Skip to main content

Summer School :MACEDONIAN FRONT: A FORGOTTEN FRONT OF THE GREAT WAR (1915-1918) Thessaloniki, August 28-September 3

Summer School

MACEDONIAN FRONT:

A FORGOTTEN FRONT OF THE GREAT WAR (1915-1918)

Thessaloniki, August 28-September 3

 

 

Σκοπός του summer school

Το διεθνές συνέδριο με θέμα “The Salonica Front in World War I” http://www.hist.auth.gr/en/macedonianfrontconference που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 2015), συγκέντρωσε πλήθος ερευνητών από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Υπήρξαν πολλοί νέοι ερευνητές, οι οποίοι ταξίδευσαν από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και άλλες χώρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Η μαζική προσέλευση των νέων ερευνητών, που δεν ήταν αναμενόμενη, έδειξε ότι το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού είναι μεγάλο για τον πιο λησμονημένο ή τον λιγότερο μελετημένο ερευνητικά σύγχρονο πόλεμο. Ταυτόχρονα, κατέδειξε και το ενδιαφέρον των ξένων ερευνητών για ένα μέτωπο επιχειρήσεων που διαδραμάτισε τον δικό του ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου, αλλά δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα της προσοχής της διεθνούς ερευνητικής κοινότητα, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια με το Δυτικό ή και το Ανατολικό Μέτωπο.

Σε συνέχεια αυτών το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προχωρά σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών στη διεξαγωγή ενός καλοκαιρινού σεμιναρίου με θέμα το Μακεδονικό Μέτωπο, ένα δευτερεύον μέτωπο του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και τη συμβολή του στην τελική νίκη των Αγγλογάλλων και των συμμάχων τους απέναντι στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τούς ενδιαφερόμενους νέους ερευνητές – με επίκεντρο τον βασικό άξονα της δημιουργίας του Μακεδονικού Μετώπου – σε ζητήματα αναφορικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων, τη ζωή των στρατευμάτων στα στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη και κοντά στο Μέτωπο, τις σχέσεις των στρατευμάτων με τους τοπικούς πληθυσμούς, τον πόλεμο και τους αμάχους (προσλήψεις του πολέμου από τους τοπικούς πληθυσμούς και στάσεις έναντι των εμπολέμων), το αστικό περιβάλλον σε συνθήκες πολεμικής ετοιμότητας, το γενικότερο έργο των Αγγλογάλλων στην περιοχή της Μακεδονίας σε επίπεδο υποδομών ή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (η πυρκαγιά του 1917), τη συμβολή τους στις τοπικές οικονομίες, την αντιμετώπιση «εχθρικών» ενεργειών (για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη ως κέντρο της κατασκοπίας κλπ.), τη λήψη στρατιωτικών μέτρων (εκκένωση περιοχών και μετακίνηση πληθυσμών, στρατολόγηση αμάχων σε έργα στρατιωτικής σημασίας κλπ.), την κληρονομιά του πολέμου. Ταυτόχρονα, θα γίνει μια σύγκριση της κατάστασης του Μετώπου τόσο σε σχέση με τα άλλα Μέτωπα, όσο και με τις πολεμικές επιχειρήσεις και τη γερμανική και βουλγαρική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου στην ίδια περιοχή (1941-1944).

Επιπλέον, το σεμινάριο επιδιώκει: α) να κινητοποιήσει επιστημονικά νέους ερευνητές, ώστε να εκπονήσουν μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με θέματα σχετικά με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση θα δοθεί στην ιστοριογραφία για την περίοδο και τις πηγές της,  β) να εξοικειώσει τους νέους ερευνητές με τα υλικά τεκμήρια του πολέμου και τους τόπους μνήμης, με άλλα λόγια με τα κοιμητήρια και τα μνημεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία γενικότερα, έτσι ώστε να γεφυρωθεί η ιστορική αφήγηση με την υλική διάσταση: με τον δημόσιο χώρο και τα μνημεία του Α΄ Π. Π., γ) κατ’ επέκταση να ενισχύσει τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σε θέματα ιστορίας και προβολής της ιστορικής μνήμης, δ) να συγκροτήσει μια ερευνητική κοινότητα εντός της χώρας που θα είναι σε θέση να συνομιλεί βραχυπρόθεσμα με αντίστοιχες θεματικές κοινότητες στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερα σε φοιτητές Τμημάτων Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, σε φοιτητές που ασχολούνται με areastudies, όπως τις Βαλκανικές Σπουδές, τις Μεσογειακές Σπουδές, τις Σλαβικές σπουδές και τις σπουδές των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Το σεμινάριο πρόκειται να παρακολουθήσουν 30 φοιτητές. Οι 8 φοιτητές θα είναι Γάλλοι και θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και οι υπόλοιποι 22 φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από την Ελλάδα που θα επιλεγούν από τους επιστημονικά υπεύθυνους Βλάση Βλασίδη και Ευστράτιο Δορδανά. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι καθαρά επιστημονικά και ίδια και για τις δυο περιπτώσεις. 

Θέματα

 1. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα
 2. Το Μακεδονικό Μέτωπο. Αίτια δημιουργίας, οι πολεμικές επιχειρήσεις, η σημασία του για τη λήξη του πολέμου
 3. Το Μακεδονικό Μέτωπο στη στρατηγική των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και της Αντάντ
 4. Το Μακεδονικό Μέτωπο και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εθνικός διχασμός
 5. Η Θεσσαλονίκη την εποχή του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου-Η πόλη, οι ντόπιοι πληθυσμοί και τα ξένα στρατεύματα
 6. Το εκπολιτιστικό έργο της Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη
 7. Η υγειονομική περίθαλψη στα στρατεύματα της Entente
 8. Η μνήμη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
 9. Οι πηγές για τη μελέτη του πολέμου (αρχεία, φωτογραφικές συλλογές, κλπ)
 10. Μνημεία και κοιμητήρια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία

Επισκέψεις (εβδομάδα 28/8, 2/9)

 1. Συμμαχικά κοιμητήρια Ζεϊτινλίκ, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη
 2. Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο Μίκρας, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
 3. Όλα τα μνημεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη στα δυτικά, στο κέντρο και στα ανατολικά
 4. Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 5. Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης
 6. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας-Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκη

 

Εκδρομή Σάββατο (3/9)

 1. Μέτωπο Αξιού Δοϊράνης (Κοινοπολιτειακό Μνημείο Δοϊράνης, Κοινοπολιτειακό και Ελληνικό στρατιωτικά κοιμητήρια Δοϊράνης, πεδία μαχών Δοϊράνης
 2. Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο Πολυκάστρου
 3. Γαλλικό πρώην κοιμητήριο Γουμένισσας, Ναός και Σχολείο Γουμένισσας (νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του Α’ ΠΠ), Γαλλική κρήνη Γουμένισσας,
 4. Μουσείο και μνημείο μάχης Σκρα
 5. Περιοχή Αριδαίας (σερβικά μνημεία σε Εξαπλάτανο, Αριδαία, Χρυσή, σιδηροδρομικοί σταθμοί Αριδαίας και Αψάλου,
 6. Υδραγωγείο Μαυροβουνίου
 7. Σιδηροδρομικοί σταθμοί Σκύδρας

 

Συμμετέχουν –διδάσκουν – συνοδεύουν

Καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Τιμή: 200 ευρώ περίπου (η τιμή θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών)

Περιλαμβάνει:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής
 2. Διαλέξεις – μαθήματα
 3. Επισκέψεις εντός Θεσσαλονίκης-ξεναγήσεις
 4. Εκδρομή Σαββάτου στην κεντρική Μακεδονία
 5. Διαμονή σε ξενώνες επισκεπτών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (11 άτομα)
 6. Σύγγραμμα-cds-σημειώσεις

Επικοινωνία

Βλασίδης Βλάσης vvlasidis@hotmail.com και vvlasidis@uom.gr

Δορδανάς Στράτος dordanas@otenet.gr και dordanas@uom.gr

 

[1] Πρόκειται για προσχέδιο που επιδιώκει να διερευνήσει την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά Ελλήνων συμμετεχόντων.

Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans (18th – 20th c.)

Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans (18th – 20th c.)

The communicative origins of the concept of «networks» and the fact that they often act as a vacant signifier in historical analysis, replacing terms and semantic tools of earlier theoretical approaches, albeit without this necessarily being a prerequisite, created the conditions for a critical approach to the overuse of this concept. As David Bell correctly observed when commenting on the growth of global history as the result of a methodological insistence on the issue of communication networks that the latter didn’t play a bigger role in a globalized perception of history than, for example, the growth and spread of socialist internationalist ideas in the 19th century. Nevertheless, a question remains: if precisely the meaning of the political that supposedly transcends the meaning of the communication aspect, could also be defined on the growth or transformation of the social networks creating the conditions for concentrating social and cultural capital and thus the reconstruction of the dominant political sphere. The conference will insist precisely on the manner, preconditions, and process according to which social networks can be transformed into power networks in the framework of an empire or within the framework of a nation state in the Balkans from the 18th through the 20th century. More specifically, the scientific committee would select the research of relationships with political power in the following types of social networks:

– intellectual or scholarly networks

– commercial or merchant networks

– diaspora networks

– clerical networks

– patronage or clientelistic networks

– political networks

– scientific or academic networks

The working language of the Conference will be English. The conference will be held in Thessaloniki on October 6-9, 2016 by the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia. The deadline for submitted proposals is May 31, 2016. Please include there the following information: i) name and surname ii) full title of paper, iii) abstract (200-300 words), iv) institutional affiliation, v) short CV, vi) telephone, fax, e-mail. We welcome individual proposals for 20-minute presentations. Proposals should be sent to: ds@uom.gr

The Conference Scientific Committee members and plenary speakers are:

Karen Barkey (Columbia University/University of California, Berkeley)

Edhem Eldem (Βοğazici University, Istanbul)

Benjamin C. Fortna (The University of Arizona)

Hannes Grandits (Humboldt University, Berlin)

Olga Katsiardi (University of Athens)

Dimitris Stamatopoulos (University of Macedonia, Thessaloniki)

The committee will announce its final choices by June 30, 2016. Speakers will be asked to submit their final papers by September 15, 2016, to allow sufficient time for them to be distributed and ready by conference participants. The University of Macedonia will cover speakers’ accommodation expenses during the conference; It is expected that travel costs will be covered by speakers’s affiliated institutions.

Best regards,

Dimitris Stamatopoulos

Associate Professor in Balkan and Late Ottoman History

Dept. of Balkan, Slavic and Oriental Studies

University of Macedonia

156 Egnatia Str.

54006 Thessaloniki

Greece

Global Humanities and the Global South. History, Politics, and Critical Theory

Global Humanities and the Global South. History, Politics, and Critical Theory

Bologna • June 27th – July 8th, 2016

The 2016 Summer school in Global studies and critical theory will focus on the historical dimension of the multiple “global souths” and their political and intellectual roots and will discuss the contribute of the current debate on the global south to the  methodological, conceptual and historical aspects of a global humanities project. Classes, seminars, public meetings and debates will draw their energy from the critical contributions of the Global south studies, but will also attempt to single out the traps of reification and ethnocentrism entailed in the very notion of a Global South. Teaching and research programs on global humanities have been criticized by postcolonial studies in the last decades because of their Eurocentric background. Against these Eurocentric narratives and conceptual framework, the notion of the global south has stood out as a political and scientific alternative. Although the idea of a global south has found a relatively recent popularization within academia, it is rooted in long-standing intellectual, political and institutional traditions.

Selected students will be asked to attend all plenary lectures and two morning coursesThey will also have to attend at least one afternoon class per week. Please, note that cap is 20 students per class and selected students must list their choices in order of preference when they register for afternoon classes.

Full program and syllabi…»

ss16_poster_web

Repenser la Méditerranée Questions d’Histoire et d’Historiographie en Méditerranée orientale

ATELIER THÉMATIQUE D’ÉTUDES DOCTORALES

Repenser la Méditerranée
Questions d’Histoire et d’Historiographie en Méditerranée orientale
Histoire(s) de la Méditerranée / Histoire(s) en Méditerranée
 

 L’atelier doctoral Histoire(s) de la Méditerranée ou Histoire(s) en Méditerranée propose un cadre international d’échanges et de
questionnements analytiques et méthodologiques sur la Méditerranée. Il envisage d’interroger la manière dont les chercheurs
abordent deux volets qui, en fait, reflètent la Méditerranée en tant qu’entité historique et géographique, en tant qu’objet
d’historiographie, ou encore en tant que catégorie analytique.
 
De la Méditerranée de F. Braudel à la Méditerranée de P. Horden et N. Purcell, le questionnement a toujours porté sur la longue
ou la courte durée, sur les rythmes ou les arythmies de l’Histoire, sur la vue d’ensemble et les micro-régions, sur le rapport entre
géographie et histoire, le rôle des villes et leur évolution, les connectivités et les ruptures, le paysage urbain ou le paysage agricole
et montagnard, la communication et les routes du commerce, le voyage terrestre et les voies maritimes, le mouvement des peuples,
des produits, des idées dans l’histoire. L’atelier doctoral souhaite réunir des jeunes chercheurs pour qui la Méditerranée constitue
un objet d’analyse majeur ou une catégorie analytique pertinente dans leur travail. Cet appel s’adresse à tous les doctorants dont
les recherches portent sur des questions d’Histoire(s) de la Méditerranée ou d’Histoire(s) en Méditerranée, et plus particulièrement
en Méditerranée orientale, du XVe siècle à nos jours : conflits, mémoires et lieux de mémoire, questions de la diaspora, routes de
commerce et routes d’idées, échanges et communication, échange des populations et migrations, métissages culturels, questions
d’identité et pratiques d’identification, pratiques de gouvernement et de gouvernance. Il vise à réunir ces chercheurs au-delà des
spécificités de leur sujet ou de leur approche historique. Les propositions peuvent donc appartenir à une ou plusieurs des approches
suivantes : histoire transnationale et histoire connectée, histoire de l’éducation, histoire maritime, histoire urbaine, histoire sociale,
histoire rurale, histoire politique, histoire de la cartographie et représentations de l’espace, histoire littéraire et histoire des arts,
transferts ou trans-faires socioculturels, histoire des intellectuels et histoire intellectuelle en Méditerranée, etc.
 
Quel que soit l’objet de recherche les présentations doivent être centrées sur la question principale qui peut aussi être déclinée de
la sorte : en ce qui concerne particulièrement les temps modernes, les diverses histoires en Méditerranée sont-elles vraiment des
histoires façonnées par les spécificités de l’espace méditerranéen ? Ou bien, l’espace méditerranéen est-il construit et inventé à
partir de ces histoires ? Quel pourrait donc être le rôle des individus, ou éventuellement aussi des évènements singuliers ?
 
La Méditerranée orientale se distingue-t-elle de la Méditerranée occidentale ? Elle ne fut cependant guère étudiée comme une
entité de la même manière ou de la même intensité que la Méditerranée occidentale. Les orientations historiographiques reflètentelles
donc des orientations politiques, des stratégies géopolitiques, les priorités du moment ?
 
Cette semaine de formation sera l’occasion de travailler aussi sur la question des archives en Méditerranée (écrites ou audiovisuelles,
conservation et diffusion), des outils méthodologiques communs et du rôle des humanités numériques. Ce sera l’occasion d’aborder
des questions d’historiographie méditerranéenne, issues des sujets et des contenus de provenance très variable.
 
Le réseau des centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée (RAMSES) organise une série d’ateliers doctoraux
itinérants en sciences humaines et sociales. Ces ateliers de formation doctorale proposent une réflexion épistémologique et
méthodologique dans le domaine des études méditerranéennes.
 
La session de 2016 est organisée par l’École française d’Athènes et la Fondation Hellénique de la Recherche Scientifique, dans le
cadre du projet RAMSES soutenu par la Fondation A*MIDEX. Elle portera sur des « Questions d’Histoire et d’Historiographie en
Méditerranée orientale ». 17 doctorants seront retenus pour participer à une semaine de formation prévoyant la présentation
et la discussion des projets doctoraux, des conférences plénières, des rencontres personnalisées ainsi que la visite d’un musée
ou site archéologique.

Modalités et inscriptions

=> Ouvert aux doctorants en sciences humaines et sociales de toutes nationalités, inscrits en thèse depuis plus
de 6 mois.
=> Prise en charge, totale ou partielle selon le cas, des frais de participation (voyage, hébergement, restauration)
par les organisateurs.
=> Date limite de candidature : 20 janvier 2016
=> Composition du dossier de candidature :
– CV : 1 à 2 pages
– Fiche de candidature
– Présentation des travaux personnels : 1 à 2 pages (projet de thèse, article théorique ou empirique, étude de
cas, revue de littérature, approche méthodologique ou posture épistémologique)
Dépôt des candidatures sur la plateforme de l’EFA après création d’un compte : http://www.missions.efa.gr
Réponses transmises au candidat à compter du 8 février 2016
 
Responsabilité scientifique :
 

Ourania Polycandrioti, Directrice de recherches à l’Institut de Recherches Historiques de la Fondation Hellénique de la Recherche
Scientifique (IIE-EIE)
Tassos Anastassiadis, McGill university

Comité d’organisation scientifique

EFA: Marc Aymes (CETOBAC-CNRS) – Tassos Anastassiadis (McGill university)
IIE-EIE: Ourania Polycandrioti – Eugenia Drakopoulou
RAMSES: Ghislaine Alleaume (IREMAM-MMSH) – Maryline Crivello (TELEMME-MMSH)

En collaboration avec :
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, CNRS / Aix-Marseille Université

Pour plus d’informations : Ourania Polycandrioti
email: ranpoly@eie.gr – phone number : +30 210 72 73 586

Télécharger l’appel à candidature en français ou en anglais.

International M.A. Program in Ottoman Studies with scholarship opportunities / Istanbul Medeniyet University

Call for Applications

 

file-page6Istanbul Medeniyet University is happy to announce a new M.A. program in Ottoman Studies for the academic year 2016/2017. The two-year program focuses on the place of the Ottoman Empire in world history and aims to prepare students for distinguished careers in the Arts and Humanities.

The program is primarily (but not exclusively) oriented towards students from the countries sharing Ottoman heritage. Students will be encouraged to focus on research topics related to their places of origins and base their research on the sources of their localities along with the archives in Istanbul. By means of this, the program aims to create an intellectual environment where the Ottoman past is studied and analyzed as a common experience of these countries and/or regions from late middle ages down to the early twentieth century. This scholarly activity will then contribute to the deconstruction of nation state-centric perceptions of Ottoman history by bringing-in alternative histories of the Empire, while at the same time lay the ground for a more balanced and scholarly approach to the Ottoman era in the national narratives of Post-Ottoman states.

 

For more detailed information about the program please visit:

http://medeniyet.edu.tr/ottomanstudies.html

 

Scholarship Opportunities:

 

file-page5The International M.A. Program in Ottoman Studies at Istanbul Medeniyet University invites students to apply for scholarships within the framework of Türkiye Scholarships. Successful applicants will receive

 

– a monthly stipend of 850 TL;

– free accommodation in state or private dormitories;

– health insurance;

– a full tuition-fee waiver;

– one year of free Turkish instruction (obligatory for those who are not proficient in Turkish);

file-page2– a free, round-trip ticket from and to their home country, to be used for their initial arrival and final departure; and

– organizational support concerning their visa application

 

The applicants of the scholarship program must also fulfill the requirements, as explained at http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/basvuru-sartlari

Citizens of the following countries and regions are eligible to apply for this scholarship to enroll to the International M.A. Program in Ottoman Studies:

Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, file-page4Croatia, Cyprus (both North and South), Egypt, Ethiopia, Georgia, Greece, Hungary, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kosovo, Kuwait, Lebanon, Libya, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Romania, the Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Ukraine, the United Arab Emirates and Yemen.

Deadline:

Applicants planning to enroll to The International M.A. in Ottoman studies with scholarship must submit their application in February, through the website of Türkiye Scholarships program. These applicants should apply for the İbni Haldun Social Sciences Scholarship and then indicate that they intend to pursue an International Master’s in Ottoman Studies at Istanbul Medeniyet University.

For further information about the application process to the Türkiye scholarship please file-page3 visit: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/

 

Please contact us for any queries: ottoman@medeniyet.edu.tr

 

The International Echoes of the Commemorations of the October Revolution (1918-1990)

SUMMARY

Commemorations express a political will to remember, a process that relies on establishing a mythologised historical referent. The Russian Communists were aware of the importance of this instrument for the implantation of a regime whose legitimacy was contested both domestically and abroad, and proceeded therefore to construct a new collective memory through the reordering of time around the regime’s founding act: the great socialist revolution of October. From 1918 on, 7 November was a day of celebrations: speeches, military parades, orderly marches, inaugurations of public monuments commemorative plaques, political carnivals, mass spectacles, and popular parties that united the peoples and territories of the Soviet Union in celebration of October. In addition to their domestic role in fostering unity, providing legitimacy, and facilitating internal mobilisations, the practices of commemorations also supported the regime’s international eminence, especially when it presented itself as a model for world revolution.

ANNOUNCEMENT

Argument

Commemorations express a political will to remember, a process that relies on establishing a mythologised historical referent. The Russian Communists were aware of the importance of this instrument for the implantation of a regime whose legitimacy was contested both domestically and abroad, and proceeded therefore to construct a new collective memory through the reordering of time around the regime’s founding act: the great socialist revolution of October. From 1918 on, 7 November was a day of celebrations: speeches, military parades, orderly marches, inaugurations of public monuments commemorative plaques, political carnivals, mass spectacles, and popular parties that united the peoples and territories of the Soviet Union in celebration of October. In addition to their domestic role in fostering unity, providing legitimacy, and facilitating internal mobilisations, the practices of commemorations also supported the regime’s international eminence, especially when it presented itself as a model for world revolution.

Inviting foreign dignitaries to celebrations of sovereignty is a tradition as old as diplomacy itself. However, assisted by their numerous political (the communist parties), trade-unionist, and above all associative conduits, in terms of both quantity (the number of persons invited) and quality (the methods of selecting candidates and their handling during the visit), the Soviets took this tradition to a whole new level. While in the first few years celebrations were a modest affair, a thousand foreign delegates are invited to the Soviet Union for the tenth anniversary of the revolution, celebrated in 1927. Unlike the ambassadors, these representatives of the international working class and progressive social forces are far from being passive spectators. Their status, however, is ambiguous. Invited as observers, they are expected to take sides, and then to commit themselves. They have a role in the October spectacle and its political usages. The Soviets intend to show the world that the USSR is not isolated, and that its international legitimacy extends beyond the limited gamut of its diplomatic relations. During this period, except for the duration of the “Great Patriotic War”, foreigners attend the celebrations every year, although at greatly varying numbers. After 1945, it becomes standard to invite the ambassadors posted to Moscow, the heads of friendly states (from Europe, Asia, and soon from Latin America), and the leaders of Communist parties. The circle of invitees traces the contours of, and the fluctuations in, Soviet foreign policy. Let us also highlight the return of youth and women delegations, as well as the presence of intellectuals. In the 1960s, the Red Square becomes an almost obligatory passageway for the representatives of the “progressive” movements of the Third World (the Vietnamese are the most regular, but one finds also Ethiopians, Somalians, and others). In 1977, the sixtieth anniversary parade is watched from the tribunes by over a hundred foreign delegations from left-wing formations, joined by the head of states of communist countries and by the president of Finland (U. Kekkonen). The number of attendees remains high for the seventieth anniversary a decade later and until the last commemoration, in 1990.

Commemorative events were also held outside the Soviet Union, constituting another aspect of the international reach of the October Revolution. Initially, they were small events, organised spontaneously—in Zurich in 1918, Turin 1919, Beijing 1923, but also in Prague, London, Paris, etc.—small street processions, lectures, discussions in factories, an evening at a community centre, evidence of the hopes the Revolution inspired beyond its borders. But in 1927, gigantic meetings take place in Berlin, Paris, London, New York, with workers’ banquets and the projection of Soviet films. An exhibition with fifteen pictures travels across Europe and the Americas under the title “ten years of socialist edification”. In many countries, workers organize strikes in solidarity with the Soviet working class. The internationalisation of the celebrations becomes progressively enmeshed in a very structured context that includes Soviet institutions (embassies, commercial services, and cultural missions), the Communist International, and the many mass organisation that orbit the Communist Parties—in the manner of, for example, the Friends of the Soviet Union. A similar development takes place in Russia: the chaotic, political and artistic carnival of the early commemorations is transformed with time into a very conventional, repetitive, and scripted display of militarism and patriotism. The commemorative date is fixed, but it is part of a changing commemorative calendar. At the beginning, 1 May remains the other great ‘proletarian commemoration day’. A focus on leaders and martyrs – the ‘3 Ls’ of Lenin, Luxemburg and Liebknecht – then shifts under Stalin to the leader’s birthday and a form of commemorative competition.

The military victories of the Soviet Union in the “Great Patriotic War” will lead to the further key commemoration day of 9 May. There is also the exportation of the soviet culture of commemoration, initially to the newly “liberated” areas, with celebrations of 7 November taking place across a Russia that extends from Kaliningrad to Sakhalin, as well as in the Baltic countries and in Moldavia.  Next it is the turn of the people’s democracies to integrate the date of the October Revolution in their official calendar, and also to reproduce the Soviet commemorative model in the scope of their own national days, albeit with efforts to mark it with certain national variations. In the capitalist countries, the small communist organisations take advantage of the new prestige of the USSR, victor of the Great War, in order to hold modest commemorative events: concerts, theatre shows, lectures series, etc.

Finally, the spectacle of the celebrations is broadcast around the world, first by radio and news reels, and later by television. This was evidently the case with countries in the Soviet orbit. Like in many other people’s democracies, the television services of East Germany and Hungary broadcasted the ritual processions. But this mediated commemoration reached also into Western democracies. Every year in the US, regularly in France and Italy, less often in Switzerland, the October parades were rebroadcast on the national channels. The broadcasting of the military procession was incorporated into the setting of the Cold War, providing fodder for Western military experts and Kremlinologists. While the latter offered theories about the balance of power at the top of the hierarchy deduced from the seating arrangements on the Mausoleum’s balcony, the viewer could see the aging of the leaders, a metaphor for the regime itself, and the growing standardisation of the festivities, symbol of its advancing bureaucratisation. Everywhere, the commemorations represented a pertinent index of the political culture of the country that produces them.

Keywords for proposals(two primary axes):

 1. The Participations of foreigners in the 7 November commemorations in the USSR
 1. Foreigners invited to the USSR for the October celebrations
  1. Workers delegations, by country, political and occupational categories, function, organizational type (sports, Esperanto-related, pacifist, women, youth, etc.)
  2. Intellectuals, scientists, and progressive artists
  3. Leaders of allied states: the Mongol Republic, European people’s democracies, North Korea, China, Cuba, African states, etc.
  4. Military attachés, diplomats, government officers
  5. Journalists
  6. Undercover
  7. Absentees (those who could not come, those who rejected the invitation)
  8. Personal consequences of the visit: joining the party, promotion/exclusion in the trade union, job loss, etc.
 2. The Soviet side: the inviting structure and the handling in situ
  1. Organising committees
  2. Welcome desk for the foreigners of the VOKS
  3. The foreign relations committee of the trade unions
  4. Communist International, Sportintern, KIM…
  5. Culture Ministry
  6. NKID-MID…
  7. Translator-guides
  8. Intourist
  9. The political police (INO-Tcheka)
 3. Activities – key moments – mandatory stations for the foreigners
  1. The warm welcome: cheering crowds everywhere
  2. The learning trip: the itineraries in the different republics
  3. The organised tours:
  4. Questions time: “tell us the truth comrades…”
  5. The commemorative vigils: the stories of veterans, the shows put by worker clubs
  6. The military parade, the marching columns and the popular holiday of 7 November
  7. Activities upon return: written and oral testimonies
 4. Commemorations in different territories
  1. The big cities: Berlin in 1927, London, Paris, Rome, in the US, Beijing (from 1923 at the university)
  2. Allied states: people’s democracies in Europe; in Asia: China, North Korea, Vietnam; in Latin America: Cuba…
  3. Africa: Ethiopia
 5. Commemorations in Soviet spaces outside the USSR
  1. Embassies
  2. Cultural centres
  3. Friend circles (Friends of the USSR)
  4. The Communists Parties
  5. Factories
 6. Delegations and tours abroad: political, artists…
  1. Official Soviet delegations
  2. Lecture tours
  3. Cultural events : exhibitions, concerts, and commemorative shows
 7. Opposition events
  1. Takeover or boycott of events, dissident events
  2. Anti-Soviet events
  3. Competing events (Mensheviks, Trotskyist, etc.)
 8. The commemorations in foreign medias
  1. The foreign press
  2. The foreign radio
  3. The newsreels
  4. The foreign television broadcasts
  5. Films of October as international commemorative medium
 9. October in the communist calendar
  1. Proletarian commemoration days
  2. Heroes and martyrs as a focus for commemoration
  3. Commemorative competition: 1 May, 9 May and the leader’s birthday
 1. Celebrations of 7 November abroad: by country, type of place, and type of event

Submission guidelines

We invite submissions of proposals for papers on issues pertaining to the international echoes of the commemorations of the October revolution.

Priority will be given to proposals that emphasise long timeframes, use a comparative approach, involve the prosopography of attending delegates, or deal with the international circulation of commemorative practices.

Proposals should include the title of the presentation, an abstract, and a description of the sources.  Length should be about 2500 signs. Proposal should be sent to:october17commemoration@unil.ch

by 30 November 2015

together with a brief CV including the most important (maximum five) publications.

The Conference will take place in Switzerland, University of Lausanne, Géopolis (Room: 2227), from 14th to 16th September 2016.

Publication of the Lausanne international conference proceedings in a special volume of the journal Twentieth Century Communism: a Journal of International History, during 2017 (deadline for submitting papers November 2016). Additional publication could be considered depending on the number and quality of the papers presented.

In case of a proposal’s acceptation, the costs of the stay and the hotel will be covered. We kindly askto use own funds for the travel costs. Only in case this should not be possible, coverage of thetravel costs can be held in prospect.

Organising Committee

 • J-F Fayet (Univ. of Lausanne)
 • Stéfanie Prezioso (Univ. of Lausanne)
 • Kevin Morgan (Univ. of Manchester)
 • Norman Laporte (Univ. of South Wales)

Scientific Committee

 • Dr. Marco Albeltaro (Univ. of Torino, Historia Magistrae. Rivista di storia critica),
 • Prof. Korine Amacher (Univ. of Geneva),
 • Dr. Bernhard Bayerlein (Ruhr-Univ. Bochum, dir. The International Newsletter of Communist Studies),
 • Prof. Sophie Coeuré (Univ. Paris-Diderot),
 • Prof. Angelo d’Orsi (Univ. of Torino, Historia Magistrae. Rivista di storia critica),
 • Prof. Sabine Dullin (IEP Paris),
 • Prof. Jose Maria Faraldo Farillo (Complutense Univ. of Madrid),
 • Prof. José Gotovitch (Univ. Libre of Brussels),
 • Prof. Gianni Haver (Univ. of Lausanne),
 • Prof. Catherine Gousseff (dir. of Marc Bloch Center, Berlin),
 • Dr. Alexander Hobel (Fondazione Istituto Gramsci),
 • Dr. William A. Pelz (dir. Institute of Working Class History, Chicago),
 • Prof. Silvio Pons (Univ. of Roma II, dir. of Gramsci Foundation),
 • Dr. Tauno Saarela (Univ. of Helsinki),
 • Prof. Emer. William H. Sewell Jr. (Univ. of Chicago),
 • Prof. Brigitte Studer (Univ. of Bern),
 • Prof. Emer. Ronald G. Suny (Univ. of Chicago),
 • Prof. Alexandre Vatlin (Lomonosov Moscow State Univ.),
 • Prof. Jean Vigreux (Univ. of Bourgogne, dir. ANR Paprik@2F)

PLACES

 • Géopolis (Room: 2227) – University of Lausanne
  Lausanne, Switzerland

DATE(S)

 • Monday, November 30, 2015

ATTACHED FILES