Skip to main content

Christian de Gastines: Οι δύο θεμελιώδεις αρετές του Franchet d’ Espèrey ήταν ο σιδηρούς χαρακτήρας του και η μνήμη ελέφαντα που διέθετε»

Η συνέντευξη δόθηκε στον  Καθηγητή Ιστορίας του ΑΠΘ Γιάννη Μουρέλο στις 24 Οκτωβρίου 2015, στο περιθώριο των εργασιών του διεθνούς επιστημονικού Συμποσίου  «Το θέατρο επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου».

Christian de Gastines :“Les deux qualités essentielles de Franchet d’ Espèrey sont une santé de fer et une mémoire d’ élephant. Je pense que c’est pour cette raison qu’il a été choisi par Clemenceau et Poincaré pour prendre le relais du général Guillaumat, en juin 1918, de façon à pouvoir réaliser le contournement des Empires centraux par le front des Balkans”.

Christian de Gastines : «Οι δύο θεμελιώδεις αρετές του Franchet d’ Espèrey ήταν ο σιδηρούς χαρακτήρας του και η μνήμη ελέφαντα που διέθετε. Νομίζω ότι για αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέχθηκε από τον Κλεμανσώ και τον Πουανκάρε να αναλάβει την γενική  διοίκηση από τον Guillaumat τον Ιούνιο του 1918 και να περικυκλώσει τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες μέσω των Βαλκανίων»

 

YM: Christian de Gastines, vous êtes le petit fils du maréchal Franchet d’ Espèrey. Pour nous, organisateurs du colloque, votre présence, ici à Thessalonique, et votre participation aux travaux de celui-ci, nous procurent un immense plaisir. Pourriez-vous, pour commencer, nous faire part de quelques données sur le caractère et sur la personnalité de votre grand-père?

CdG: Yannis Mourélos, je vous remercie beaucoup de m’avoir invité à ce colloque international, parce que pour moi il matérialise la possibilité pour les armées alliées en Orient que ce soient des Français, des Britanniques, des Grecs, des Russes, des Roumains, des Serbes, mais aussi des Bulgares, de ne pas être oubliés au niveau de nos grands-pères, nos arrières grands-pères, voire nos arrières arrières  grands-pères pour les temps futurs, pour la mémoire de façon à ne pas refaire les mêmes erreurs que par la passé. Alors, la personnalité de Franchet d’  Espèrey repose sur deux caractéristiques essentielles: une santé de fer pour pouvoir lever les hommes, il faut être devant eux, quelque soit l’heure du jour ou de la nuit, en leur disant “en avant, suivez-moi”, donc une  santé de fer, et ensuite il faut pouvoir mémoriser toutes les données permettant de savoir où on va et ce qu’ on va faire. Donc, c’est une mémoire d’ élephant. Par conséquent, les deux caractères essentiels, les deux qualités essentielles de  Franchet d’ Espèrey sont  santé de fer et  une mémoire d’ élephant. Je pense que c’est pour cette raison qu’il a été choisi par Clemenceau et Poincaré pour prendre le relais, je dis bien le relais, du général Guillaumat en juin 1918, de façon à pouvoir réaliser le contournement des Empires centraux par le front des Balkans.

YM: Quelle est la portée de la percée de septembre 1918 sur la fin du conflit?

CdG: Alors, de façon tres brève, comme je l’ai expliqué lors de ma conférence, ça été de provoquer l’ écroulement de l’ Autriche-Hongrie et, par conséquent, de destabiliser complètement le flanc gauche des Empires centraux. Alors si on regarde la percée, choisie sur un front de 300 km, c’ était au coeur du massif de la Mogléna, qui était moins défendu que la vallée du Vardar et la vallée à l’est  de la Cerna à l’ouest. Les Bulgares et les Allemands ne les attendaient pas dans cette région, bien que celle-ci ait été fortement betonnée.

 

YM: Donc l’attaque se produit là où personne ne l’attend.

 

CdG: Exactement. C’est très important de bien retenir ce fait, car ce fait de pouvoir percer  là où personne ne l’attend ça se reproduira, l’ Histoire verra cette reproduction. Le général Huntzinger, le chef des opérations des armées alliées en Orient, en 1940 va se trouver face à la partie sud-est des Ardennes, à la hauteur de Sedan, où il commande la 2ème Armée…

YM: La partie du front la moins bien défendue.

CdG: Il pense qu’il n’y a pas de problème, car il ya le massif des Ardennes, c’est montagneux, il y a des bois, avec une coupure à franchir, à savoir la Meuse, ensuite il y a le canal des Ardennes. Personne n’ attaquera dans ce secteur, je suis tranquille, il y a la ligne Maginot qui est un peu plus loin, ça va marcher. Or, manque de chance, les Allemand ont percé par là.

YM: Je sais que vous êtes très intéressé par la reproduction des lieux de mémoire et des monuments de guerre en trois dimensions. Pourriez-vous nous en parler?

CdG: En tant qu’ artilleur, j’ai été habitué à travailler beaucoup avec des photos aériennes pour pouvoir avoir l’ excellent camouflage par rapport aux systèmes d’ armes lorsqu’ ils étaient au sol. Au sol, l’ artillerie, qui a des coups de canons, elle en tire au maximum par minimum de temps. Et par ce minimum de temps, il faut qu’elle soit très bien camouflée. Pour être  très bien camouflée, pour vérifier ce camouflage, lorsque vous entrez en manoeuvre, vous avez des avions par derrière qui passent et qui font des photos aériennes. Voyant la qualité de ces images, je me suis dit qu’ il serait intéressant au niveau de la mémoire vis-à-vis de nos enfants, de nos petits enfants et de nos arrière petits enfants, de pouvoir leur montrer en 3D des lieux de  mémoire qui peuvent déjà voir en utilisant Google Earth. Mais  Google Earth ce sont des photos satellite. A  Zeitenlick p. ex., on voit l’ emplacement du carré français,  l’ emplacement du carré serbe,  l’ emplacement du carré anglais, mais on ne voit pas les monuments correspontants. Or, la première chose que j’ai faite, c’est, pour le carré français de refaire en 3D avec l’ aide d’ un procédé qui s’appelle Sketch Up, le  des  français qui sont enterrés dans ce cimetière, de reconstruire en 3D la magnifique chapelle et surtout, cher à mon coeur, la stèle aux aviateurs, l’ aviation à l’ époque étant constituée d’ aviateurs travaillant pour l’ Armée de terre et d’ aviateurs travaillant pour la Marine, pour essayer de trouver les sous-marins pour les bombarder et les empêcher de couler les cargos qui emmenent le ravitaillement. Donc, dans un premier temps, reconstituer en 3D des monuments  français, des monuments serbes, des monuments grecs qui sont à  Zeitenlick et, dans un deuxième temps, à partir de ces fichiers avec les technologies d’ impression 3D on peut réaliser des maquettes qui permettent de voir à quoi semblent les monuments sans être sur place.

 

YM: Christian de Gastines, je vous remercie infiniment.

 

CdG: Merci,  Yannis Mourélos, de m’ avoir invité et de m’ avoir donné l’ occasion de poursuivre ce devoir de mémoire que j’ ai jusqu’ à Thessalonique, avec tous les autres partcicipants qui, comme moi, ont eu un grand-père ou un arrière grand-père qui s’ est battu sur les théâtres d’ opération de la Grande guerre.

 

 

 

Christian de GastinesO Christian de Gastines είναι Συνταγματάρχης (ε.α.) εγγονός του στρατάρχη Franchet d’ Espèrey, τελευταίου κατά σειρά ανώτατου διοικητή του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, διαχειριστής του πολύτιμου αρχείου του τελευταίου (50 κυβ. μέτρα πρωτότυπων εγγράφων, εντύπων και αντικειμένων διαφόρου είδους). Έχει ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των πολεμικών σημειωματαρίων του προγόνου του καθώς και εκείνη πλήθους φωτογραφιών, χαρτών και ενθυμίων, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Συμμαχικής Στρατιάς της Ανατολής. Από τις αρχές του 2015 έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποτύπωσης σε τρεις διαστάσεις του Συμμαχικού Κοιμητηρίου του Ζεϊτινλίκ και του μνημείου, το οποίο βρίσκεται στο Πολύκαστρο.

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να την βρείτε εδώ: