Skip to main content

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΒΜΣ) Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΒΜΣ)

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων

Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 1η Οκτωβρίου 2016

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Πρώτο Ετήσιο Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 13, 14 και 15 Ιανουαρίου 2017.

Επίτιμος Πρόεδρος: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, τ. Διευθυντής Τμήματος Αρχαιοτήτων Κεντρική Ομιλήτρια: Ιόλη Καλαβρέζου, Harvard University

Eρευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη, στα πεδία της Iστορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Οθωμανική περίοδο.

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Επιτροπή Προγράμματος: Νικόλας Μπακιρτζής (Πρόεδρος), Σταύρος Γεωργίου, Μαρία Παρανή, Ουρανία Περδίκη, Ανδρέας Φούλιας

Οργανωτική Επιτροπή: Ντόρια Νικολάου, Χριστίνα Κάκκουρα, Αντριανή Γεωργίου, Ευθυμία Πρική, Θωμάς Κωστή, Δέσποινα Παπαχαραλάμπους, Μαρία Σκορδή.

Εξώφυλλο στο οποίο να διευκρινίζεται ο τίτλος της παρουσίασης, πληροφορίες συνεδρίας (εφόσον ισχύει, βλ. παρακάτω)Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής (βλ. οδηγίες παρακάτω):

  1. Περίληψη έκτασης 300 έως 500 λέξεων στα Αγγλικά και/ή στα Ελληνικά, που να συνοψίζει το περιεχόμενο της υποβληθείσας παρουσίασης και να υποδεικνύει την πρωτότυπη επιστημονική της συνεισφορά.
  2. Δεύτερο αντίγραφο της περίληψης σε ξεχωριστή σελίδα χωρίς τις πληροφορίες για τον συγγραφέα.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας ως επισυναπτόμενα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:     abstractCBMS@byzantinistsociety.org.cy

Προτάσεις για συνεδρίες που να περιλαμβάνουν μέχρι και πέντε συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μαζί από τον συντονιστή της προτεινόμενης συνεδρίας μαζί με τον τίτλο της.

CBMS2017 Call-for-papers Poster.elΟι προτεινόμενες συμμετοχές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Προγράμματος του συνεδρίου. Η αξιολόγησή τους θα είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματά της θα κοινοποιηθούν στους συγγραφείς με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιότυπο. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα οργανωθούν σε συνεδρίες ανάλογα με τη θεματική τους. Ο κάθε εισηγητής δύναται να συμμετέχει με ένα και μόνο κείμενο, του οποίου η παρουσίαση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Οι περιλήψεις που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο «Βιβλίο Περιλήψεων» του συνεδρίου.

Βραβείο Καλύτερης Εισήγησης Φοιτητή: Η καλύτερη εισήγηση μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα θα επιλεγεί από την Οργανωτική Επιτροπή και θα βραβευθεί με το πέρας του συνεδρίου.

Φοιτητικές Υποτροφίες: Ένας μικρός αριθμός υποτροφιών θα είναι διαθέσιμος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες προς ενίσχυση των εξόδων ταξιδίου και συμμετοχής τους στο συνέδριο. Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή προγράμματος βάση της υποβληθείσας περίληψης συμμετοχής.

Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου. Για πληροφορίες εγγραφής στην Εταιρεία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.byzantinistsociety.org.cy

Για ερωτήσεις επικοινωνείτε με τη διεύθυνση: secretary@byzantinistsociety.org.cy

Untitled-1Η τρισέλιδη δήλωση συμμετοχής να ετοιμασθεί ως ένα αρχείο Microsoft WORD. Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12. Διάστημα γραμμής: μονό.Οδηγίες για την προετοιμασία των δηλώσεων συμμετοχής και των περιλήψεων:

Εξώφυλλο:

Συμπεριλάβετε τις παρακάτω πληροφορίες με την ακόλουθη σειρά. Παρακαλούμε όπως ευθυγραμμίσετε το κείμενο αριστερά και αφήστε κενή γραμμή ανάμεσα στις πληροφορίες:

Όνομα, τίτλος θέσης, ιδρυματική σχέση (π.χ. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο …), διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ένδειξη προτεινόμενης συνεδρίας (εφόσον υφίσταται). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει εδώ να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το Βραβείο Καλύτερης Εισήγησης Φοιτητή και/ή να λάβουν Φοιτητική Υποτροφία, όπως και να επισυνάψουν αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας (πανεπιστημιακή βεβαίωση, αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας κτλ.).

Περίληψη:

Γραμμή Τίτλου: Τίτλος με κεφαλαία. Όχι μεγαλύτερος από δύο γραμμές. Έντονη γραμματοσειρά, στο κέντρο. Αφήστε κενή γραμμή.

Γραμμή συγγραφέα: Όνομα συγγραφέα και ακολούθως το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται σε παρένθεση ή, για ανεξάρτητους ερευνητές η πόλη. Όχι τίτλος ή πτυχία (π.χ. Καθ., Δρ., Υποψήφιος Διδάκτωρ). Έντονη γραμματοσειρά, στο κέντρο. Μικρά γράμματα, κεφαλαία τα πρώτα γράμματα λέξεων. Αφήστε δύο γραμμές κενές.

Κείμενο περίληψης: Κείμενο. Όχι κενό διάστημα στην πρώτη γραμμή παραγράφων. Αφήστε μία γραμμή κενή ανάμεσα στις παραγράφους. Ξένες λέξεις να μεταγραφούν και να αποδοθούν με πλάγιους χαρακτήρες. Όχι υποσημειώσεις ή εικόνες.

Call for Papers