματα της προεκλογικής πόλωσης. Πάντως ο συνδυασμός των δύο πρωθυπουργών χαιρετίσθηκε με ενθουσιασμό, με πανηγυρικές εκδηλώσεις και τραγούδια και αποδείχθηκε απολύτως επιτυχής, καθώς εκλέχθηκαν αμφότεροι και μάλιστα με τον ίδιο αριθμό ψήφων.

Πρόγραμμα

Ο Τρικούπης δεν γνωρίζουμε να δημοσίευε γραπτό προσωπικό πρόγραμμα πριν από τις εκλογές. Τις θέσεις που επρόκειτο να ακολουθήσει ως βουλευτής και ως αρχηγός κόμματος τις εξέθετε προφορικά στους λίγους σχετικά προεκλογικούς ή μετεκλογικούς λόγους  του. Θεωρούσε ότι καθήκον του βουλευτή είναι να μεριμνά για την επαρχία του, αλλά και να μην ξεχνά ότι η ευημερία κάθε επαρχίας εξαρτάται αναπόσπαστα από την ευημερία ολόκληρου του κράτους. Διακήρυττε από την αρχή της σταδιοδρομίας του την πίστη του στο Σύνταγμα και στο πολίτευμα, τόνιζε, όμως, συγχρόνως και τον απαραίτητο δημοκρατικό χαρακτήρα του. Κατατάσσοντας σαφώς την Ελλάδα στη Δύση, υποστήριζε ότι έπρεπε να αναπτυχθεί για να καταλάβει τη θέση που της άρμοζε και θεωρούσε ότι ήταν καθήκον όλων των πολιτευόμενων να επιδιώξουν από κοινού την ανάπτυξή της, βασίζοντας την πολιτική τους στην ηθική και τη νομιμοφροσύνη της κυβέρνησης και στον σεβασμό της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων.

Γενικότερα, οι βασικοί άξονες της πολιτικής του, τους οποίους διακήρυττε με κάθε ευκαιρία, στηρίζονταν α) στην υπακοή στο Σύνταγμα, στους νόμους και στην ελεύθερη βούληση του λαού, β) στον σεβασμό των κοινοβουλευτικών θεσμών, γ) στην επιδίωξη του εκσυγχρονισμού και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με την οργάνωση και την ενίσχυση του στρατού και του στόλου και δ) στη διαφύλαξη της ειρήνης μέχρι να καταστεί η Ελλάδα ισχυρή και ικανή να διεκδικήσει οποιαδήποτε επέκταση των εδαφικών ορίων της. Δεδομένου, όμως, ότι η πολιτικο-στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή ήταν εξαιρετικά ασταθής και το Ανατολικό Ζήτημα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να εκραγεί, θεωρούσε ότι έπρεπε η οικονομική και η στρατιωτική ανάπτυξη να επιτευχθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εξ ου και η σπουδή του στην εφαρμογή του εκσυγχρονιστικού του προγράμματος.

Αποτυχίες

Τα αίτια της επιτυχίας ενός βουλευτή σπάνια αναζητούνται. Αντιθέτως τα αίτια της αποτυχίας του διερευνώνται και αναλύονται προσεκτικά τόσο από τον ίδιο όσο και από εχθρούς και φίλους.

Ο Τρικούπης το 1868 απέδωσε την αποτυχία του στην ελεύθερη μεταστροφή των ψηφοφόρων του. Τον επόμενο όμως χρόνο θα αποτύχει για λόγους που αποτυπώνουν την έκρυθμη κατάσταση που επικράτησε στο Μεσολόγγι κατά τις εκλογές: στην αποτυχία του συνετέλεσαν η δολοφονία ενός κομματάρχη του, που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου και η φήμη ότι υπήρχε κατάλογος προγραφών, γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή και αποχή από τα εκλογικά τμήματα. Το 1873 θα αποδώσει την αποτυχία του στις κυβερνητικές πιέσεις που γίνονταν μέχρι την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας, στην αποσκίρτηση φίλων του που διορίσθηκαν από την κυβέρνηση σε δημόσιες υπηρεσίες και στην παράνομη συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής Μεσολογγίου, που επέτρεψε να ψηφίσουν άλλοι αντί άλλων, ακόμη και νεκρών. Εκτός των άλλων, όμως, κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα φαίνεται ότι στήθηκε και μια ενέδρα για να τον δολοφονήσουν. Απογοητευμένος κατά βάθος, αλλά ψύχραιμος, κατέληξε τότε να πιστεύει ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα μόνον εκτός Βουλής θα μπορούσε να πετύχει κάτι. Γιαυτό και δεν συμμετείχε στις εκλογές του 1874.

Τα αίτια της αποτυχίας του το 1895 και της πανωλεθρίας του τρικουπικού κόμματος είναι πολύ πιο σύνθετα. Οι εκλογές οδήγησαν σε σαρωτική νίκη του Δηλιγιάννη, ο προεκλογικός αγώνας του οποίου είχε βασισθεί κυρίως στη λαϊκή δυσφορία για την κακή οικονομική κατάσταση. Έχει υποστηριχθεί, ότι η αποτυχία του τόσο του ίδιου όσο και του κόμματός του στις τελευταίες αυτές εκλογές μπορεί να εκληφθεί και ως αποδοκιμασία όλου του φιλελεύθερου αγγλικού κοινωνικού προτύπου, προς το οποίο ήθελε να οδηγήσει την ελληνική κοινωνία. Ο μέσος Έλληνας είχε συνηθίσει στο ρουσφέτι, στη χαλαρότητα της διοίκησης, στην έλλειψη αυστηρού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου και δεν ήταν πρόθυμος να ξεφύγει από αυτά. Πιθανόν, επίσης, η καταψήφισή του να μην οφειλόταν μόνο στη δημαγωγία του Δηλιγιάννη και στον φατριασμό των αντιπάλων του, αλλά να είχε και κοινωνικο-οικονομικό χαρακτήρα, κατά της πλουτοκρατίας, την οποία τον κατηγορούσαν ότι ευνοούσε. Οπωσδήποτε πάντως οφειλόταν και στις επιπτώσεις των εκσυγχρονιστικών αλλαγών που επέβαλε στα ήδη διαμορφωμένα συμφέροντα, στο «ξεβόλεμα» πολλών, που έβλεπαν αρνητικά την επιδίωξη της συγκρότησης ενός ευνομούμενου σύγχρονου κράτους.

Το ίδιο εκείνο βράδυ, μετά τη συνειδητοποίηση της ήττας του, γράφει μια επιστολή στην αδελφή του όπου της δηλώνει και την πρόθεσή του να εγκαταλείψει οριστικά την πολιτική. Όσο εκλεγόταν βουλευτής, έστω και αν έχανε τις εκλογές το κόμμα του, αισθανόταν την υποχρέωση, τόσο απέναντι στην επαρχία του όσο και στους άλλους βουλευτές που πολιτεύονταν μαζί του, να μην εγκαταλείψει την πολιτική αρένα. Τώρα, όμως, αφού είχε κάνει ό,τι επιβαλλόταν για να παραμείνει στη Βουλή αλλά δεν εκλέχθηκε, θεωρούσε ότι κανείς δεν μπορούσε να έχει παράπονο αν αποσυρόταν για να ιδιωτεύσει.

Ακόμη και αν μπορούσε να ισχυρισθεί ότι δεν τον λύπησε η προσωπική αποτυχία του, δεν ήταν δυνατόν να μην παραδεχθεί ότι τον λύπησε η γενική αποτυχία των βουλευτών του, την οποία χαρακτήρισε ως αποδοκιμασία όλων των προσπαθειών του τόσων ετών. «Επί είκοσι έτη αγωνιζόμεθα ανενδότως δια να διορθώσωμεν τα κακώς κείμενα», έλεγε προσθέτοντας μελαγχολικά «και όμως ουδείς ανεγνώρισε τους κόπους μας και τους αγώνας μας. Εκοπιάσαμεν εις μάτην».

 

Η Λύντια Τρίχα είναι νομικός και ιστορικός. Έχει ειδικευθεί στη μελέτη της προσωπικότητας και του έργου του Χαριλάου Τρικούπη.

Γ. Κοντογιώργης – Η προσωπικότητα και το έργο του Χαρίλαου Τρικούπη (2014)