Skip to main content

Summer School :MACEDONIAN FRONT: A FORGOTTEN FRONT OF THE GREAT WAR (1915-1918) Thessaloniki, August 28-September 3

Summer School

MACEDONIAN FRONT:

A FORGOTTEN FRONT OF THE GREAT WAR (1915-1918)

Thessaloniki, August 28-September 3

 

 

Σκοπός του summer school

Το διεθνές συνέδριο με θέμα “The Salonica Front in World War I” http://www.hist.auth.gr/en/macedonianfrontconference που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 2015), συγκέντρωσε πλήθος ερευνητών από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Υπήρξαν πολλοί νέοι ερευνητές, οι οποίοι ταξίδευσαν από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και άλλες χώρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Η μαζική προσέλευση των νέων ερευνητών, που δεν ήταν αναμενόμενη, έδειξε ότι το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού είναι μεγάλο για τον πιο λησμονημένο ή τον λιγότερο μελετημένο ερευνητικά σύγχρονο πόλεμο. Ταυτόχρονα, κατέδειξε και το ενδιαφέρον των ξένων ερευνητών για ένα μέτωπο επιχειρήσεων που διαδραμάτισε τον δικό του ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου, αλλά δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα της προσοχής της διεθνούς ερευνητικής κοινότητα, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια με το Δυτικό ή και το Ανατολικό Μέτωπο.

Σε συνέχεια αυτών το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προχωρά σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών στη διεξαγωγή ενός καλοκαιρινού σεμιναρίου με θέμα το Μακεδονικό Μέτωπο, ένα δευτερεύον μέτωπο του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και τη συμβολή του στην τελική νίκη των Αγγλογάλλων και των συμμάχων τους απέναντι στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τούς ενδιαφερόμενους νέους ερευνητές – με επίκεντρο τον βασικό άξονα της δημιουργίας του Μακεδονικού Μετώπου – σε ζητήματα αναφορικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων, τη ζωή των στρατευμάτων στα στρατόπεδα στη Θεσσαλονίκη και κοντά στο Μέτωπο, τις σχέσεις των στρατευμάτων με τους τοπικούς πληθυσμούς, τον πόλεμο και τους αμάχους (προσλήψεις του πολέμου από τους τοπικούς πληθυσμούς και στάσεις έναντι των εμπολέμων), το αστικό περιβάλλον σε συνθήκες πολεμικής ετοιμότητας, το γενικότερο έργο των Αγγλογάλλων στην περιοχή της Μακεδονίας σε επίπεδο υποδομών ή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (η πυρκαγιά του 1917), τη συμβολή τους στις τοπικές οικονομίες, την αντιμετώπιση «εχθρικών» ενεργειών (για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη ως κέντρο της κατασκοπίας κλπ.), τη λήψη στρατιωτικών μέτρων (εκκένωση περιοχών και μετακίνηση πληθυσμών, στρατολόγηση αμάχων σε έργα στρατιωτικής σημασίας κλπ.), την κληρονομιά του πολέμου. Ταυτόχρονα, θα γίνει μια σύγκριση της κατάστασης του Μετώπου τόσο σε σχέση με τα άλλα Μέτωπα, όσο και με τις πολεμικές επιχειρήσεις και τη γερμανική και βουλγαρική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου στην ίδια περιοχή (1941-1944).

Επιπλέον, το σεμινάριο επιδιώκει: α) να κινητοποιήσει επιστημονικά νέους ερευνητές, ώστε να εκπονήσουν μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με θέματα σχετικά με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση θα δοθεί στην ιστοριογραφία για την περίοδο και τις πηγές της,  β) να εξοικειώσει τους νέους ερευνητές με τα υλικά τεκμήρια του πολέμου και τους τόπους μνήμης, με άλλα λόγια με τα κοιμητήρια και τα μνημεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία γενικότερα, έτσι ώστε να γεφυρωθεί η ιστορική αφήγηση με την υλική διάσταση: με τον δημόσιο χώρο και τα μνημεία του Α΄ Π. Π., γ) κατ’ επέκταση να ενισχύσει τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σε θέματα ιστορίας και προβολής της ιστορικής μνήμης, δ) να συγκροτήσει μια ερευνητική κοινότητα εντός της χώρας που θα είναι σε θέση να συνομιλεί βραχυπρόθεσμα με αντίστοιχες θεματικές κοινότητες στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερα σε φοιτητές Τμημάτων Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, σε φοιτητές που ασχολούνται με areastudies, όπως τις Βαλκανικές Σπουδές, τις Μεσογειακές Σπουδές, τις Σλαβικές σπουδές και τις σπουδές των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Το σεμινάριο πρόκειται να παρακολουθήσουν 30 φοιτητές. Οι 8 φοιτητές θα είναι Γάλλοι και θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και οι υπόλοιποι 22 φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από την Ελλάδα που θα επιλεγούν από τους επιστημονικά υπεύθυνους Βλάση Βλασίδη και Ευστράτιο Δορδανά. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι καθαρά επιστημονικά και ίδια και για τις δυο περιπτώσεις. 

Θέματα

 1. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα
 2. Το Μακεδονικό Μέτωπο. Αίτια δημιουργίας, οι πολεμικές επιχειρήσεις, η σημασία του για τη λήξη του πολέμου
 3. Το Μακεδονικό Μέτωπο στη στρατηγική των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και της Αντάντ
 4. Το Μακεδονικό Μέτωπο και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εθνικός διχασμός
 5. Η Θεσσαλονίκη την εποχή του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου-Η πόλη, οι ντόπιοι πληθυσμοί και τα ξένα στρατεύματα
 6. Το εκπολιτιστικό έργο της Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη
 7. Η υγειονομική περίθαλψη στα στρατεύματα της Entente
 8. Η μνήμη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
 9. Οι πηγές για τη μελέτη του πολέμου (αρχεία, φωτογραφικές συλλογές, κλπ)
 10. Μνημεία και κοιμητήρια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία

Επισκέψεις (εβδομάδα 28/8, 2/9)

 1. Συμμαχικά κοιμητήρια Ζεϊτινλίκ, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη
 2. Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο Μίκρας, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
 3. Όλα τα μνημεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη στα δυτικά, στο κέντρο και στα ανατολικά
 4. Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 5. Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης
 6. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας-Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκη

 

Εκδρομή Σάββατο (3/9)

 1. Μέτωπο Αξιού Δοϊράνης (Κοινοπολιτειακό Μνημείο Δοϊράνης, Κοινοπολιτειακό και Ελληνικό στρατιωτικά κοιμητήρια Δοϊράνης, πεδία μαχών Δοϊράνης
 2. Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο Πολυκάστρου
 3. Γαλλικό πρώην κοιμητήριο Γουμένισσας, Ναός και Σχολείο Γουμένισσας (νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του Α’ ΠΠ), Γαλλική κρήνη Γουμένισσας,
 4. Μουσείο και μνημείο μάχης Σκρα
 5. Περιοχή Αριδαίας (σερβικά μνημεία σε Εξαπλάτανο, Αριδαία, Χρυσή, σιδηροδρομικοί σταθμοί Αριδαίας και Αψάλου,
 6. Υδραγωγείο Μαυροβουνίου
 7. Σιδηροδρομικοί σταθμοί Σκύδρας

 

Συμμετέχουν –διδάσκουν – συνοδεύουν

Καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Τιμή: 200 ευρώ περίπου (η τιμή θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών)

Περιλαμβάνει:

 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής
 2. Διαλέξεις – μαθήματα
 3. Επισκέψεις εντός Θεσσαλονίκης-ξεναγήσεις
 4. Εκδρομή Σαββάτου στην κεντρική Μακεδονία
 5. Διαμονή σε ξενώνες επισκεπτών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (11 άτομα)
 6. Σύγγραμμα-cds-σημειώσεις

Επικοινωνία

Βλασίδης Βλάσης vvlasidis@hotmail.com και vvlasidis@uom.gr

Δορδανάς Στράτος dordanas@otenet.gr και dordanas@uom.gr

 

[1] Πρόκειται για προσχέδιο που επιδιώκει να διερευνήσει την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά Ελλήνων συμμετεχόντων.